Thêm 150ml dung dịch naoh 2m

  -  

Hoà chảy 0,54 gam Al trong 0,5 lít hỗn hợp H2SO4 0,1 M được dung dịch A. Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1M cho đến khi kết tủa tan trở về một phần. Nung kết tủa đen trọng lượng không thay đổi ta được hóa học rắn nặng 0,51 gam. Giá trị của V là


Cho 400 ml hỗn hợp E gồm AlCl3 xM cùng Al2(SO4)3 yM tác dụng với 612 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau các phản ứng xảy ra hoàn toàn hoàn thành thí nghiệm ta thu được 8,424 gam kết tủa. Khía cạnh khác, khi mang lại 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì ta chiếm được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x:y là


Cho m gam Kali vào 250ml hỗn hợp A cất AlCl3 mật độ x mol/1, sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành thu được 5,6 H2 khí (dktc) cùng một lượng kết tủa. Tách kết tủa, nung đến cân nặng không đối thu dược 5,1 gam hóa học rắn. X là


Hòa rã m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch B. Tiến hành 2 thí nghiệm:

TN1: đến dung dịch B công dụng với 110 ml hỗn hợp KOH 2M thu được 3a gam kết tủa.

Bạn đang xem: Thêm 150ml dung dịch naoh 2m

TN2: đến dung dịch B tính năng với 140 ml hỗn hợp KOH 2M nhận được 2a gam kết tủa.

Xem thêm: Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Lớn Là 30M, Câu Hỏi Của Mắm Tôm

cực hiếm của m là


Hỗn vừa lòng A bao gồm Al và Al2O3 có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 1,8 : 10,2. Mang đến A tan không còn trong dung dịch NaOH đầy đủ thu được dung dịch B cùng 0,672 lít khí (đktc). đến B tính năng với 200ml dung dịch HCl nhận được kết tủa D, nung D ở ánh sáng cao đến trọng lượng không đổi thu được 3,57 gam chất rắn. Centimet HClmax đã cần sử dụng là


Hòa tan trọn vẹn m gam lếu láo hợp tất cả Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X vào suốt. Thêm nhàn hạ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100ml thì mới bước đầu xuất hiện tại kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700ml thì rất nhiều thu được a gam kết tủa, cực hiếm của a cùng m theo thứ tự là


Thêm V lít dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch chứa HCl 0,1M và A1Cl3 0,1M. Lượng kết tủa thu được lớn số 1 với thể tích dung dịch NaOH là:


Cho dung dịch cất 0,015 mol FeCl3 và 0,02 mol ZnCl2 tính năng với V ml dung dịch NaOH 1M, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn bóc tách lấy kết tủa nung trong không gian đến trọng lượng không thay đổi được 1,605 gam hóa học rắn. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng hóa học rắn bên trên là


Trong một ly thuỷ tinh đựng dung dịch ZnSO4. Chế tạo cốc 200ml dung dịch KOH nồng độ x mol/1 thì chiếm được 4,95 gam kết tủa. Bóc tách kết tủa, bé dại dung dịch HCl vào nước lọc thì thấy xuất hiện kết tủa trở lại, liên tục cho HCl vào đến lúc kết tủa tan không còn rồi mang đến dung dịch BaCl2 dư vào thì thu được 46,6 gam kết tủa. Tính x.

Xem thêm: Tìm Gtln Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9, Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn


Thêm NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol HCl và 0,01 mol AlCl3. Lượng kết tủa thu được lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất ứng với số mol NaOH theo thứ tự là


Hoà tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước được hỗn hợp trong trong cả A. Thêm dần dần dung dịch HCl 1M vào hỗn hợp A nhận biết khi ban đầu thấy mở ra kết tủa thì thể tích dung dịch HCl 1M đã cho vào là 100ml còn khi bỏ vào 200ml hoặc 600ml hỗn hợp HCl 1M thì đông đảo thu được a gam kết tủa. Tính a và m.


Cho V (lít) dung dịch Na2ZnO2 0,5M công dụng với 300 ml hỗn hợp HCl 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta nhận được 1,98 gam kết tủa trắng keo. Hãy tính V


Cho m gam hỗn hợp B bao gồm CuO, Na2O, Al2O3hoà tan hết vào nước thu được 400ml dung dịch Dchỉ chứa một chất tan duy nhất bao gồm nồng độ 0,5M và hóa học rắn G chỉ có một chất. Lọc bóc G, mang đến luồng khí H2 dư qua G nung rét thu được chất rắn F. Hoà tan không còn F trong hỗn hợp HNO3 chiếm được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí bao gồm NO2 với NO tỉ khối so với oxi bằng 1,0625. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tính m


Thêm thủng thẳng V ml dung dịch Ba(OH)2 xM vào 150 ml hỗn hợp MgSO4 0,1M với Al2(SO4)3 0,15M. Sau phản bội ứng nhận được lượng kết tủa khủng nhất. Đem nung kết tủa đến cân nặng không thay đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m:


Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M vào V lit hỗn hợp Ba(OH)2 0,25 M. Sau phản nghịch ứng chiếm được 15,6 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam