Tiếng Anh 10 Hệ 7 Năm Unit 2 Reading

  -  
1. Unit 2 lớp 10 Reading Ex12. Unit 2 lớp 10 Reading Ex23. Unit 2 lớp 10 Reading Ex34. Unit 2 lớp 10 Reading Ex45. Unit 2 lớp 10 Reading Ex5
Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi nhắc giải bài tập Reading Unit 2 SGK giờ đồng hồ Anh 10 như sau:

Unit 2 lớp 10 Reading Ex1

Look at the picture, bởi you know anything about acupuncture? (Nhìn vào bức ảnh, bạn có biết gì về châm kim không?)
*

Gợi ý:Acupuncture is a form of alternative medicine và a key component of traditional Chinese medicine (TCM) in which thin needles are inserted into the body.(Châm cứu vãn là một hiệ tượng khác so với thuốc cùng là một phương thức điều trị đa số trong y học truyền thống cuội nguồn của trung hoa (TCM) bằng phương pháp sử dụng các mũi kim mỏng mảnh để đâm vào cơ thể.)

Unit 2 lớp 10 Reading Ex2

Read the passage below. In pairs, or groups, choose the three most interesting things you learnt about acupuncture from the passage & report lớn the class.  (Đọc bài bác văn bên dưới đây. Thao tác làm việc theo cặp hoặc theo nhóm, chọn 3 điều thích thú nhất về châm cứu từ bài viết và trình diễn trước cả lớp.)
Acupuncture is one of the oldest medical treatments in the world. It originated in trung quốc more than 2,500 years ago. The practice of acupuncture is rooted in the idea of promoting harmony between humans và the world around them & a balance between yin và yang. Although there are unanswered questions, acupuncture appears to lớn work. Scientific studies offer evidence that it can ease pain & treat from simple to lớn complicated ailments.The technique of acupuncture involves placing hair-thin needies in various pressure points (called acupoints) throughout the body. Stimulating these points is believed to promote the body’s natural healing capabilities & enhance its functions. Originally, there were 365 acupoints, but this has increased to more than 2000 nowadays.Acupuncture is considered lớn be very safe when enough precautions are taken. The most common side effects with acupuncture are soreness, slight bleeding, or discomfort. Some people may feel tired after a session. Care is also needed so that inner body toàn thân parts are not touched by the needles.Despite its general safety, acupuncture isn’t for everyone. People who have bleeding problems or are taking blood related medicine should not have the treatment. It's also not recommended for people who have electronic medical devices inside their bodies.Today, a lot of people use acupuncture as a reliable alternative lớn modern medicine. According khổng lồ a US. 2002 survey (the most reliable survey to lớn date), an estimated 8.2 million American adults had tried acupuncture. This number has been reported khổng lồ be increasing steadily.

Bạn đang xem: Tiếng anh 10 hệ 7 năm unit 2 reading

Dịch: Châm cứu vớt là trong những thuật trị bệnh cổ điển nhất trên nắm giới. Nó bắt nguồn ở trung hoa từ hơn 2500 năm trước. Việc triển khai châm cứu xuất phát từ ý tưởng gia tăng sự hài hòa giữa con tín đồ và nhân loại xung quanh họ với sự cân đối giữa âm với dương. Tuy vậy những thắc mắc không được lí giải, châm cứu đã tất cả những hiệu quả nhất định. Khoa học nghiên cứu và phân tích tìm ra những bằng chứng cho rằng châm cứu hoàn toàn có thể giảm đau cùng và trị những dịch từ dễ dàng và đơn giản đến phức tạp.Kỹ thuật châm cứu có có vấn đề đặt đều mũi kim mỏng như sợi tóc vào các điểm huyệt khác biệt khắp cơ thể. Fan ta tin rằng kích mê say những điểm này sẽ gia tăng khả năng trị lành thoải mái và tự nhiên của khung hình và nâng cấp các tính năng của cơ thể. Vốn dĩ, chỉ có khoảng 365 huyệt, nhưng số lượng này đã tăng lên hơn 2000 huyệt hiện tại nay.Châm cứu được hiểu rất bình an khi có sự cẩn trọng. Tác dụng phụ thường bắt gặp nhất của châm cứu là cơn đau, chảy máu nhẹ và sự cạnh tranh chịu. Một vài người có thể cảm thấy mệt mỏi mỏi sau khoản thời gian thực hiện châm cứu. Bắt buộc chú trọng để phần nội tạng bên trong cơ thể không biến thành kim đâm vào.Mặc dù nhìn tổng thể là an toàn, châm cứu không phải dành riêng cho tất cả những người. Những người có vụ việc về vấn đề xuất máu hoặc đang cần sử dụng thuốc có liên quan đến máu không nên chữa trị theo cách châm cứu. Nó cũng ko được khích lệ dùng cho những người sử dụng vật dụng y tế chạy bởi điện bên phía trong cơ thể họ.Ngày nay, không hề ít người cần sử dụng châm cứu vớt làm phương thức thay thế an toàn và tin cậy thay cho cần sử dụng thuốc. Theo một điều tra khảo sát của Mỹ năm 2002 (khảo sát an toàn và đáng tin cậy nhất hiện tại còn), mong tính khoảng tầm 8,2 triệu con người lớn Mỹ đã thử châm cứu. Report cho thấy số lượng này còn vẫn tăng đều.
Trả lờiThe three most interesting things I learnt about acupuncture from the passage:- Originally, there were 365 acupoints, but this has increased to lớn more than 2000 nowadays.- The practice of acupuncture is rooted in the idea of promoting harmony between humans & the world around them & a balance between yin & yang.- According lớn a U.S. 2002 survey, an estimated 8.2 million American adults had tried acupuncture.Tạm dịch:3 điệu độc đáo nhất về châm kim mà tôi học tập được từ bài viết:- Vốn dĩ, chỉ có khoảng 365 huyệt, nhưng con số này đã tăng lên hơn 2000 huyệt hiện nay nay.- Việc thực hiện châm cứu khởi nguồn từ ý tưởng ngày càng tăng sự hài hòa và hợp lý giữa con tín đồ và quả đât xung quanh họ cùng sự thăng bằng giữa âm cùng dương.- Theo một khảo sát của Mỹ năm 2002, ước tính khoảng 8,2 triệu người lớn Mỹ đã làm châm cứu.

