Speaking Unit 4: Volunteer Work Công Việc Tình Nguyện

  -  

Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. (Làm câu hỏi theo cặp. Ra quyết định của các hoạt động sau trên đây là các bước tình nguyện.)


bài bác 1

1.

Bạn đang xem: Speaking unit 4: volunteer work công việc tình nguyện

 Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work.

(Làm bài toán theo cặp. đưa ra quyết định của các vận động sau phía trên là quá trình tình nguyện.)

• Taking part in an excursion

(Tham gia chuyến du lịch)

• Helping people in remote or mountainous areas

(Giúp đỡ fan ở vùng núi xa xôi)

• Giving care và comfort to lớn the poor & the sick

(Chăm sóc và chế tạo sự thoải mái cho những người nghèo và tín đồ ốm)

• Participating in an English speaking club

(Tham gia câu lạc cỗ nói giờ đồng hồ Anh)

• Providing education for disadvantaged children

(Giáo dục trẻ nhỏ tàn tật)

• Joining the Green Saturday Movement

(Tham gia trào lưu Thứ 7 xanh)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Helping people in remote or mountainous areas

2. Giving care & comfort lớn the poor and the sick

3. Providing education for disadvantaged children

4. Joining the Green Saturday Movement


bài xích 2

2. Work in pairs. Practise the dialogue và then make similar conversations, using the activities that follow.

(Làm bài toán theo cặp. Thực hành thực tế đối thoại và tiếp nối thực hiện tại một cuộc đối thoại tương tự, bằng cách sử dụng các hoạt động tiếp theo.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

(Bạn đang tham gia các bước tình nguyện gì?)

B: We"re helping people in mountainous areas.

(Chúng mình đang trợ giúp người sống vùng núi?)

A: What exactly are you doing?

(Chính xác là bạn đang làm gì?)

B: We"re teaching the children to read & write.

(Chúng mình dạy trẻ nhỏ đọc với viết.)

A: vày you enjoy the work?

(Bạn tất cả thích công việc này không?)

B: Yes, I like helping people.

(Có, bản thân thích giúp đỡ mọi người.)

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Những buổi giao lưu của bạn

Công việc chính xác bạn đang làm

- giúp đỡ người sống vùng núi

- Giúp đỡ tín đồ già tốt bị bệnh

- Giúp đỡ trẻ nhỏ tàn tật tốt khuyết tật

- Chăm sóc các thương binh và gia đình của các liệt sĩ

- Tham gia phân luồng giao thông

- Dạy trẻ em đọc và viết

- Cho bọn họ tiền

- Chơi trò đùa với họ

- Lắng nghe những vấn đề của họ

- Quét dọn nhà giúp họ

- Đi thiết lập hàng

- Nấu đông đảo bữa ăn

- Dẫn họ tới các nơi thú vị

- Hướng dẫn những phương tiện làm việc giao lộ

- Giúp tín đồ già với trẻ nhỏ qua đường

Lời giải đưa ra tiết:

A: What kind of volunteer work are you participating in?

(Bạn đang tham gia công việc tình nguyện nào?)

B: We"re helping old or sick people.

Xem thêm: Một Sóng Điện Từ Có Tần Số 10Mhz Nằm Trong Vùng Sóng Nào? Sóng Điện Từ Có Tần Số 10Mhz Truyền Trong Chân

(Chúng tôi đang giúp đỡ những fan già hoặc người ốm.)

A: What exactly are you doing?

(Chính xác thì bạn đang làm gì?)

B: We"re cleaning up their houses or cooking meals.

(Chúng tôi đang vệ sinh nhà cửa ngõ hoặc nấu ăn uống cho họ.)

A: Do you enjoy the work?

(Bạn gồm thích công việc không?)

B: Yes, I like helping people.

(Vâng, tôi thích giúp đỡ mọi người.)


bài 3

3. Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends and usually vì chưng to help people.

(Làm việc theo nhóm. Nói về một dạng hình công việc anh em tình nguyện viên của bạn thường làm để giúp mọi người.)

Lời giải chi tiết:

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children khổng lồ read & write. We enjoy the work very much because we lượt thích helping people.

(Chúng tôi thường xuyên tham gia giúp sức người sinh sống miền núi. Chúng tôi dạy trẻ nhỏ đọc và viết. Bọn chúng tôt thích các bước này lắm vì công ty chúng tôi thích hỗ trợ mọi người.)

2.

Xem thêm: Tại Sao Phải Đóng Móng Ngựa Phải Đóng Móng Sắt? Tại Sao Chân Ngựa Phải Đóng Móng Sắt

We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children khổng lồ read and write, listen to their problems, play games with them & take them to places of interest.

(Chúng tôi thường xuyên tham gia giúp đỡ trẻ em tàn tật giỏi khuyết tật. Shop chúng tôi dạy trẻ đọc và viết, lắng nghe vấn đề của chúng, chơi với chùng cùng dẫn chúng tới các nơi thú vị.)