THỦY PHÂN HẾT M GAM TETRAPEPTIT ALA-ALA-ALA-ALA

  -  Bạn đang xem: Thủy phân hết m gam tetrapeptit ala-ala-ala-ala

Tiến hành trộn 300ml hỗn hợp HCl 0,3M cùng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Quý hiếm pH của hỗn hợp thu được sau phản bội ứng là?


Cho 6,2 gam hỗn hợp hai ancol no, solo chức, kế tiếp trong thuộc dãy đồng đẳng, tính năng hoàn toàn với 4,6 gam natri, thu được 10,65 gam chất rắn. Số nguyên tử cacbon vừa đủ của hai ancol trên là?


Đốt cháy trọn vẹn m gam ankađien X, thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. đến m gam X công dụng với hỗn hợp nước brom. Số mol brom tối đa gia nhập phản ứng là bao nhiêu?


Sục V lít CO2 (đktc) vào trong bình đựng 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M. Sau phản bội ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là?


Etyl clorua (C2H5Cl) có nhiệt độ sôi là 12,3oC. Khi được xịt lên chỗ bị yêu đương của mong thủ (có sức nóng độ khoảng 37 độ C), etyl clorua sôi với bốc tương đối ngay lập tức, kéo theo nhiệt độ mạnh, tạo cho da bị đông lạnh toàn bộ và cơ cứng đi, dây thần kinh xúc cảm không truyền được cảm xúc đau lên não bộ và ước thủ thấy đỡ đau. Dãy thu xếp theo chiều tăng vọt nhiệt độ sôi của những chất C2H5OH; C2H5Cl và CH3COOH là?


Cho 32,5 gam hỗn hợp X gồm: Al2O3, ZnO, FeO, MgO tác dụng hết với co dư, nung nóng, thu được 24,5 gam các thành phần hỗn hợp Y. đến Y công dụng hết với HCl dư nhận được V lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là?


Điện phân dung dịch tất cả 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện rất trơ, màng ngăn xốp, màng phòng xốp) đến khi cân nặng dung dịch giảm sút 10,75 gam thì ngừng điện phân, thu được dung dịch A (giả thiết lượng nước cất cánh hơi không đáng kể). Số lượng chất rã trong hỗn hợp A là?
Xem thêm: Giáo Án Địa 8 Bài 15 Đặc Điểm Dân Cư, Xã Hội Đông Nam Á, Giáo Án Địa Lý Lớp 8 Bài 15: Đặc Điểm Dân Cư

Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất năng lượng điện phân 100%) thu được m gam Al sinh hoạt catot và 6,72 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X tất cả tỉ khối đối với hidro bởi 16. Lấy 3,36 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 3 gam kết tủa. Giá trị của m là?


Cho 30 gam tất cả hổn hợp (H) tất cả Mg, FeCO3, Fe với Fe(NO3)2 chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl, xong xuôi phản ứng thu được hỗn hợp X cất 54,33 gam muối cùng 6,78 gam các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả NO; H2 với 0,08 mol CO2. Mang đến dung dịch X chức năng tối đa với 510 ml dung dịch NaOH 2M, nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến cân nặng không thay đổi thu được 26,4 gam rắn. Phần trăm cân nặng của sắt kẽm kim loại Fe trong (H) có giá trị sớm nhất với


Cho 3,245 gam hỗn hợp A tất cả Fe3O4, Cr2O3 cùng CuO công dụng vừa đủ với 80ml hỗn hợp HCl 2M. Cô cạn hỗn hợp thu được khối lượng muối khan là?


Chia 43,15 (g) láo hợp tất cả Al, Fe2O3, Cr2O3 thành 2 phần.

Cho 1,344 (l) khí teo (đktc) đi qua phần 1 nung nóng, sau một thời gian thu được 25,41 (g) rắn và các thành phần hỗn hợp khí A bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 18.

Thực hiện phản ứng sức nóng nhôm phần 2 vào khí trơ, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Biết X công dụng tối đa với 180 ml hỗn hợp NaOH 1M và chấm dứt quá trình này thu được V(l) khí H2 (đktc), dung dịch Y, chất không tan Z. đến Z tính năng với hỗn hợp HCl loãng nguội thì thấy bay ra 1,344 (l) khí H2 (đktc). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V là?


Hai hợp hóa học hữu cơ X cùng Y bao gồm cùng bí quyết phân tử là C3H7NO2, phần đa là hóa học rắn ở điều kiện thường. Hóa học Y gồm phản ứng trùng ngưng tạo ra peptit. Hóa học X phản nghịch ứng với hỗn hợp kiềm bao gồm khí bay ra.

Các hóa học X với Y theo thứ tự là?


Cho 4 xem sét như hình vẽ

Có bao nhiêu thí nghiệm đinh (làm bởi thép) không xẩy ra ăn mòn điện hóa?

*


Cho sơ đồ chuyển hóa CH4 →C2H2→ C2H3Cl→ PVC. Để tổng đúng theo 125 kg PVC theo sơ thiết bị trên phải V m3 khí vạn vật thiên nhiên (đktc). Biết metan chỉ chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất cả quy trình tổng đúng theo polime 50%. Cực hiếm của V là?
Xem thêm: Nêu Cấu Trúc Và Chức Năng Của Ti Thể Có Mấy Lớp Màng, Bài 2 Trang 43 Sgk Sinh Học 10

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam