Sự Khác Nhau Giữa Quần Cư Nông Thôn Và Quần Cư Đô Thị

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

 Bạn tham khảo nha:

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị

- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.


Tham khảo:

Quần cư nông thôn:

Có mật độ dân số thấp.

Sống theo làng mạc, thôn xóm.

Chủ yếu là nhà sàn gắn liền với ruộng nương.

Sống theo quản hệ thị tộc (dòng máu).

Nghề chủ yếu là sản xuất nông, lâm ngư nghiệp.

Quần cư đô thị:

Có mật độ dân số cao.

Sống theo khối, phường.

Chủ yếu là nhà cao tầng, khu chung cư, biệt thự...

Sống trong một cộng đồng có luật pháp.

Nghể chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ.


Tham khảo

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.


 Bạn tham khảo nha:

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.


Tham khảo:

Quần cư thành thịnhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp  dịch vụ. - Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bảnCác làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.


- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.Tôi sẽ mang lại cho các bạn tiếng cười:))


- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.


Tham khảo

 

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

Xem thêm: Đặt Câu Quan Hệ Từ Tuy Nhưng, Đặt Câu Với Các Cặp Quan Hệ Từ Nếu

- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.


Đặc điểm

Quần cư nông thôn

Quần cư đô thị

Mật độ dân số

Thấp

Cao

Nhà cửa

Làng mạc, thôn xóm xen kẽ với ruộng đồng, sông nước..

Phố xá nhà cửa san sát, tập trung.

Hoạt động kinh tế

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp và dịch vụ.


- Quần cư nông thôn:

+ Có mật độ dân số thấp

+ Lối sống nông thôn: nhà cửa quây quần thành làng mạc, thôn xóm thường phân tán gấn với đất canh tác, đồng cỏ, đất rừng, hay mặt nước

+ Dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

 - Quần cư thành thị:

+ Có mật độ dân số cao

+ Lối sống đô thị: tập trung, nhà cửa tập trung với mật độ cao, nhà ống…

+ Dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp và dịch vụ

 


Quần cư nông thôn, mật độ dân số thấp, sống thành làng mạc, nhà cửa nằm giữa ruộng đồng, phân tán, dân cư sống và sản xuất nông làm nghư nghiệp. lối sống dựa và truyền thống gia đình

Quần cư đô thị: Mật độ dân số cao, nhà cửa san sát. Hoạt động y tế dựa vào công nghiệp và dịch vụ, lối sống cộn đồng có tổ chức


Quần cư nông thôn: có mật độ dân số thấp. Làng mạc, thôn xóm thường phân tán, gắn với đất canh tác, đồng cỏ, đất rừng hay mặt nước. Dân cư nông thôn sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Lối sống cổ truyền, truyền thống.

Quần cư đô thị: có mật độ dân số cao. Dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Lối sống văn minh, hiện đại.


quần cư nông thônđô thị 
nhà cửagắn liền với đồng ruộng tập trung san sát 
mật độ dân sốthấpcao
hoạt động kinh tế chủ yếuNông-lâm-ngư nghiệpcông nghiệp và dịch vụ 

 


phân biệt quần cư nông thôn và quần cư đô thị theo bảng sau

Nội dung

Quần cư nông thôn

Quần cư đô thị

Mật độ dân số

 

 

Nhà cửa ,đường sá

 

 

Hoạt động kinh tế chủ yếu

 

 

Lối sống

 

 

 


+) Quần cư nông thôn: _ Có mật độ dân số thấp._ Sống theo làng mạc, thôn xóm._ Chủ yếu là nhà sàn gắn liền với ruộng nương._ Sống theo quản hệ thị tộc (dòng máu)._ Nghề chủ yếu là sản xuất nông, lâm ngư nghiệp.+) Quần cư đô thị:_ Có mật độ dân số cao._ Sống theo khối, phường._ Chủ yếu là nhà cao tầng, khu chung cư, biệt thự..._ Sống trong một cộng đồng có luật pháp._ Nghể chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

- Quần cư nông thôn:

+ Mật độ dân số: thấp

+ Nhà cửa, đường sá: nhà cửa thưa thớt, nhà sàn

+ Hoạt động kinh tế chủ yếu: nông- lâm- ngư nghiệp

+ Lối sống: truyền thống gia đình, phong tục tập quán

- Quần cư đô thị:

+ Mật độ dân số: cao

+ Nhà cửa, đường sá: tập trung đông đúc, những khu chung cư và nhà cao tầng

+ Hoạt động kinh tế chủ yếu: công nghiệp và dịch vụ

+ Lối sống: tuân theo pháp luật, sống văn minh, tiến bộ

chúc bạn học tốt.


Tiêu chí so sánhQuần cư nông thônQuần cư đô thị
1, Hình thức sinh sốngNhà cửa phân tán, nhà cửa nằm giữa ruộng đồngNhà cửa tập trung san sát, nhiều nhà cao tầng

2,Quy mô, mật độ dân số

Quy mô nhỏ, mật độ thưa thớtQuy mô lớn, dày đặc
3, Hoạt động kinh tếSống chủ yếu bằng hoạt động lâm, nông, ngư nghiệpSống chủ yếu bằng hoạt động công nghiệp và dịch vụ
4, Lối sốngSống chủ yếu dựa trên gđình, làng xã, phong tuc tập quánSống theo cộng đồng, tuân thủ theo pháp luật, lối sống văn minh, trật tự, bình đẳng
5, Cách gọiLàng, xã, xóm, thôn...Quận, phường, ...

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

*


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 11: Sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn là:

A. Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư đô thị là công nghiệp và dịch vụ, còn hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc ngư nghiệp.

B. Quần cư đô thị có mật độ dân số cao, còn quần cư nông thôn thường có mật độ dân số thấp.

C. Lối sống đô thị có những điểm khác biệt với lối sống nông thôn.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 12: Đặc điểm của đô thị hoá là:

A. Số dân đô thị ngày càng tăng.

B. Các thành phố lớn và các siêu đô thị xuất hiện ngày càng nhiều.

C. Lối sống thành thị ngày càng được phổ biến rộng rãi.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 13: Sự phát triển tự phát của nhiều siêu đô thị và đô thị mới là nguyên nhân dẫn tới:

A. Ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông.

B. Bất bình đẳng xã hội, tệ nạn xã hội, thất nghiệp.

Xem thêm: Đơn Vị Newton Là Gì? 1 N Bằng Bao Nhiêu Kg, Kn 1N Bằng Bao Nhiêu Kg, Kn

C. Ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, thất nghiệp và tệ nạn xã hội. 

D. Chất lượng nguồn lao động được cải thiện, điều kiện sống của dân cư được nâng cao.