Thủy phân este x có công thức phân tử c4h8o2

     

Câu 179412: Thủy phân este X tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y cùng Z trong các số ấy Z có tỉ khối hơi so cùng với H2 bởi 23. Tên của X là

A.

Bạn đang xem: Thủy phân este x có công thức phân tử c4h8o2

etyl axetat.

B. metyl axetat.

C. metyl propionat.

Xem thêm: Lí Luận Văn Học Về Phong Cách Nghệ Thuật Chi Tiết, Ngắn Gọn, Lí Luận Văn Học

D. propyl fomat.


Giải đưa ra tiết:

Ta có: Độ bất bão hòa k = (2C + 2 - H)/2 = 1 ⟹ Este X no, 1-1 chức, mạch hở

Thủy phân X chiếm được Z thì Z hoàn toàn có thể là muối bột hoặc ancol.

Xem thêm: Bài Viết Số 1 Ngữ Văn 8 Bài Viết Số 1, Bài Viết Số 1

Theo đề bài: MZ = 23.2 = 46

+ nếu như Z là muối RCOONa: MZ = R + 67 = 46 ⟹ R Z = R" + 17 = 46 ⟹ R" = 29 (C2H5-)

⟹ Z là C2H5OH

⟹ CTCT của X là CH3COOC2H5 (etyl axtetat).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát