Soạn Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1 Speaking

     

Task 1. Read the following sentences and tick (✓) the ones that apply to you và your family.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 12 unit 1 speaking

(Đọc đều câu sau và lưu lại vào rất nhiều câu tương xứng với bạn và mái ấm gia đình bạn)

□ 1. In my family, only my father works.

□ 2. Members of my family cốt truyện the household chores.

□ 3. My responsibility in the family is to wash the dishes.

□ 4. In my family, the interest we cốt truyện closely is watching football.

□ 5. I often cốt truyện my personal secrets with my father.

□ 6. I always talk khổng lồ my parents before making an important decision.

Tạm dịch:

1. Trong gia đình của tôi, chỉ có cha đi làm.

2. Các thành viên trong gia đình chia sẻ việc nhà với nhau.

3. Trách nhiệm của tôi trong gia đình là rửa bát.

4. Trong mái ấm gia đình tôi, sở trường chung của mọi người là xem trơn đá.

5. Tôi thường chia sẻ kín riêng bốn với bố.

6. Tôi luôn hỏi ý kiến phụ huynh trước khi gửi ra đưa ra quyết định quan trọng.

Task 2. Work in pairs. Prepare a danh mục of questions to lớn ask another student to lớn find out whether his/her family life is like yours. You want to lớn know:

( làm việc theo cặp. Sẵn sàng danh sách những thắc mắc để hỏi một học viên khác để biết đời sinh sống gia đình của khách hàng ấy bao gồm giống cùng với gia đình của bạn hay không.)

- who works in the family

- who does the household chores

- your friend’s responsibility in the family

- the interest the family members mô tả closely

- the person your friend often shares his/her secrets with

- the person your friend talks khổng lồ before making an important decision

Tạm dịch: 

- Ai đi làm việc trong gia đình.

- Ai làm công việc lặt vặt vào nhà.

- Trách nhiệm của người tiêu dùng em vào gia đình.

- sở trường mà những thành viên trong mái ấm gia đình giống nhau.

- tín đồ mà các bạn của em thường chia sẻ những điều thì thầm kín.

Xem thêm: Cho Biết Sự Khác Nhau Giữa Xào Và Rán ; Giữa Nấu Và Luộc? So Sánh Món Xào Và Món Rán Công Nghệ 9

- người mà các bạn của em thủ thỉ trước khi tất cả một ra quyết định quan trọng.

Example:

Who works in your family?

Hướng dẫn giải:

A: Can I ask you some questions about your family"s life?

B: Sure. No problem!

A: Who works in your family?

B: Only my father.

A: Where does he work?

B: He teaches in a secondary school.

A: I see. So who does the household chores in your family?

B: All members. I mean my father, mother & myself. We nói qua the household chores together: each fulfills one"s own duties.

A: What’s your responsibility?

B: I’m in charge of sweeping the floor, washing-up, & taking out the garbage.

A: What interest bởi your family members share closely?

B: We usually watch TV after the meal together.

A: Who vị you often nói qua your secrets with?

B. My mother.

A: Why not with your father?

B: As you know, the mother is the person who is the easiest and most sympathetic to giới thiệu our secrets due to lớn her motherly love. Right?

A: Alright. I see. Who do you talk to before making an important decision?

B: Usually with my father và mother. The more ideas, the better the decision.

A: You can say it again!

Chú ý: Phần được gạch men chân học tập sinh hoàn toàn có thể thay cố kỉnh để phù hợp với ý kiến cá nhân của mình. 

Tạm dịch: 

A: Mình rất có thể hỏi các bạn một số câu hỏi về đời sống gia đình của công ty được không?

B: có thể chắc rồi. Ko thành vấn đề. 

A: Trong mái ấm gia đình bạn ai đi làm?

B: Chỉ có bố mình thôi.

A: Ông ấy làm việc ở đâu?

B: Ông dạy học sống trường trung học.

A: mình biết rồi. Vậy ai thao tác làm việc nhà trong gia đình bạn?

