D

     

Unit 1: A Day In The Life Of… – giờ Anh Lớp 10

D. Writing

D. Writing Unit 1 Trang 17 SGK tiếng Anh Lớp 10

Task 1. Read the following passage & find all the verbs that are used in the past simple & the connecttors (time expressions) in the story. (Đọc đoạn văn sau và tìm tất cả các cồn từ được sử dụng ở thì vượt khứ đối chọi và những từ nối (cụm từ diễn đạt thời gian) vào câu chuyện.

Bạn đang xem: D

)

A narrative

()(14^th) July 1995 is a day I shall never forget. On that day, I stared death in the face.

*

Our flight was due to leave at 11 a.m., & I arrived at the airport quite early. We got on the plane at 10:30 and the plane took off on time. The air-hostesses were just beginning lớn serve our lunch when the plane began lớn shake.

At first, we thought we were flying in bad weather. We were told to stay seated and fasten our seat belts. Then suddenly the plane seemed to lớn dip. We realised we were in danger. Many people screamed in panic. We all thought we had only minutes to live.

Then, just when we had given up all hope, we felt the plane slowly gained height. A few minutes later the pilot announced that everything was all right.

We were all overjoyed & relieved. One hour later we landed safely. It was the most frightening experience of my life.

Tạm dịch

Một câu đưa kể

Chuyến cất cánh của chúng tôi theo chiến lược sẽ xuất phát lúc 11 tiếng sáng, tôi đến trường bay rất sớm. Công ty chúng tôi lên máy cất cánh lúc 10.30 cùng máy cất cánh cất cánh đúng giờ. Những cô tiếp viên vừa bước đầu phục vụ bữa trưa thì máy bay ban đầu chao đảo.

Thoạt đầu cửa hàng chúng tôi tường mình đang cất cánh trong tiết trời xấu. Công ty chúng tôi được yêu cầu ngồi yên cùng thắt dây an toàn. Thình lình máy bay dường như lao xuống. Shop chúng tôi nhận thấy minh đang gặp nguy hiểm. Nhiều người kêu thét lên hoảng sợ. Tất cả cửa hàng chúng tôi đều cho là mình chỉ từ sống vài ba phút nữa thôi.

Rồi ngay lập tức khi công ty chúng tôi hoàn toàn hay vọng, công ty chúng tôi cảm thấy thứ bay dần dần lấy lại độ cao. Vài phút sau viên phi công thông báo là mọi bài toán đã ổn. Tất cả cửa hàng chúng tôi đều vui miệng nhẹ nhõm. Một giờ đồng hồ sau máy cất cánh hạ cánh an toàn. Đó là một sự việc kinh khủng nhất vào đời tôi.

Hướng dẫn giải

The simple past: stared; was; arrived; got; took off; began; thought; were; told; seemed; realized; screamed; thought; had; felt; announced; was; landed.

Connectors: on that day, when, at first, then, just when, a few minutes later, one hour later.

Tạm dịch

Thì quá khứ đơn: stared; was; arrived; got; took off; began; thought; were; told; seemed; realized; screamed; thought; had; felt; announced; was; landed.

Liên từ: on that day, when, at first, then, just when, a few minutes later, one hour later.

Task 2. Work in groups. Identify the events, the climax, và the conclusion of the story. Then report your results. (Làm câu hỏi theo nhóm. Khẳng định những sự kiện, đỉnh điểm mẩu chuyện và phần hoàn thành của câu chuyện. Tiếp nối tường thuật kết quả của em.)

Hướng dẫn giải

The events: got on plane, plane took off, hostesses were just beginning to serve lunch when the plane began khổng lồ shake, plane seemed to lớn dip, people scrcamed in panic

The climax: We all thought we had only minutes khổng lồ live.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 10 Trang 104 Tập 1 04), Please Wait

The conclusion: pilot announced that everything was all right, we landed safely.

