Top 20 tiếng anh 11 unit 6 speaking task 3 hay nhất 2022

  -  
A. READING trang 66 sgk tiếng Anh 112. While you read trang 67 sgk giờ đồng hồ Anh 11B. SPEAKING trang 69 sgk giờ Anh 11C. LISTENING trang 70 sgk giờ Anh 112. While you listen trang 71 sgk giờ đồng hồ Anh 11D. WRITING trang 72 sgk tiếng Anh 11E. Language Focus trang 73 sgk giờ Anh 112. Grammar trang 74 sgk giờ đồng hồ Anh 11F. Demo YOURSELF B trang 76 sgk tiếng Anh 11H. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 6. Competitions trang 66 sgk giờ Anh 11 bao hàm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài bác tập bao gồm trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 cùng với 4 khả năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng kết cấu ngữ pháp, tự vựng,.. Sẽ giúp đỡ các em học xuất sắc môn giờ Anh lớp 11, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.Bạn đã xem: Unit 6 lớp 11 speaking

Unit 6. Competitions – phần đông cuộc thi

A. READING trang 66 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Before you read trang 66 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.

Bạn đang xem: Top 20 tiếng anh 11 unit 6 speaking task 3 hay nhất 2022

(Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình cân xứng với những nhiều từ trong khung dưới đây.)

Sao Mai Television Singing ContestOlympic GamesQuiz “Road lớn mount Olympia”London Marathon


*

Answer: (Trả lời)

a – Quiz “Road to mount Olympia”

b – London Marathon

c – Sao Mai Television Singing Contest

d – Olympic Games

Tạm dịch:

a. Cuộc thi ” Đường lên đỉnh Olympia”

b. Chạy bộ đường dài ở Luân Đôn

c. Hội thi tiếng hát truyền họa Sao Mai

d. Nỗ lực vận hội Olympic

Work with a partner. Answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Vấn đáp những câu hỏi sau đây.)

1. Do you like taking part in competitions lượt thích these? Why/ Why not?

2. Bởi you hope lớn win a competition? If so, which competition vày you like to win?

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

Answer: (Trả lời)

1. Vị you lượt thích taking part in competitions lượt thích these? Why/ Why not?

– No, I don’t because I don’t have the capacity for them.

– Yes, I d lượt thích to participate in the quiz: “Road to Mount Olympia”, because it’s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

2. Vày you hope to lớn win a competition? If so, which competition vị you like to win?

– Yes. I’d lượt thích to win an English-speaking Contest.

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

– No, I don’t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation & the enjoyment we have from it.

Tạm dịch:

1. Bạn có ưng ý tham gia trong các cuộc thi như thế này không? lý do có/ tại sao không?

⇒ Không, tôi không thích cũng chính vì tôi không có đủ khả năng.

Có, tôi mong muốn tham gia cuộc thi “Đường tột đỉnh Olympia”, cũng chính vì đó là trò nghịch thú vị, giúp họ mở rộng kỹ năng và kiến thức phổ thông.

2. Chúng ta có hi vọng sẽ giành thắng lợi đối thủ đối đầu và cạnh tranh không? giả dụ vậy đối thủ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nào bạn muốn giành chiến thắng? ⇒ Có. Tôi hy vọng thắng trong cuộc thi nói giờ đồng hồ Anh.

3. Thành công là điều đặc biệt nhất trong một hội thi phải không? tại sao đúng /Tại sao không? ⇒ Không, tôi không nghĩ là vậy. Thắng lợi hay thất bại không hẳn là điều quan trọng đặc biệt nhất vào cuộc thi. Mục đích chính là sự tham gia và niềm vui bọn họ có được từ nó.

2. While you read trang 67 sgk tiếng Anh 11

Read the passage & then do tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp đến làm nhữmg bài bác tập sau.)

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students’ Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition’s rules lớn the students.

“…To participate in the contest, you have khổng lồ work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have lớn answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe & score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a mix of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Now, let’s start our competition.”

Hung, Thu và Nga w ere the members of Group A. They quickly read the questions và tried khổng lồ find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, & the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung’s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologised for not being able khổng lồ complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition và the enjoyment we had from it”.

Dịch bài:

Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba phần bên trong trường tôi tham dự vào cuộc thi chung kết giờ Anh từng năm được tổ chức triển khai bởi các thầy cô trong trường. Kim chỉ nam của hội thi là khơi dậy ý thức học môn giờ Anh trong học sinh. Hội thi do Hội Phụ Huynh học sinh bảo trợ. Cô Liên, giáo viên Tiếng Anh của bọn chúng tôi, lý giải các điều lệ của cuộc thi.

“… để tham gia vào cuộc thi, các em sẽ làm việc theo nhóm ba người. Từng nhóm nên hoàn vớ năm vòng thi tất cả. Để dứt một vòng thi, những em phải trả lời các câu hỏi trên giấy thi trong vòng hai phút. Giám khảo đang quan gần kề và cho điểm phần trình bày của những em. Mỗi vòng thi sẽ tiến hành tối đa 15 điểm. Kết thúc cuộc thi, các giám khảo sẽ chào làng số điểm của mỗi nhóm. đội nào tất cả số điểm tối đa sẽ win cuộc. Nhóm win cuộc sẽ được thưởng một bộ CD giờ Anh và một quyển từ bỏ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Bây chừ chúng ta hãy ban đầu cuộc thi.”

