Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận

     
*Bạn đang xem: Soạn bài đặc điểm của văn bản nghị luận

*

Soạn văn lớp 7: Đặc điểm của văn bạn dạng nghị luận

*

I. Luận điểm luận cứ cùng lập luận

1. Luận điểm

- Luận điểm chính trong bài đó là chống nạn thất học

- Luận điểm được cụ thể hóa bằng những câu văn:

+ một trong những việc phải triển khai cấp tốc lúc này là nâng cao dân trí

+ hồ hết người vn phải đọc biết quyền lợi...biết viết chữ Quốc ngữ

- Luận điểm thống nhất và xuyên suốt bài viết

- Luận điểm muốn thuyết phục phải:

+ Rõ ràng, hợp lý

+ Phải đáp ứng được các nhu cầu thực tế

2. Luận cứ

- số đông luận cứ trong bài Chống nạn thất học

+ Vai trò của việc biết chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ: những người biết chữ dạy người không biết,...

+ Phụ nữ cũng cần học chữ

- Vai trò của những luận cứ: làm sáng tỏ luận điểm

- hy vọng có mức độ thuyết phục luận điểm phải sống động đúng đắn, tiêu biểu vượt trội liên kết chặt chẽ với luận điểm

3.

Xem thêm: Tính Chất Hoá Học Của Axit Nitric Không Oxi Hóa Được Kim Loại Nào


Xem thêm: Tên Gọi Este Nào Sau Đây Có Công Thức Cấu Tạo Ch3Cooc6H5 Là:


Lập luận

- Lập luận trong bài xích Chống nạn thất học cụ thể chặt chẽ, vừa lòng lí:

+ nguyên nhân của nạn mù chữ+ Hiện trạng nạn mù chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ

- Lập luận theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại, nêu ra vì sao và giải pháp. Ưu điểm của trình tự này là giúp người đọc dễ dàng hình dung được vấn đề nêu ra ở luận điểm chính.

II. Luyện tập

- Luận điểm: Cần phải phát huy các thói quen tốt

- Luận cứ: 

+ Nêu biểu hiện các thói quen tốt, thói quen thuộc xấu

+ Tác hại của những thói quen thuộc xấu

Tham khảo toàn bộ: biên soạn văn lớp 7 (ngắn nhất)

+ Đề suất việc phát huy thói quen thuộc tốt

- Bài văn lập luận bằng việc nêu tác hại của thói thân quen xấu để khẳng định ưu điểm của thói quen thuộc tốt. Đây là cách lập luận hợp lý chặt chẽ và thuyết phục