Thêm Từ Từ Từng Giọt Của 100Ml Dung Dịch Chứa Na2Co3

  -  

Thêm thong thả từng giọt của 100 ml dung dịch đựng Na2CO31,2M cùng NaHCO30,6M vào 200ml hỗn hợp HCl 1M, sau phản nghịch ứng trọn vẹn thu được dung dịch X. đến dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch X thì thu được từng nào gam kết tủa?

lời giải và Đáp án

Thêm thong thả từng giọt của 100 ml dung dịch đựng Na2CO31,2M và NaHCO30,6M vào 200ml dung dịch HCl 1M, sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch X thì chiếm được 6 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Thêm từ từ từng giọt của 100ml dung dịch chứa na2co3

Đáp án đúng: D


Lời giải của GV Vungoi.vn

- Ta có

(egingatheredeginarray*20ln_CO_3^2 - ext = ext 0,12mol \ n_HCO_3^ - ext = ext 0,06 ext mol endarray hfill \= > n_CO_3^2 - :n_HCO_3^ - = 2:1 hfill \

endgathered )

- Khi cho từ trường đoản cú 100 ml hỗn hợp vào HCl thì cả 2 chất hồ hết phản ứng bên cạnh đó theo tỉ lệ mol

Na2CO3 : NaHCO3 = 1,2 : 0,6 = 2 : 1

- Đặt x là số mol NaHCO3phản ứng => nNa2CO3 = 2x mol

Các phản bội ứng: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

=> nHCl = 0,2 = 2.2x + x => x = 0,04 mol

(eginarray*20ln_CO_3^2 - ,pu ext = ext 0,08mol = > n_CO_3^2 - ,trong,X = 0,12 - 0,08 = 0,04mol \ n_HCO_3^ - ,pu ext = ext 0,04 ext mol = > n_HCO_3^ - ,trong,X = 0,06 - 0,04 = 0,02mol

endarray ext )

Khi chan nước vôi vào vào X thì tạo thành kết tủa CaCO3 có

$n_CaCO_3= ext n_CO_3^2-+ ext n_HCO_3^-$ = 0,06 mol => m kết tủa = 6 gam


trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 Hoá học tập bài xích tập về muối cacbonnat nâng cao cực tốt có giải thuật !!


Thêm nhàn nhã từng giọt 100 ml dung dịch cất N...

Câu hỏi: Thêm thong dong từng giọt 100 ml dung dịch đựng Na2CO3 1,2M với NaHCO3 0,6M vào 200 ml hỗn hợp HCl 1M. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X. đến dung dịch BaCl2 cho dư vào X chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cuốn Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Vnen, Bài Văn Tả Quyển Sách Tiếng Việt 5 Tập Hai Của Em

9,85

B.7,88

C.

Xem thêm: Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài Văn Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài (Dàn Ý + 9 Mẫu)

23,64

D.11,82

Đáp án

B

- giải đáp giải

Đáp án B

Chú ý đổ lỏng lẻo muối Na2CO3 với NaHCO3 vào dung dịch H2SO4 thì xảy ra đồng thời các phương trình 2H+ + CO32- → CO2 + H2O (1)2x------> xH+ + HCO3- → CO2 + H2O (2) y -----> y Ta tất cả 2x+ y = 0,2 mol vì chưng phản ứng xẩy ra đồng thời đề xuất x: y = nCO32- : nHCO3- = 0,12 : 0,06 = 2:1 Ta có hệ:

*

Vậy dung dịch X chứa : HCO3- dư : 0,02 mol, CO32- :0,04 molKhi mang đến dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thì nBaCO3 = nCO32- = 0,04 mol → mkết tủa = 7,88 gam. Đáp án B


thắc mắc trên nằm trong đề trắc nghiệm

bài xích tập về muối bột cacbonnat nâng cấp cực tốt có lời giải !!

Lớp 11 Hoá học Lớp 11 - Hoá học tập


Thêm từ từ từng giọt 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M cùng NaHCO3 0,6M vào 200 ml hỗn hợp HCl 1M. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 mang lại dư vào X chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là ?