Tập Bản Đồ Lớp 7 Bài 9

     

Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – chi phí Lê

Bài 1 trang 12 Tập phiên bản đồ lịch sử hào hùng 7 Quan cạnh bên hình 18 – Đền bái vua Đinh (Ninh Bình) vào SGK và nhờ vào nội dung bào học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em chỉ ra rằng đúng.

Bạn đang xem: Tập bản đồ lớp 7 bài 9

Lời giải:

+) dân chúng ta xây dựng dự án công trình này để tưởng nhớ ai?

Ngô Quyền.
XĐinh cỗ Lĩnh.
Lề Hoàn

+) Sau khi kết thúc công cuộc thống nhất khu đất nước, Đinh cỗ Lĩnh đã làm những gì để xây đắp đất nước?

XLê ngôi nhà vua đặt thương hiệu nước là Đại Cồ Việt, đóng đô trên Hoa Lư.
Nhường ngôi cho Lê Hoàn.
XXây dựng cung điện, đúc chi phí để tiêu dùng trong nước.

Bài 2 trang 12 Tập bản đồ lịch sử dân tộc 7 Dựa vào nội dung bài bác học, em hãy điền tiếp những thông tin vào địa điểm chấm (…) trong sơ đồ dưới đây để thất rõ tổ chức bộ máy nhà chi phí Lê.

Lời giải:

*

Bài 3 trang 13 Tập bản đồ lịch sử vẻ vang 7Quan cạnh bên lược đồ tiếp sau đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Tô red color vào mũi tên chỉ quân ta chặn đánh cùng tấn công; màu xanh vào mũi thương hiệu chỉ quân Tống tiến đánh cùng rút chạy.

Lời giải:

*

Đánh vệt X vào ô ứng với những ý em cho rằng đúng.

Xem thêm: Hệ Số Phẩm Chất Kí Hiệu : Q, Hệ Số Phẩm Chất Của Cuộn Cảm Đặc Trưng Cho

Lời giải:

+) Ai là người lãnh đạo cuộc binh đao chống Tống năm 981?

Đinh Toàn.
Thái hậu Dương Vân Nga.
XLê Hoàn.

+) Quân xâm lăng Tống bị quân ta vượt qua ở đâu?

Hoa Lư, Khâm Châu.
XSông Bạch Đằng, bỏ ra Lăng.
Đại La, lạng ta Sơn.

+) Cuộc binh cách chống quân xâm chiếm Tống năm 981có ý nghĩa lịch sử gì?

XBiểu thị ý quyết chổ chính giữa chống giặc ngoại xâm của quân dân ta.
Làm đến nhà Tống và phương pháp triều đại phong kiến về sau của china không dám xâm lược vn một lần nữa.

Xem thêm: Tựa Mùa Xuân Đang Về Trên Cành Lá, Lời Bài Hát Tuổi Hồng

XChứng tỏ một bước trở nên tân tiến của quốc gia và khả năng đảm bảo độc lập dân tộc của nước Đại Cồ Việt.

Post navigation


⟵GIẢI TẬP BẢN ĐỒ LỊCH SỬ 7 – BÀI 8: việt nam buổi đầu độc lập
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ LỊCH SỬ 7 – BÀI 10: đơn vị Lý tăng nhanh công cuộc sản xuất đất nước⟶