Tại Sao Cơ Thể Người Có Thể Tiêu Hóa Được Tinh Bột Nhưng Không Thể Tiêu Hóa Được Xenlulôzơ

     

Bài 1 trang 59 SGK Sinh học tập 10

Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 10

Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 10

Bài 4 trang 59 SGK Sinh học tập 10

Câu 1 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 2 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học 10

Câu 3 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 4 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường đưa hóa vật hóa học giả định. Mũi thương hiệu chấm gạch chỉ sự khắc chế ngược. Nếu chất G và chất F dư vượt trong tế bào thì nồng độ chất nào vẫn tăng một cách bất thường?

Tại sao khung hình người hoàn toàn có thể tiêu hóa được tinh bột mà lại lại ko tiêu hóa được xenlulôzơ?

Tất tần tật về enzim cùng vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa vật chất

Trả lời thắc mắc Sinh 10 bài bác 14 trang 57

Trả lời thắc mắc Sinh 10 bài xích 14 trang 59


*