Thể tích của 2 mol khí nitơ ở đktc là

     
Công thức tính thể tích khí nghỉ ngơi đktc

Công thức, phương pháp tính số mol lúc biết thể tích khí ở đktc và trái lại cực hay, chi tiết

Công thức, cách tính số mol khi biết thể tích khí sống đktc và ngược lại cực hay, đưa ra tiết

Liên quan: bí quyết tính thể tích khí sinh hoạt đktc

A. Lý thuyết & phương thức giải

Một số triết lý cần nuốm vững:

Thể tích mol

– Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm vị N phân tử của hóa học khí đó.

Bạn đang xem: Thể tích của 2 mol khí nitơ ở đktc là

– Một mol của bất cứ chất khí nào, vào cùng điều kiện nhiệt độ áp suất những chiếm hầu hết thể tích bởi nhau.

– giả dụ ở đk tiêu chuẩn chỉnh (đktc) (t = 00C, phường = 1atm) thể tích mol của những chất khí đều bằng 22,4 lít.

Ví dụ: Ở đktc, 1 mol khí H2 hoặc 1 mol khí O2 đều hoàn toàn có thể tích là 22,4 lít

Công thức:

Tính số mol khí lúc biết thể tích khí ở đk tiêu chuẩn: n =

*
(mol)

Tính thể tích khí ở đk tiêu chuẩn chỉnh khi biết số mol: V = n.22,4 (lít)

Trong đó:

+ n: số mol khí (mol)

+ V: thể tích khí sống đktc (lít)

B. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính thể tích của 8g khí oxi sinh sống đktc?

Hướng dẫn giải:

Khối lượng mol của O2 là: MO2 = 16.2 = 32 g/mol

Số mol phân tử O2 là: nO2 =

*
= 0,25 mol

Thể tích của 8g khí oxi ngơi nghỉ đktc là:

VO2 = nO2 . 22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 lít.

Ví dụ 2: Tính khối lượng của 8,96 lít khí CO2 ở đktc?

Hướng dẫn giải:

Số mol phân tử CO2 là: nCO2 =

*
= 0,4 mol

Khối lượng mol của CO2 là: MCO2 = 12 +16.2 = 44 g/mol

Khối lượng của 8,96 lít khí CO2 làm việc đktc là:

mCO2 = xechieuve.com.vn2 = 0,4.44 = 17,6 gam.

Ví dụ 3: Một các thành phần hỗn hợp khí X gồm 0,25 mol khí SO2 với 0,15 mol khí CO2

a) Tính thể tích của hỗn hợp khí X (đktc).

b) Tính khối lượng của các thành phần hỗn hợp khí X.

Hướng dẫn giải:

a) Thể tích của tất cả hổn hợp khí X (đktc) là:

VX = nX.22,4 = (0,25 + 0,15).22,4 = 8,96 lít

b) MCO2 = 32+2.16 = 64 g/mol

Khối lượng của 0,25 mol khí SO2 là: mCO2 = xechieuve.com.vn2 = 0,25.64 = 16g.

Xem thêm: Giải Toán 7 Tập 2 Bài Đơn Thức, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 3: Đơn Thức

MCO2 = 12+2.16 = 44 g/mol

Khối lượng của 0,15 mol khí CO2 là: mCO2 = xechieuve.com.vn2 = 0,15.44 = 6,6g.

Khối lượng của tất cả hổn hợp khí X là: mX = mCO2 + mCO2 = 16 +6,6 = 22,6g.

C. Bài xích tập vận dụng

Câu 1: nếu hai chất khí không giống nhau mà hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau (đo ngơi nghỉ cùng ánh sáng và áp suất) thì nhận định và đánh giá nào sau luôn luôn đúng?

A. Chúng gồm cùng số mol chất.

B. Chúng bao gồm cùng khối lượng.

C. Chúng gồm cùng số phân tử.

D. Không thể tóm lại được điều gì cả.

Câu 2: Công thức biến đổi giữa lượng chất (n) cùng thể tích của hóa học khí (V) ngơi nghỉ đktc là:

*

D. N. V = 22,4 (mol).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hóa 12 Chương Sắt Crom Và Hợp Chất, Đề Kiểm Tra 45 Phút Hóa 12 Chương 7 (Đề 1)

Câu 3: Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở điều kiện tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Câu 4: Thể tích của 0,4 mol khí NH3 (đktc) là bao nhiêu?

A. 8,96 lít

B. 6,72 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Câu 5: Thể tích của các thành phần hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2 với 0,2 mol O2 ở đk tiêu chuẩn chỉnh là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 4,48 lít

D. 15,68 lít

Câu 6: Tính số mol phân tử gồm trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3mol

B. 0,5mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

Câu 7: Thể tích của 280 g khí Nitơ sống đktc là bao nhiêu?

A. 336 lít

B. 168 lít

C. 224 lít

D. 112 lít

Câu 8: cần lấy bao nhiêu lít khí CO2 ở đktc để sở hữu 3.1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

Câu 9: 0,75 mol phân tử H2S chỉ chiếm thể tích từng nào lít (đo sinh sống đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Câu 10: đến số mol của khí Nitơ là 0,5 mol. Số mol của khí Oxi là 0,5 mol. Kết luận nào dưới đây đúng?