Tạm dịch

Những sự kiện: lên sản phẩm công nghệ bay, máy bay cất cánh, những nữ tiếp viên chỉ mới ban đầu phục vụ bữa trưa thì lắp thêm bay bắt đầu rung chuyển, sản phẩm công nghệ bay bên cạnh đó đang rơi, mọi bạn hoảng loạn.

Đỉnh điểm câu chuyện: vớ cả shop chúng tôi nghĩ chỉ với vài phút đế sống.

Phần kết: Phi công thông báo toàn bộ đã ổn. Chúng tôi hạ cánh an toàn.

Task 3. Use the prompts below lớn build up a narrative about a hotel fire. (Dùng trường đoản cú gợi ý bên dưới để viết một mẩu truyện kể về cuộc hỏa thiến ở khách hàng sạn.)

Last year /I / spend / summer holidays / a seaside town. / The khách sạn / be modern / comfortable. / I / have / wonderful holiday / until / fire.

It / be / Saturday evening / và / everybody / be / the discotheque / ground floor. / It / be / crowded / with people. / They / dance /and / sing happily. / Suddenly / we / smell / smoke. / Then / đen smoke / begin / fill / room. / Everybody / start / scream / in panic. / People / run toward / fire exits. / One door / be / block. / Many people / begin / cough / choke.

Then / just as we / think / we / have / only / minutes / live, / fire brigade / arrive. / Firemen / fight / their way / into / room / & soon / everyone / be / safely out of the building. / Luckily / nobody / be / seriously hurt. / It / be / most frightening experience / my life.

Hướng dẫn giải

Last year, I spent my summer holidays in a seaside town. The khách sạn was modern and comfortable. I had a wonderful holiday until the fire.

It was Saturday evening và everybody was in the discotheque on the ground floor. It was crowded with people. They were dancing and singing happily. Suddenly, we felt smoke. The black smoke began to lớn fill up the room. Everybody began to lớn scream in panic. People ran towards the fire exits. One door was blocked. Many people began lớn cough & choke.

Then, just as we all thought we had only minutes to live, the fire brigade arrived. Firemen fought their way into the room, và soon, everyone was safely out of the building. Luckily, nobody was seriously hurt. It was the most frightening experience of my life.

Tạm dịch

Năm ngoái, Tôi đã nghỉ hè tại 1 thị trấn ven biển. Khách sạn văn minh và thoải mái. Tôi đã gồm một kỳ nghỉ tuyệt vời cho đến khi vụ cháy nổ diễn ra.

Đó là về tối thứ bảy cùng mọi tín đồ ở trong vũ trường ở tầng trệt, rất nhiều người. Họ vẫn nhảy múa với hát vui vẻ. Đột nhiên, công ty chúng tôi thấy khói. Khói đen bắt đầu lấp đầy căn phòng. Phần đông người bước đầu hét lên trong hoảng sợ. Mọi bạn chạy về phía lối thoát hiểm hiểm. Một cánh cửa đã bị chặn. Những người bắt đầu ho và nghẹt thở.

Sau đó, khi công ty chúng tôi nghĩ chỉ tất cả vài phút nhằm sống, đội cứu giúp hỏa đến. Quân nhân cứu hỏa đã tiến vào phòng, cùng chẳng mấy chốc, mọi bạn đều an toàn ra ngoài tòa nhà. May thay, không một ai bị yêu mến nặng. Đó là trải nghiệm khiếp sợ nhất trong cuộc sống tôi.

Xem thêm: Q Là Một Tua Giấy Nhiễm Điện Dương, M Là Một Tua Giấy Nhiễm Điện Dương, N

Các bạn Vừa coi Qua nội dung D. Writing Unit 1 Trang 17 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 10. Bài Học bao gồm Task 1, Task 2, Task 3, Sau bài học kinh nghiệm Này Các bạn sẽ Đến E. Language Focus – Unit 1: A Day In The Life Of…, chúng ta Cùng quan sát và theo dõi Nhé.