Unit 2 lớp 10 Reading Ex3

Read the text quickly and find words which are closest in meaning khổng lồ the following. (Đọc nhanh nội dung bài viết và tìm ra phần đông từ gần nghĩa tốt nhất với nghĩa của những từ bên dưới đây.)Gợi ý:
1. Diseases (n)ailmentsốm đau, bệnh tật2. Stop (v)easedừng3. Pressure points (n)acupointshuyệt4. Care (n)precautiontiên liệu5. Choice (n)alternativelựa chọn6. Cure (n)treamentchữa trị7. Proof (n)evidencebằng chứng8. Enhance (v)promoteđẩy mạnh

Unit 2 lớp 10 Reading Ex4

Read the text again và answer the following questions.

Xem thêm: How Many Languages Can We Humanly Learn? ? Hyperpolyglots: How Many Languages Can You Learn

 (Đọc lại bài viết và vấn đáp những câu hỏi sau.)1. What is the basic idea of acupuncture?(Ý tưởng cơ bản/cốt lõi của châm cứu là gì?)=> (It's) promoting harmony between humans & the world around them & a balance between yin and yang.(Gia tăng sự hài hòa giữa con tín đồ và quả đât xung quanh họ cùng sự cân bằng giữa âm với dương.)2. Why is acupuncture believed to be effective?(Tại sao người ta tin rằng châm kim rất hiệu quả?)
=> It is believed khổng lồ promote the body's natural healing capabilities & enhance its functions.(Người ta tin rằng châm cứu sẽ gia tăng khả năng chữa trị lành thoải mái và tự nhiên của cơ thể và nâng cao các công dụng của cơ thể.)3. How many acupoints are there nowadays?(Hiện nay bao gồm bao nhiêu điểm huyệt?)=>There are more than 2000 nowadays.(Hiện nay gồm hơn 2000 huyệt.)4. What are the most common side effects with acupuncture?(Những chức năng phụ thường gặp nhất của châm kim là gì?)=> They are soreness, slight bleeding, or discomfort.(Đó là cơn đau, ra máu nhẹ hoặc cảm xúc khó chịu.)5. Who should not take acupuncture?(Ai tránh việc sử dụng phương thức châm cứu?)=> Those who have electronic medical devices inside their bodies.(Những người dân có cấy sản phẩm y tế năng lượng điện tử phía bên trong cơ thể họ.)6. Why do more & more people turn lớn acupuncture?(Tại sao ngày càng nhiều người tìm đến phương pháp châm cứu?)=> Acupuncture is considered as a reliable alternative lớn modern medicine.
(Châm cứu vớt được xem như là một phương pháp thay thế tin cậy thay đến y học hiện tại đại.)

Unit 2 lớp 10 Reading Ex5

Do you know any other alternative therapies like yoga, acupressure, head mát xa or aromatherapy? Work in pairs or groups to mô tả information and then report lớn the class. (Bạn tất cả biết bất kỳ liệu pháp sửa chữa thay thế nào khác ví như yoga, bấm huyệt, tẩm quất đầu hoặc biện pháp hương thơm? thao tác làm việc theo cặp hoặc đội để chia sẻ thông tin cùng sau đó báo cáo trước lớp.)Gợi ýHi everyone, if you are finding a therapy to rebalance your life, yoga is a good idea. Yoga stems from India and spreads around the world due to a wide variety of benefits. The first one is relaxing. Yoga helps you concentrate and feel better after a hard-working day. Secondly, it can prevent you from some diseases lượt thích sleeplessness, bức xúc or cancer. Furthermore, all people of any ages can vì yoga because it's easy to lớn start. After a short period of time, you will realize the positive changes inside you. You will be stronger, healthier and more active. As a result, everything you do will have better effects.

Xem thêm: Văn Bản Tôi Đi Học - Soạn Bài Tôi Đi Học


Thanks for listening.Dịch:Chào gần như người, nếu khách hàng đang tra cứu một liệu pháp để thăng bằng lại cuộc sống thì Yoga là 1 ý tưởng khá xuất xắc đó. Yoga khởi nguồn từ Ấn độ và viral trên nhân loại nhờ vào khôn cùng nhiều lợi ích của nó. Đầu tiên là sự việc thư giãn. Yoga khiến cho bạn tập trung và cảm thấy ổn hơn sau một ngày thao tác làm việc chăm chỉ. Sản phẩm hai, nó rất có thể phòng ngừa một số trong những bệnh như mất ngủ, căng thẳng mệt mỏi hay ung thư. Hơn thế nữa, toàn bộ mọi bạn ở hồ hết lứa tuổi đều hoàn toàn có thể tập Yoga vì bắt đầu nó thì khá dễ dàng dàng. Sau một thời hạn ngắn, các bạn sẽ nhận thấy những thay đổi tích cực bên trong bạn. Bạn sẽ khỏe dạn dĩ hơn, mức độ khỏe tốt hơn với năng rượu cồn hơn. Do vậy, số đông thứ chúng ta làm sẽ sở hữu những tác dụng tốt hơn.Bài tiếp theo: Unit 2 lớp 10 Speaking- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu