SOẠN ĐỊA LÍ 8 BÀI 6

     

Châu Á là châu lục có số lượng dân sinh lớn, chiếm khoảng chừng 61% số lượng dân sinh thế giới. Với để các bạn học sinh nắm bắt và so sánh được điều đó, xechieuve.com.vn đã đưa chúng ta đến với bài thực hành thực tế “đọc, so sánh lược vật phân bố cư dân và các thành phố mập của châu Á”.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Phân bố dân cư Châu Á

Dựa vào hình 6.1 dìm biết khu vực có tỷ lệ dân số từ thấp mang đến cao với điền vào bảng theo mẫu:

STT

Nơi phân bố

Nơi phân bố

Ghi chú

1

Dưới 1 người/km2

Bắc Liên Bang Nga…

 

2

1 - 50 người/km2

 

 

3

51 – 100 người/km2

 

 

4

Trên 100 người/km2

 

 

Kết hợp với lược đồ tự nhiên và thoải mái châu Á và kỹ năng và kiến thức đã học, giải thích.

Trả lời:

*

 2. Các thành phố lớn nghỉ ngơi Châu Á

Bảng 6.1 Số dân của một số trong những thành phố khủng ở Châu Á – Năm 2000

*

*

Làm câu hỏi với hình 6.1 với số liệu bảng 6.1:

Đọc tên những thành phố to ở bảng 6.1 và tìm địa điểm của chúng trên hình 6.1 (theo chữ cái đầu của tên thành phố ghi bên trên lược đồ).Xác định vị trí và điền tên những thành phố vào bảng 6.1 vào lược đồ gia dụng tự in.Cho biết những thành phố lớn của châu Á thường triệu tập tại khu vực nào, bởi vì sao lại có sự phân bố đó?

Trả lời:

– những thành phố khủng của châu Á thường triệu tập tại khoanh vùng ven những đại dương lớn, vùng đồng bằng.

-Nguyên nhân:

* Đối với sự phân bố dân cư:

Khí hậu; phần nhiều lãnh thổ Châu Á phía bên trong vùng ôn đới và nhiệt đới dễ ợt cho mọi buổi giao lưu của con fan .Địa hình : vùng đồng bằng, trung du dễ dãi cho phần lớn sinh hoạt, sản xuất nntt nhất là vùng trồng lúa nước, cách tân và phát triển thủy sản. Dân cư triệu tập đông đúc ở những đồng bởi châu thổ .Nguồn nước :Nơi những lưu vực sông dân triệu tập đông dễ dãi cho sinh hoạt với đi lại

* Đối với việc phân bố các thành phố phệ :

Ngoài những yếu tố như khí hậu , địa hình, nguồn nước còn phụ thuộc vào vào vị trí được chọn dễ dãi cho vấn đề giao lưu lại với các địa điểm đông dân các khu vực khác như ven sông, ven biển, làm mối giao thông…