Task 1 Unit 16 Lớp 10

  -  

Bài viết phía dẫn cách học và giải pháp giải bài tập của phần Reading về chủ thể Historical Places (Các địa điểm lịch sử), một công ty điểm rất đáng để quan trung ương trong công tác tiếng Anh 10. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ và tham khảo lưu ý giải bài bác tập bên dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Task 1 unit 16 lớp 10

*

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. (Làm câu hỏi theo cặp.)

List some historical places you know in Vietnam. (Hãy đề cập tên vài địa danh lịch sử mà em biết sống Việt Nam.)=> President Ho bỏ ra Minh"s Mausoleum, Cu đưa ra Tunnel, The The Huc Bridge, One Pillar Pagoda, Hoi An Ancient Town, Independence Palace, ... (Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, địa đạo Củ Chi, cầu Thê Húc, miếu Một Cột, phố cổ Hội An, Dinh Độc lập,…)Is Van Mieu - Quoc Tu Giam a historical places? (Văn Miếu - quốc tử giám có phải là địa danh lịch sử vẻ vang không?)=> Yes, it is. (Phải.)What do you know about this place? (Bạn biết những gì về địa điểm này?)=> It’s a famous historical và cultural site in Hanoi. It was built in 1071 in the Ly dynasty khổng lồ honor the most brilliant scholars of the nation. ( Nó là 1 di tích lịch sử dân tộc và văn hóa nổi tiếng nghỉ ngơi Hà Nội. Nó được xây dựng vào năm 1070 thời công ty Lý nhằm tưởng nhớ những nhà bác học kiệt xuất của khu đất nước.)

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and then bởi the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và tiếp nối làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Văn Miếu - văn miếu quốc tử giám là một di tích lịch sử hào hùng và văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội. Được xây dựng vào năm 1070 thời bên Lý, văn miếu là thay thế cho phương pháp nghĩ với ứng xử theo nho giáo. Sáu năm sau Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học trước tiên của nước ta được thành lập và hoạt động trên mảnh đất của Văn Miếu. Từ năm 1076 đến 1779, văn miếu quốc tử giám đã đào tạo hàng chục ngàn nhân tài mang đến đất nước. Năm 1482 văn miếu là địa điểm tưởng nhớ những nhà chưng học kiệt xuất của đất nước. Tên họ, nơi sinh với thành tích của các học giả số 1 trong những cuộc thi hương thơm được xung khắc trên hầu như tấm bia đá. Phần lớn tấm bia này được gần như chú rùa mập mạp cõng bên trên lưng, thời buổi này vẫn còn tại vị và si sự ham mê thú của khá nhiều du khách.

Sau hơn 900 năm tồn tại, văn miếu là một lấy ví dụ như về nét kiến trúc truyền thống của nước ta được giữ gìn cẩn thận. Hầu như cây đa ở Văn Miếu, đã tận mắt chứng kiến nhiều tiệc tùng và những cuộc thi hương trong xuyên suốt thời kỳ phong kiến, vẫn sum suê. Quốc tử giám - quốc tử giám là niềm từ hào dân tộc của người việt nam Nam.

Task 1. Choose A, B, or C that best suits the meaning of the italicised word. (Chọn lời giải A, B, hoặc C nhưng gần nghĩa nhất với trường đoản cú in nghiêng.)

1. B : Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly Dynasty. (Văn Miếu lúc đầu được xây dựng vào năm 1070 thời bên Lý.)2. A : It is representation of Confucian ways of thought và behavior. (Nó là thay mặt cho bí quyết nghĩ cùng ứng xử theo nho giáo.)3. C : Van Mieu was a place khổng lồ memorialize the most brilliant scholars of the nation. (Văn Miếu là chỗ tưởng nhớ những nhà bác bỏ học kiệt xuất của khu đất nước.)4. B : The stone stelae were engraved with the names of the đứng top students in royal examinations.

Xem thêm: Ưu Điểm Lớn Nhất Của Triết Học Cổ Điển Đức Là Gì? Mrbig244_Triethoc_TracnghiemXem thêm: Con Người Đúc Rút Kinh Nghiệm Trong Cuộc Sống Là, Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới

(Những tấm bia đá được khắc với tên của những học giả bậc nhất trong các cuộc thi hương.)5. C : The banyan trees in Van Mieu continue lớn flourish even now. (Những cây nhiều ở quốc tử giám vẫn sum suê cho đến tận ngày nay.)

Từ vựng:

originally = initially: ban đầu, dịp đầurepresentative = typical: tượng trưng, điển hình, tiêu biểumemorialize = honor: tôn vinh, tưởng nhớengrave = carve: khắcflourish = grow well: phân phát triển

Task 2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

 TF
1. The construction of Van Mieu took place between 1076 & 1779. (Quá trình sản xuất của Văn Miếu diễn ra từ năm 1076 cho năm 1779.) 
2. Quoc Tu Giam is considered khổng lồ be the first university of Vietnam. (Quốc Tử Giám được nhìn nhận trường đại học đầu tiên của Việt Nam.) 
3. Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th to the 19th century. (Hàng nghìn người có tài năng năng được huấn luyện ở văn miếu từ rứa kỉ 11 đến nỗ lực kỉ 19.) 
4. Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture. (Văn Miếu hiện giờ đã mất đi hầu hết các nét loài kiến trúc truyền thống lâu đời của Việt Nam.) 
5. Festivals và examinations used khổng lồ be held in Van Mieu – Quoc Tu Giam. (Các liên hoan tiệc tùng và kì thi từng được tổ chức ở quốc tử giám – Quốc Tử Giám.) 
6. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time. (Du khách vẫn có thể thấy một vài cây được trồng ở quốc tử giám từ rất rất lâu rồi.) 

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about Van Mieu - Quoc Tu Giam, using the suggestions below. (Làm việc nhóm. Hãy nói về văn miếu quốc tử giám - Quốc Tử Giám, thực hiện các gợi ý bên dưới.)

Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest? (Tại sao quốc tử giám - văn miếu là một địa danh?)=> Because it is a famous historical and cultural site in Hanoi. It was representative of Confucian ways of thought & behaviour. (Bởi vị nó là một di tích lịch sử vẻ vang và văn hóa nổi tiếng sinh hoạt Hà Nội. Và nó là thay thế cho giải pháp nghĩ cùng ứng xử theo nho giáo.)When và where were they built? (Chúng được xây dựng vào khoảng thời gian nào với ở đâu?)=> Van Mieu was built in 1070 in the Ly Dynasty in Ha Noi. Quoc Tu Giam was established six years later on the grounds of Van Mieu. (Văn Miếu được tạo ra năm 1070 vào thời Lý. Văn miếu quốc tử giám được thành lập và hoạt động sau 6 năm trên mảnh đất nền của Văn Miếu.)What were their functions? (Nhiệm vụ của bọn chúng là gì?)=> Van Mieu was a place khổng lồ memorialize the most brilliant scholars of the nation while Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. (Văn Miếu là nơi để tưởng nhớ các nhà bác bỏ học kiệt xuất của đất nước trong lúc đó quốc tử giám đào tạo hàng vạn con người có tài năng mang đến đất nước.)What is special about the stelae there? (Có điều gì đặc biệt về các bia chiêu mộ ở đây?)=> The names, places of birth và achievements of vị trí cao nhất students in royal exams were engraved on stone stelae which were carried on the backs of giant tortoises. (Tên họ, khu vực sinh với thành tích của những học giả số 1 trong những cuộc thi mùi hương được xung khắc trên gần như tấm bia đá cái mà được sở hữu trên mai của các con rùa khổng lồ.)