Thư mục gốc là gì

     

Tập tin (File) là tập hợp những thông tin có tương quan với nhau được lưu trữ trên bộ lưu trữ ngoài. Ví dụ tập tin là các chương trình, tài liệu được tàng trữ trên đĩa. Để khác nhau giữa các tập tin với nhau, từng tập tin bao gồm một tên.Bạn sẽ xem: Thư mục cội là gì

b) Quy tắc khắc tên tập tin: thương hiệu tập tin có dạng như sau .

Bạn đang xem: Thư mục gốc là gì

= Tên file phần mở rộng

- trong các số ấy phần tên thiết yếu của tập tin (file name) là bắt nên có.

- Phần không ngừng mở rộng (extension) dùng để định loại tập tin có thể gồm hoặc không.

- Phần không ngừng mở rộng của tập tin được phân làn với phần tên vì chưng dấu chấm (.)

Ví dụ : Quyet toan 1.xls (file EXCEL), Tong-ket-qui1-2004.doc, Turbo.exe

Chú ý :

- những ký từ bỏ không được dùng để viết tên tập tin / * ? ;

- các tập tin bao gồm phần không ngừng mở rộng là EXE, COM, BAT hay là những tập tin chương trình.

- những tập tin có phần mở rộng là DOC, TXT, HTM hay là các tập tin văn bản.

- các tập tin bao gồm phần không ngừng mở rộng là PAS, PRG, C là các tập tin lịch trình nguồn của ngôn từ PASCAL, FOXPRO, C.

Trong phần tên bao gồm hay phần không ngừng mở rộng của tập tin có thể dùng cam kết tự * hoặc ? nhằm chỉ một chúng ta tập tin thay do một tập tin.- cam kết tự * đại diện cho một nhóm ký tự tùy ý tính từ lúc vị trí của *.- cam kết tự ? thay mặt cho một ký tự tùy ý tại vị trí của ?.

Xem thêm: Đồng Bằng Sông Hồng Tiếp Giáp Mấy Vùng Kinh Tế :

Ví dụ : *.PASnhóm tập tin có phần không ngừng mở rộng là PAS, còn phần tên đó là tùy ý. DATA?.DOC là tên của các tập tin bao gồm ký tự đồ vật 5 tùy ý, chính là nhóm tập tin có tên như : DATA1.DOC, DATA2.DOC, DATAT,...

Tên dành riêng Thiết bị
CONBàn phím, screen (Console)
LPT1 (PRN) Parallel Port 1 (Máy in tuy vậy song 1)
LPT2, LPT3 Parallel Port 2,3 (Máy in tuy vậy song 2, 3)
COM1 (AUX) Serial Port 1 (Port thông suốt 1)
COM2 Serial Port 2 (Port tiếp liền 2)
CLOCKSĐồng hồ của máy
NULThiết bị trả (Dummy Device)
2. Thư mục (Folder/Directory)


*

- Thư mục là 1 phân vùng vẻ ngoài trên đĩa để vấn đề lưu trữ các tập tin bao gồm hệ thống. Bạn sử dụng rất có thể phân một đĩa ra thành nhiều vùng riêng biệt, trong những vùng có thể là lưu trữ một trong những phần mềm nào đó hoặc những tập tin riêng của từng người sử dụng ... Mỗi vùng gọi là một trong thư mục.- từng đĩa bên trên máy tương xứng với một thư mục và được gọi là thư mục nơi bắt đầu (Root Directory). Trên thư mục gốc rất có thể chứa những tập tin hay các thư mục bé (Sub Directory). trong những thư mục con có thể chứa các tập tin hay thư mục bé khác. Cấu trúc này được điện thoại tư vấn là cây thư mục.- thương hiệu của folder (Directory Name) được đặt theo đúng quy giải pháp đặt thương hiệu của tập tin, thường thì tên folder không đặt phần mở rộng.


*

- Thư mục gốc là thư mục tối đa được tổ chức trên đĩa với được tạo ra trong quy trình định dạng đĩa bởi lệnh Format, cho nên vì vậy ta không thể xóa thư mục này.

- Thư mục hiện tại hành (Working Directory) là thư mục nhưng mà tại đó họ đang chọn hay đang có tác dụng việc.

- Thư mục trống rỗng (Empty Directory) là thư mục trong các số ấy không chứa tập tin xuất xắc thư mục con.

Xem thêm: Top 17 Bài Phân Tích Truyện Làng Viết Về Đề Tài Gì, Truyện Ngắn Làng Viết Về Đề Tài Gì

Ví dụ: Theo sơ đồ kết cấu của cây folder hình bên trên ta thấy:

- Thư mục gốc C: chứa các thư mục BC4, BP, DYNEDWIN, …

- Trong thư mục nhỏ cấp 1 WINDOWS chứa những thư mục nhỏ ALL USERS, APPLICATION DATA,…

- trong thư mục con cấp 2 COMMAND đựng thư mục nhỏ cấp 3 EBD và những tập tin ANSI.SYS, ATTRIB.EXE, …

3. Đường dẫn (Path):- C:WINDOWSCOMMANDANSI.SYS là đường truyền đến tập tin ANSI.SYS trong thư mụcC:WINDOWSCOMMAND.