Unit 2 Lớp 10 Listening Trang 21 Sgk Tiếng Anh 10

  -  
1. Unit 2 lớp 10 Listening Ex12. Unit 2 lớp 10 Listening Ex23. Unit 2 lớp 10 Listening Ex34. Unit 2 lớp 10 Listening Ex45. Unit 2 lớp 10 Listening Ex5
Cùng Đọc tư liệu tham khảo gợi ý giải bài bác tập Listening Unit 2 SGK tiếng Anh 10 như sau:

Unit 2 lớp 10 Listening Ex1

What bởi you usually have for lunch or dinner? vì chưng you care about the nutritional value of the things you eat?
(Bạn thường ăn gì vào bữa trưa hoặc bữa tối? chúng ta có lưu ý đến giá trị dinh dưỡng của thức ăn bạn ăn uống không?)=> I often eat rice with meat, fish, or eggs, and some kinds of vegetables.(Tôi thường nạp năng lượng cơm với thịt, cá hoặc trứng và một số trong những loại rau.)- Yes, I care much about the nutritional value of the things I eat. I believe in the saying 'You are what you eat' so I always choose good food và avoid fast food lớn keep healthy.(Có, tôi quan tâm nhiều tới giá trị dinh dưỡng của không ít thức ăn uống tôi ăn. Tôi tin vào câu nói 'Bạn là những gì bạn nạp năng lượng vào', vì vậy tôi luôn luôn chọn thức ăn giỏi và kiêng xa món ăn nhanh sẽ được khỏe mạnh.)

Unit 2 lớp 10 Listening Ex2

Look at the picture below. What vì you think the listening is about? (Nhìn vào bức hình ảnh sau. Bạn nghĩ bài nghe nói về điều gì?)Bài nghe
AUDIO SCRIPT The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide khổng lồ choosing a healthy diet. Its foundation is daily exercise & weight control since these two related elements strongly influence your chances of staying healthy. The Healthy Eating Pyramid builds from there, showing that you should eat more foods from the bottom part of the pyramid (vegetables, whole grains) và fewer from the đứng đầu (red meat, refined grains, potatoes, sugary drinks, và salt).When it's dining time, fill half your plate with vegetables, the more varied the better, & fruits. Save a quarter of your plate for whole grains. Fish, poultry, beans, or nuts, can cosplay the rest. Healthy oils lượt thích olive và canola are advised in cooking, on salad, và at the table. Complete your meal with a cup of water, or if you like, tea or coffee with little or no sugar. Staying active is half of the secret lớn weight control, the other half is a healthy diet that meets your calorie needs - so be sure you choose a plate that is not too large.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 10 listening trang 21 sgk tiếng anh 10

Dịch Script:Tháp bồi bổ lành mạnh là 1 trong những hướng dẫn đơn giản, an toàn và tin cậy để chọn chính sách ăn uống lành mạnh. Gốc rễ của nó là số đông dục hàng ngày và điều hành và kiểm soát cân nặng, vì hai yếu tố liên quan này dạn dĩ mẽ ảnh hưởng đến cơ hội của các bạn để được khỏe mạnh mạnh. Tháp dinh dưỡng an lành được thành lập từ đó, cho biết thêm bạn nên ăn uống nhiều thức ăn uống từ phần dưới cùng của tháp (rau, ngũ ly nguyên hạt) và ít hơn từ trên thuộc (thịt đỏ, ngũ ly tinh chế, khoai tây, vật uống bao gồm đường với muối).Khi đó là thời hạn ăn uống, hãy nhằm rau củ chiếm phần nửa đĩa của khách hàng thì càng tốt và trái cây. Máu kiệm 1 phần tư đĩa của công ty cho ngũ cốc nguyên hạt. Cá, gia cầm, đậu, hoặc hạt, hoàn toàn có thể chiếm phần còn lại. Những nhiều loại dầu an lành như ô liu với canola được khuyên cần sử dụng trong đun nấu ăn, rau xanh trộn, và ở bàn ăn. Chấm dứt bữa ăn của người sử dụng với một cốc nước, hoặc nếu như bạn thích, trà hoặc coffe với ít hoặc không tồn tại đường. Bảo trì hoạt động là 1 trong những nửa kín đáo để kiểm soát điều hành cân nặng, một nửa sót lại là một cơ chế ăn uống lành mạnh đáp ứng nhu cầu được yêu cầu calorie của chúng ta - bởi vì vậy hãy bảo đảm an toàn bạn chọn 1 cái đĩa không quá lớn.
I see that it's the food/ healthy eating Pyramid. So I think the listening is about a guide to lớn choosing a diet relying on the pyramid.(Tôi thấy rằng đó là 1 trong tháp thực phẩm/ dinh dưỡng. Vày thế, tôi nghĩ bài nghe nói đến hướng dẫn chọn chính sách ăn nhờ vào tháp này.)

Unit 2 lớp 10 Listening Ex3

Listen lớn the recording và decide if the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe đoạn thu thanh và đưa ra quyết định xem những đánh giá này là đúng hay sai.)Bài ngheĐáp án1 – F. The Healthy Eating Pyramid is a complex guide to lớn choosing your diet.(Tháp nhà hàng ăn uống dinh dưỡng là một trong những hướng dẫn phức hợp cho sự lựa chọn chế độ ăn của bạn.)Thông tin: The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet.(Tháp dinh dưỡng lành mạnh là một trong hướng dẫn 1-1 giản, an toàn và đáng tin cậy để chọn cơ chế ăn uống lành mạnh.)2 – T. Daily exercise và weight control are key to lớn staying healthy according khổng lồ the Pyramid.(Tập thể dục mỗi ngày và kiểm soát khối lượng là khóa xe để duy trì sự mạnh khỏe theo Tháp.)
Thông tin: Its foundation is daily exercise & weight control, since these two related elements strongly influence your chances of staying healthy.(Nền tảng của nó là anh em dục mỗi ngày và điều hành và kiểm soát cân nặng, bởi vì hai yếu hèn tố liên quan này ảnh hưởng mạnh mẽ đến thời cơ để được mạnh khỏe của bạn.)3 – F.

Xem thêm: Giải Sách Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Lớp 6: Getting Started (Trang 6)

You are advised to lớn eat more things on the top of the Pyramid.(Bạn được khuyên nhủ nên ăn uống nhiều thực phẩm trên đỉnh Tháp.)Thông tin: The Healthy Eating Pyramid builds from there, showing that you should eat more foods from the bottom part of the pyramid (vegetables, whole grains) and fewer from the vị trí cao nhất (red meat, refined grains, potatoes, sugary drinks, & salt).(Tháp dinh dưỡng lành mạnh được thành lập từ đó, cho thấy bạn nên ăn nhiều thức nạp năng lượng từ phần dưới cùng của tháp (rau, ngũ ly nguyên hạt) và ít hơn từ trên cùng (thịt đỏ, ngũ cốc tinh chế, khoai tây, thứ uống gồm đường với muối).4 – T. It's suggested that half of your plate consists of vegetables và fruit.(Người ta đề nghị rằng phân nửa khẩu phần ăn của bạn nên bao gồm rau củ và trái cây.)
Thông tin: Fill half our plate with vegetables...and fruits.5 – F. Fish, poultry, beans, or nuts biến hóa the other half of the dinner plate.(Cá, giết thịt gia cầm, đậu hoặc hạt tạo nên nửa sót lại của khẩu phần nạp năng lượng của bạn.)Thông tin: Dựa theo thông tin trong bài, rau hoa quả chiếm 1/2 khẩu phần, ngũ ly nguyên hạt chỉ chiếm 1/4, còn cá, làm thịt gia cầm, đậu, hạt chiếm nốt phần còn lại. Ta suy ra cá, giết mổ gia cầm, đậu, hạt chiếm phần 1/4. Vì vậy thông tin ngơi nghỉ câu trên là chiếm 1 nửa là sai.

Xem thêm: Bài 106 Trang 97 Sgk Toán Lớp 6 Bài 106 Trang 97 Sgk Toán 6 Tập 1)

Unit 2 lớp 10 Listening Ex4

Listen again, divide the plate into sections & label which food should be in each section. (Lắng nghe lại, chia cái đĩa thành những phần và dán nhãn thức ăn nào nên ở vị trí nào.)Bài nghe

Unit 2 lớp 10 Listening Ex5

Write some sentences lớn describe the plate you have just made in 4.  (Viết một trong những câu để mô tả cái đĩa các bạn đã vẽ ra ở bài bác 4.)Half the plate is filled with fruits and vegetables because they're good for our health. Grains cosplay a quarter. And the rest is fish, poultry, beans, or nuts(Một nửa đĩa đựng đầy trái cây và rau vì chúng xuất sắc cho sức mạnh của chúng ta. Ngũ cốc chiếm một phần tư. Cùng phần còn sót lại là cá, giết mổ gia cầm, đậu, hoặc những loại hạt)Bài tiếp theo: Unit 2 lớp 10 Writing- giải giờ đồng hồ anh 10 - Đọc tài liệu