Soạn Toán 7 Bài 3 Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

     
Trả lời thắc mắc 2 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy thêm y tỉ lệ nghịch cùng với x theo hệ số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo thông số tỉ lệ làm sao

Xem lời giải
Bạn đang xem: Soạn toán 7 bài 3 đại lượng tỉ lệ nghịch

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy hai đại lượng y cùng x tỉ lệ thành phần nghịch cùng với nhau...

Xem giải mã


bài xích 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết nhì đại lượng x cùng y tỉ trọng nghịch cùng với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Xem giải thuật


bài 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x với y là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống vào bảng sau:

Xem lời giải


bài bác 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 người công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem giải thuật


bài xích 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho biết thêm đội A sử dụng x sản phẩm cày (có thuộc năng suất) để cày xong một cánh đồng không còn y giờ. Nhì đại lượng x và y bao gồm tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải
Xem thêm: Vẽ Cảnh Sông Nước Cà Mau - Tranh Phong Cảnh Quê Hương Cà Mau Đẹp Nhất

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Giải Toán 7 Ôn Tập Chương 1 Toán Hình 7 Chương 1 Có Đáp Án, Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Hình Học Lớp 7

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.