Tần số góc của con lắc đơn không phụ thuộc

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tần số dao động điều hòa của nhỏ lắc solo không nhờ vào vào 

A. Khối lượng quả nặng 

B. Chiều lâu năm dây treo 

C. Vĩ độ địa lý 

D. Vận tốc trọng trường


*

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng bí quyết tính tần số dao động điều hoà của bé lắc solo để đánh giá

Cách giải:

Tần số f = 1 2 π g l  không phụ thuộc trọng lượng quả nặng.

Bạn đang xem: Tần số góc của con lắc đơn không phụ thuộcMột nhỏ lắc 1-1 gồm vật trọng lượng m treo vào tua dây mảnh không giãn, chiều lâu năm l Con lắc dao động điều hòa tại vị trí có tốc độ trọng trường là g. Tần số góc của xê dịch là

A. G / l / ( 2 π )

B. l / g

C. M / l / ( 2 π )

D.  g l


Con lắc đối chọi gồm đồ nặng cân nặng m treo vào tua dây l tại khu vực có gia tốc trọng trường g, dao động điều hòa với chu kỳ luân hồi T phụ thuộc vào 

A. M cùng l 

B. M với g a

C. L với g 

D. M, l và g


Con rung lắc lò xo gồm độ cứng k xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ A. Nhỏ lắc 1-1 gồm dây treo có chiều lâu năm l, vật nặng có khối lượng m giao động điều hòa với biên độ góc α 0 ở địa điểm có vận tốc trọng trường g. Tích điện của hai bé lắc bằng nhau. Tỉ số k/m bằng:

A. A 2 g l α 0 2 .

B. g l α 0 2 A 2 .

C. 2 g l α 0 2 A 2 .

D. g l α 0 2 A 2 .


Con lắc solo gồm thiết bị nặng có cân nặng m treo vào đầu một sợi dây l, tại vị trí có vận tốc trọng ngôi trường g, giao động điều hòa với chi kì T dựa vào vào

A. m và g.

B. m, l cùng g.

C. m là l.

D. l với g.


Một nhỏ lắc solo có chiều nhiều năm dây treo l, quả nặng trĩu có khối lượng m và với điện tích dương q xấp xỉ điều hòa tại địa điểm có gia tốc trọng ngôi trường g. Khi không có điện trường con lắc giao động điều hoà cùng với chu kì T0. Ví như cho nhỏ lắc dao động điều hoà trong năng lượng điện trường thân hai phiên bản tụ điện phẳng tất cả véc tơ cường độ điện ngôi trường E (qE

A. T = T 0 1 + q E m g

B. T = T 0 1 + 0 , 5 q E m g

C. T = T 0 1 - 0 , 5 q E m g

D. T = T 0 1 - q E m g


Cho những nhận định về quá trình dao động điều hòa của bé lắc đơn.

1. Lúc quả nặng ở vị trí biên, lực căng dây treo tất cả độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật.

2. Độ lớn của lực căng dây treo bé lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật.

3. Chu kì dao động của con lắc không nhờ vào vào biên độ dao động của nó.

4. Lúc góc hợp vị phương dây treo bé lắc và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả nặng sẽ giảm.

Các đánh giá sai

A. 2, 3

B.

Xem thêm: Bộ Phận Nào Ko Thuộc Hệ Hô Hấp ? Bộ Phận Nào Dưới Đây Không Thuộc Hệ Hô Hấp

1, 4

C. 1, 2

D. 2, 4


Cho những nhận định về quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn.

1. Khi quả nặng tại vị trí biên, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ tuổi hơn trọng lượng của vật.

2. Độ béo của trương lực dây treo bé lắc luôn to hơn trọng lượng vật.

3. Chu kỳ giao động của con lắc không dựa vào vào biên độ dao động của nó.

4. Khi góc hợp vì phương dây treo bé lắc cùng phương trực tiếp đứng giảm, vận tốc của quả nặng đang giảm.

Các đánh giá sai là:

A. 1, 4.

B. 2, 4.

C. 1, 2.

D. 2, 3.


Một con lắc đối kháng gồm quả cầu bé dại khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, ko dãn, dài 64cm. Nhỏ lắc xê dịch điều hòa tại khu vực có gia tốc trọng ngôi trường g. đem g = π2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là :

A.2s. 

B.1,6s. 

C.0,5s. 

D.1s.


Một bé lắc đối chọi gồm trái cầu nhỏ tuổi khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, ko dãn, nhiều năm 64cm. Con lắc xấp xỉ điều hòa tại nơi có tốc độ trọng ngôi trường g. đem g = π2 (m/s2). Chu kì xê dịch của nhỏ lắc là:

A. 2s.

B. 0,5s.

C. 1s.

Xem thêm: Kể Tên Một Số Đại Diện Của Ngành Giun Đốt Là Những Ngành Nào?

D. 1,6s


Một bé lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào trong 1 đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Nhỏ lắc xấp xỉ điều hòa tại vị trí có vận tốc trọng trường g . Lấy g = π2 m/s2. Chu kỳ dao động của bé lắc là