TẬP HỢP CÁC ƯỚC CHUNG CỦA 9 VÀ 15 LÀ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Bài 1: (1,0 điểm) triển khai các phép tính sau:

a) 17.2 – 17.102

b) 45 – 9. (13 + 5)

Bài 2: (0,5 điểm) thu xếp dãy số nguyên sau theo lắp thêm tự sút dần: 22; 112; 35; 213; 318

Bài 3: (1, 5 điểm) tìm kiếm x biết

a) 2x – 35 = 15

b) 15 – (x-7) = -21

c) lx – 1l = 2

Bài 4. ( 1 điểm) search x, y biết

: (x – 2y) (y – 1) = 5

Bài 5: (3,5 điểm)

a) Viết tập vừa lòng bội nguyên thông thường của 18 cùng 24

. B) Viết tập hợp ước nguyên tầm thường của 12 và 15.

Bạn đang xem: Tập hợp các ước chung của 9 và 15 là

c) Viết tập hợp mong nguyên của 54.

d) kiếm tìm x, biết x là mong nguyên của 12 với -6 ≤ x

ý muốn tìm tập vừa lòng ước thông thường chung của nhị hay nhiều số trường đoản cú nhiên, ta thực hiện: *A. Kiếm tìm ƯCLN của những số đó. Lúc đó tập hợp mong chung của những số đó chính là tập hợp cầu của ƯCLN.B. Viết tập hợp các ước của những số đó ra. Tìm trong những đó các phần tử chung. Tập các phần tử đó chính là tập hợp mong chung của các số đó.C. Cả A với B đông đảo sai.D. Cả A cùng B hồ hết đúng.


a) ta tất cả ƯCLN(18;30)=6 . Hãy viết tập vừa lòng A các ước của 6 . Nêu nhận xét về tập phù hợp ƯC(18;30) với tập hợp A ta rất có thể tìm tập hợp các ước của ƯCLN(a,b) . Hãy tìmƯCLN rồi tìm tập hợp những ước phổ biến của :

i . 24 cùng 30 

ii . 42 với 48

iii . 180 và 234


1.tìm tập hợp những ước của một số ít khi phân tích bọn chúng ra thành quá số yếu tắc phân tích các số 14 ; 81 ; 20 ra vượt số yếu tắc rồi tìm tập hợp những ước của từng số đó.

Xem thêm: Mục Đích Của Kỹ Thuật Đệm Bóng Bằng Hai Tay, Lý Thuyết Kĩ Thuật Bóng Chuyền

2.phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố,rồi tra cứu tập hợp các ước yếu tắc của từng số kia 60 ; 196 ; 190 ; 324.

3.điền kí hiệu nằm trong ko thuộc vào chỗ chấm

5 .......... ƯC < 15 ; 24 >

7 .......... ƯC < 14 ;21 >

60 ........ BC < 20 ; 25 >

100 ...... ƯC < 25 ; 50 ;20 >

6 .......... ƯC < 24 ; 30 >

55 ........ ƯC < 11 ; 55 >

4.viết tập hợp các ước,tập hợp các bội ,tập hợp các chung , những bội chung

a,viết tập hợp D các số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi hơn 40 cùng là bội của 4

b,viết tập vừa lòng E những số từ nhiên nhỏ dại hơn 50 cùng là bội của 6

c, viết tập hòa hợp F = D giao E

các bạn ơi chiều nay mình đến lớp rồi giúp mình với nhé thanks


Lớp 6 Toán
0
0

a) search tập hợp các ước của những số sau: 13; 16; 0; 18.

Xem thêm: Rễ Cây Trên Cạn Hấp Thụ Nước Và Ion Khoáng Chủ Yếu Qua, Rễ Cây Trên Cạn Hấp Thụ Những Chất Nào

b) Viết tập hợp những bội của các số sau: 9; 11; 15; 20.


Lớp 6 Toán
1
0

tập hợp các ước tầm thường của 9 và 45 là