UNIT 2 LỚP 11: LISTENING

  -  

2. Listen to lớn the talk show with host Vicky Holmes and guest speaker Dr Dawson. Choose the best answer to complete each statement.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11: listening


(Hãy lắng tai cuộc nói chuyện trực tuyến bởi Vicky Holmes nhà tọa và vị khách mời tiến sĩ Dawson. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi lời vạc biểu dưới đây)


https://xechieuve.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Lop-11-moi.unit-2-Listening.2.-Listen-to-the-talk-show-with-host-Vicky-Holmes-and-guest-speaker-Dr-Dawson.-Choose-the-best-answer-to-complete-each-statement.mp3
*

Tạm dịch:1. Trường đoản cú 15 mang đến 19 tuổi, những thành thiếu hụt niên đã đoạt nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc nói về các côn trùng quan hệ.2. Những người dân trẻ tuổi hoàn toàn có thể cảm thấy lạc quan hơn khi nói tới những quan hệ của họ về sau nếu họ đàm đạo công khai tình yêu và tình chúng ta với cha mẹ của họ.3. đa số các bậc phụ huynh chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với con cháu của họ.4. Lời khuyên ở đầu cuối cho thanh thiếu hụt niên là họ đề nghị tôn trọng ý kiến của cha mẹ họ.


https://xechieuve.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Lop-11-moi.unit-2-Listening.3.-Listen-again.-Answer-the-questions.mp3
*

Hướng dẫn giải:1. The talk show is about how teenagers và their parents giảm giá khuyến mãi with problems.2. The need to lớn learn to khung safe and healthy relationships with other people (friends, parents, teachers and romantic partners).3. Parents should offer a shoulder for their children lớn cry on & listen lớn them.4. Because their strong opposition will make their children stop talking about their feelings.


Tạm dịch:1. Nhà đề thiết yếu của talk show là gì?Chương trình talk show về phong thái mà thanh thiếu hụt niên và cha mẹ giải quyết vấn đề.2. Thiếu niên cần làm những gì để chuẩn bị trở thành bạn lớn?Họ đề xuất học cách tạo mọt quan hệ an toàn và lành mạnh với người khác (bạn bè, phụ vương mẹ, thầy cô và fan yêu.)3. Theo ts Dawson, cha mẹ nên làm cái gi khi con cái của mình trải nghiệm sự phân chia rẽ trong mối quan hệ của họ?Cha bà mẹ nên cảm thông và lắng tai họ.4. Bố mẹ có buộc phải phản đối trẻ trung và tràn đầy năng lượng mối quan hệ nam nữ lãng mạn của trẻ?Không. Bởi vì sự làm phản đối trẻ trung và tràn trề sức khỏe của họ sẽ làm cho con cái xong xuôi chia sẻ về cảm giác của họ.


Audio Script:Vicky: Welcome to our talk show with guest speaker Dr Dawson, a psychologist. Who will be talking about how teenagers & their parents khuyến mãi with problems. Dr Dawson, most are worried about their children getting involved in lãng mạn relationships. What"s your opinion on this?Dr Dawson: From 15 khổng lồ 19 years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.Vicky: So vì you mean this is part of the teen normal growth và development?Dr Dawson: Yes. Young people learn how to khung sale & healthy relationships with friends, parents, teachers và romantic partners. This can prepare them for adult life. So parents should not oppose their relationships.Vicky: I suppose many parents will feel surprised khổng lồ hear this. What"s your advice for the teenagers then?Dr Dawson: Well, they should not be afraid to lớn talk khổng lồ their parents about their feelings và friendships. This can help them feel confident lớn discuss their relationships in the future.

Xem thêm: Nghị Luận Câu Nói Của M Ẫu Câu Nói Của M, Nghị Luận Câu Nói Của M

Vicky: So you mean teenagers should listen lớn their parents và ask them khổng lồ listen to what they are saying?Dr Dawson: Exactly. Most parents are always willing to lend an ear to lớn what their children are saying. This is even more important when young people suffer break-ups or broken hearts. They need a shoulder khổng lồ cry on và a sympathetic ear.


Dịch Script:Vicky: chào mừng chúng ta đến với talk show với speeker Dr Dawson, nhà tâm lý học. Fan sẽ nói về cách thanh thiếu hụt niên và cha mẹ họ giải quyết và xử lý vấn đề. Dr Dawson, nhiều phần là lo lắng về bé cái của họ tham gia vào các mối quan hệ tình dục lãng mạn. Ý kiến của ông về điều đó là gì?Dr Dawson: tự 15 mang đến 19 tuổi, các thanh thiếu thốn niên đã đoạt nhiều thời gian để suy xét hoặc nói về mối quan hệ.Vicky: Vậy ý ông là đây là một trong những phần của sự trở nên tân tiến và phân phát triển bình thường của thanh thiếu thốn niên?Dr Dawson: Vâng. Những người trẻ tuổi học cách tạo ra mối quan hệ bán sản phẩm và mạnh khỏe với các bạn bè, phụ vương mẹ, thầy cô và fan yêu. Điều này còn có thể sẵn sàng cho cuộc sống người trưởng thành. Vì vậy, phụ huynh không cần phản đối quan hệ của họ.Vicky: Tôi cho rằng nhiều bậc phụ huynh sẽ cảm thấy kinh ngạc khi nghe điều này. Lời khuyên răn của ông mang đến thanh thiếu hụt niên là gì?Dr Dawson: À, họ không nên sợ thì thầm với phụ huynh về tình yêu và tình chúng ta của họ. Điều này rất có thể giúp họ cảm xúc tự tin để trao đổi về côn trùng quan hệ của mình trong tương lai.Vicky: Vậy ý ông là thanh thiếu hụt niên buộc phải lắng nghe bố mẹ của họ với yêu ước họ lắng nghe mọi gì họ sẽ nói?Dr Dawson: chủ yếu xác. Phần đông các bậc phụ huynh luôn chuẩn bị lắng nghe đa số gì con cháu họ đang nói. Điều này thậm chí còn quan trọng đặc biệt hơn khi những người trẻ tuổi bị phá đổ vỡ hoặc vỡ lòng. Họ buộc phải một bờ vai để khóc với cảm thông.


4. In your opinion, what is the "right" age for a romantic relationship? Discuss with a partner. (Theo em tuổi nào là "đúng" tuổi để có mối quan liêu hệ cảm tình lãng mạn? Hãy trao đổi với bạn ngồi cạnh em.)


Hướng dẫn giải:A person should start a lãng mạn relationship when he / she is at an age or stage in life when he / she is mature enough, and is ready for a possible marriage. For this reason, the "right" age can be different from person to person.

Xem thêm: Ngữ Văn 7 Soạn Bài Từ Láy - Soạn Bài Từ Láy Trang 41 Sgk Ngữ Văn 7


Tạm dịch:Một bạn nên ban đầu mối quan hệ giới tính lãng mạn khi ở một độ tuổi hoặc quy trình tiến độ trong cuộc sống đời thường khi đang đủ chín chắn cùng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Vì tại sao này, tuổi "phù hợp" rất có thể khác nhau từ fan này sang tín đồ khác.