B: toàn bộ các thành viên. Ý mình là bố, bà mẹ và bản thân nữa. Gia đình mình chia sẻ việc bên với nhau: mỗi người dứt nhiệm vụ của mình.

A: Nhiệm vụ của khách hàng là gì?

B: Mình chịu trách nhiệm quét nhà, giặt giũ cùng đổ rác.

A: gia đình bạn có sở trường chung nào?

B: gia đình mình hay xem TV cùng mọi người trong nhà vào sau bữa cơm.

A: các bạn thường phân chia sẻ kín đáo với ai?

B: chị em mình.

A: Sao không phải là tía nhỉ?

B: Như bạn biết đó, mẹ là người dễ thông cảm tuyệt nhất để phân chia sẻ bí mật vì tình chị em rất lớn. Đúng không?

A: À mình phát âm rồi. Các bạn thường nói cùng với ai trước khi đưa ra đưa ra quyết định quan trọng?

B: hay là với cha và mẹ. Càng các ý kiến, ra quyết định càng tốt hơn. 

A: Mình trả toàn đồng ý với bạn! 

 

Task 3. Work with a different partner. Use the questions you have formed to ask your partner about his/her family life. Chú ý down the answers in the table.

(Làm câu hỏi với một bạn cùng học tập khác. Dùng những câu hỏi em đã lập nhằm hỏi chúng ta cùng học tập với em về cuộc sống gia đình của chúng ta ấy. Ghi chú phần đa câu trả lời vào bảng)


*

Tạm dịch:

- ai thao tác trong gia đình 

- ai làm việc nhà

- trách nhiệm của doanh nghiệp trong gia đình

- sở thích mà các thành viên trong gia đình chia sẻ cùng nhau

- người mà bạn của khách hàng thường share bí mật 

- bạn mà bạn của người sử dụng thường nói chuyện trước khi chuyển ra đưa ra quyết định quan trọng

Task 4. Go back to your original pairs. Tell each other the information you have collected.

Xem thêm: Chọn Câu Sai Về Momen Lực Được Đo Bằng Tích Của Lực Với Cánh Tay Đòn

( Trở lại thao tác với cặp ban đầu. Kể lẫn nhau nghe về thông tin bạn thu thập được)

Hướng dẫn giải: 

I"ve just had a talk with Minh, my classmate. In his family, only his father works, & his mother does most of the household chores. His main responsibility is cleaning the floor, sweeping the yard & taking out the garbage, và sometimes helping his mother with the ironing of the clothes. His family’s members enjoy watching children’s programs. Whenever he has a problem, he talks with his father, but he tells his mother his secrets. When he wants lớn make any important decision, he asks his parents for advice. He said that his family is a very close-knit and happy one và has a great influence on him, especially in the formation of personality.

Tạm dịch:

Mình vừa trò chuyện với Minh, chúng ta cùng lớp. Trong mái ấm gia đình bạn ấy, chỉ tất cả bố đi làm việc và mẹ bạn ấy làm đa số việc nhà. Trách nhiệm chính của người sử dụng ấy là lau sàn nhà, quét sân và đổ rác, và thỉnh thoảng giúp bà mẹ là (ủi) quần áo. Các thành viên trong mái ấm gia đình thích xem công tác thiếu nhi. Khi có vấn đề phát sinh, bạn ấy nói với bố nhưng chúng ta ấy lại kể bí mật với mẹ. Khi bạn ấy hy vọng đưa ra ra quyết định quan trọng, bạn ấy xin lời khuyên từ bố mẹ. Bạn ấy nói gia đình bạn ấy khôn xiết gắn bó và hạnh phúc và có ảnh hưởng lớn đến chúng ta ấy, đặc trưng trong việc hình thành nhân cách. 


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + xechieuve.com.vn"Ví dụ: "Speaking - Unit 1 Trang 15 SGK giờ đồng hồ Anh 12 xechieuve.com.vn"