Tiến hành các thí nghiệm sau

  -  

Viết các phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra, xác định sản phẩm kết tủa và tuyển lựa đáp án.

Bạn đang xem: Tiến hành các thí nghiệm sau

Giải đưa ra tiết:

(a) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

(b) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3(NH4)2SO4

(c) 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4 ↓ + 2Al(OH)3 ↓

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

(d) NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + NaHCO3 + H2O

(e) 9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO ↑ + 6H2O

Vậy sau phản bội ứng, ta có thí nghiệm (b), (c) cùng (d) chiếm được kết tủa.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Dung dịch nào tiếp sau đây hòa chảy được Al(OH)3?


A. KCl.


B. MgCl2.


C. NaNO3.


D. NaOH.


Câu 2:


Dung dịch nào dưới đây có pH > 7?


A. H2SO4.


B. NaCl.


C. NaOH.


D. HNO3.


Câu 3:


Cho các sơ thiết bị phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(1) X + 2NaOH →t°X1 + Y1 + Y2 + 2H2O.

(2) X2 + 2NaOH → X3 + 2H2O.

(3) X3 + 2NaOH →CaO, t°CH4 + 2Y2.

(4) 2X1 + X2 → X4.

Cho biết: X là muối bao gồm công thức phân tử là C3H12O3N2: X1, X2, X3, X4 là phần nhiều hợp hóa học hữu cơ khác nhau; X1, Y1 đều làm quỳ tím ẩm hóa xanh.

Phân tử khối của X4 bằng bao nhiêu?


A. 152.


B. 194.


C. 218.


D. 236.


Câu 4:


Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, etyl fomat, tinh bột. Có bao nhiêu hóa học trong dãy tham gia phản bội ứng tráng bạc?


A. 5.


B. 3.

Xem thêm: Những Thứ Không Nên Tìm Trên Google, Please Wait


C. 2.


D. 4.


Câu 5:


Tiến hành công việc thí nghiệm như sau:

Bước 1: cho một nhúm bông vào ly đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng đôi khi khuấy đầy đủ đến khi thu được dung dịch đồng nhất.

Bước 2: th-nc dung dịch thu được bởi dung dịch NaOH 10%.

Bước 3: rước dung dịch sau khi trung hòa cho vô ống nghiệm đựng hỗn hợp AgNO3 vào NH3 dư, sau đó đun nóng.

Nhận định nào sau đây đúng?


A. Sau cách 3, bên trên thành ống nghiệm mở ra lớp kim loại white color bạc.


B. Thí nghiệm trên sử dụng để chứng minh xenlulozơ có đựng được nhiều nhóm -OH.


C. Sau cách 2, nhỏ dại dung dịch I2 vào ly thì thu được dung dịch có màu xanh tím.


D. Sau bước 1, trong cốc thu được hai các loại monosaccarit.


Câu 6:


Thủy phân trọn vẹn m gam tristearin bởi dung dịch NaOH, đun nóng, chiếm được 9,2 gam glixerol. Cực hiếm của m bằng bao nhiêu?


A. 89.


B. 101.


C. 93.


D. 85.


Câu 7:


Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với công suất 100%, nhận được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Quý giá của m bởi bao nhiêu?


A. 16,2.


B. 32,4.


C. 36,0.


D. 18,0.


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại xechieuve.com.vn


*

liên kết
tin tức xechieuve.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


xechieuve.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


xechieuve.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Top 19 Viết Bài Thơ Khuyến Khích Đọc Sách (Khuyến Khích Thí Sinh Vẽ Tranh Mi


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email bạn đăng ký để mang lại password
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


xechieuve.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
xechieuve.com.vn