Hùng, Thu cùng Nga là thành viên của group A. Họ mau lẹ đọc thắc mắc và cố gắng tìm câu trả lời. Thoạt đầu, rất nhiều thứ rất nhiều ổn. Họ gần như hoàn tất năm vòng thi. Tuy thế ở vòng 5, Hùng chạm mặt khó khăn lúc đọc bài thơ. Chúng ta ấy ko nhớ được câu cuối của bài. Không còn giờ qui định, giám khảo tuyên ba kết quả. Nhóm B thắng lợi với 70 điểm, team của Hùng được 65 điểm, đội C được 60 điểm. Thu thấy khá thất vọng. Hùng xin lỗi vì dường như không đọc hết bài xích thơ. Mà lại Nga đã có tác dụng không khí dễ chịu hơn lúc nói rằng “Với mình, điều quan trọng nhất là việc chúng ta tham dự vào cuộc thi và thú vui mà cuộc thi đem lại.”

Task 1 trang 68 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.

(Ghép các từ hoặc các từ phía bên trái với những định nghĩa của chúng ở bên phải)

1. Representative2. Annual3. Stimulate4. In all5. Spirit6. Smoothlya. Without problems or difficultiesb. Enthusiasm và energyc. Altogether or as a totald. A person chosen or appointed on behalf of another person or a groupe. Encourage or make something more activef. Happening or done once every year

Answer: (Trả lời)

1. D; 2. F; 3. E; 4. C; 5. B; 6. A

Tạm dịch:

1. D: người đại diện = một fan đươc chọn hay được hướng dẫn và chỉ định đại diện cho những người khác hay cho 1 nhóm.

2. F: hằng năm = xảy ra hoặc được triển khai 1 năm 1 lần

3. E: kích say đắm = khích lệ hoặc làm cho cái gì đấy tích cực hơn

4. C: tổng cộng = cùng lại

5. B: tinh thần = sự hào hứng với năng lượng

6. A: một cách trôi tung = không có vấn đề hay trở ngại gì

Task 2 trang 68 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Answer the questions: (Trả lời những câu hỏi:)

1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?

2. What was the aim of the competition?

3. Who sponsored the competition?

4. What did each group of students have to vì chưng during the contest?

5. What did the judges have to vì to choose the winner of the competition?

6. What would be awarded khổng lồ the winner?

Answer: (Trả lời)

1. The representatives of three classes of the (writer’s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

2. Its aim was khổng lồ stimulate the spirit of learning English among students.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 8: Thuyết Minh Về Cây Đào Đạt Điểm 9, 10, Thuyết Minh Về Cây Đào

3. The Students’ parents Society sponsored the competition.

4. They had khổng lồ complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.

5. They had to observe and score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the over of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.

6. The winner would be awarded a mix of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

Tạm dịch:

1. Ai thâm nhập vào vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh hằng năm hôm máy 7 tuần trước? ⇒ Những đại diện thay mặt của 3 lớp đang tham gia vòng thông thường kết cuộc thi tiếng Anh hằng năm hôm máy 7 tuần trước.

2. Mục tiêu của cuộc thi là gì? ⇒ mục đích là để khuyến khích niềm tin học giờ đồng hồ Anh của học sinh.

3. Ai tài trợ mang đến cuộc thi? ⇒ Hội phụ huynh học viên đã tài trợ đến cuộc thi.

4. Từng nhóm học viên phải làm những gì trong cuộc thi? ⇒ bọn họ phải dứt tất cả 5 hoạt động. Từng hoạt động, bọn họ phải vấn đáp những câu hỏi trên đề trong vòng 2 phút.

5. Hđ giám khảo phải làm cái gi để chọn ra người chiến thắng? ⇒ Họ đề nghị quan tiếp giáp và chấm điểm thể hiện của những học sinh. Điểm tối đa cho mỗi hoạt rượu cồn là 15. Cuối hội thi họ sẽ thông báo tổng số điểm của từng đội. Đội nào gồm điểm tối đa sẽ chiến thắng.

6. Người thành công sẽ được thưởng gì? ⇒ Người thắng lợi sẽ được thưởng bộ đĩa CD nhằm học giờ đồng hồ Anh và một quyển từ bỏ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

Task 3 trang 68 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Read paragraph 3 again and complete the sentences

(Đọc đoạn 3 một đợt tiếp nhữa và xong câu)

1. In activity 5, Hung unable____________

2. Having achieved the highest score, Group B___________

3. Group C lost the game because they just___________

4. Nga encouraged her group by saying______________

Answer: (Trả lời)

1. In activity 5, Hung unable to recite/ complete the poem (he could dot remember the last sentence).

2. Having achieved the highest score, group B became the winner of the competition.

3. Group C lost the game because they just got 60 points.

4. Nga encouraged her group by saying “For me the most important thing was our participation in the competition và the enjoyment we had from it.”

Tạm dịch:

1. Ở chuyển động 5, Hùng ko thể chấm dứt bài thơ ( chúng ta ấy ko nhớ câu cuối).

2. Đạt điểm trên cao nhất, đội B vươn lên là người thắng lợi của cuộc thi.

3. Team C thua vì chưng họ chỉ gồm 60 điểm.

Xem thêm: Câu Chuyện Về Tình Bạn Trong Sáng Lành Mạnh, Bài 6: Xây Dựng Tình Bạn Trong Sáng Lành Mạnh

4. Nga cổ vũ nhóm bằng câu nói ” Theo bản thân điều đặc trưng nhất là sự việc tham gia của bọn họ trong hội thi và nụ cười mà bọn họ có được từ bỏ nó.”

3. After you read trang 68 sgk tiếng Anh 11

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read & translate it into Vietnamese.

(Đây là bài bác thơ Hùng gọi trong cuộc thi tiếng Anh. Hãy xem thêm và dịch sang trọng tiếng Việt.)