SOẠN ANH VĂN 9 UNIT 5 A CLOSER LOOK 2

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (90.42 KB, 5 trang )


SOẠN TIẾNG ANH LỚP 9 MỚI

THEO TỪNG UNIT

UNIT 5: WONDERS OF VIET nam - A CLOSER LOOK 2

I. Phương châm bài học1. Aims:

By the end of this lesson, students canlearn about the grammar of the unit2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam".Structures: The impersonal passive

suggest + ving/ clause with should

II. Biên soạn giải giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 5 A Closer look 2Grammar

The impersonal passive

1. A. Read part of the conversation. Pay attention lớn theunderlined part. Đọc đoạn sau của đoạn hội thoại. Tập trụngvào phần được gạch ốp chân.

Bạn đang xem: Soạn anh văn 9 unit 5 a closer look 2

Can you find another example of the impersonal passive inthe conversation? chúng ta cũng có thể tìm thêm những ví dụ về cấu trúcbị rượu cồn khách quan tiền trong đoạn hội thoại.


(2)

b. When do we use the impersonal passive? Can you think ofany rules? bao giờ ta sử dụng bị rượu cồn khách quan? có bất kìquy phương tiện gì không?

Chúng ta sử dụng thể bị động không ngôi để diễn đạt ý loài kiến của fan khác. Nó rất có thể sửdụng với hễ từ tường thuật, bao gồm say, think, believe, know, hope, expect, report,understand, claim...

2. Complete the sentences using the correct passive form ofthe verbs in brackets. The first one has been completed foryou. Kết thúc các câu áp dụng đúng thể thụ động của độngtừ trong ngoặc đơn. Câu đầu tiên đã được hoàn thành cho em.Đáp án

1. It is known.2. It is believed.3. It is reported.4. It is claimed.5. It is understood.6. It is expected.

3. Here are some things we hear about Po Nagar ChamTowers. Write sentences about it using the impersonalpassive. Đây là những điều họ nghe về Tháp Chàm PoNagar. Viết các câu áp dụng bị rượu cồn khách quan.

Đáp án


(3)

2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex to honour YangIno Po Nagar, mother of the kingdom

3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlierwooden temple, which was burned by the Javanese in A.D.774

4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallestCham structures.

5. It is know that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above theentrance lớn the main temple.

6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower,calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Xem thêm: Phép Cộng Phân Số (Tiếp Theo) Toán 4 Bài Tập Trang 127, Sgk Toán Lớp 4

4. A. Read part of the conversation. Pay attention to theunderlined part. Đọc lại phần sau của đoạn hội thoại. Tậptrung vào phần gạch men chân.

After the verb suggest, we can use M-ing or a clause with should:S + suggest + V-ing

S + suggest +

5. Write answers lớn the following questions using suggest +Ving/clause with should and the prompts in brackets. Thenpractise them with your partner. The first one has beencompleted for you. Viết những câu vấn đáp cho các thắc mắc sau sửdụng "suggest+Ving/mệnh đề đựng should" và những từ trongngoặc. Thực hành thực tế với chúng ta nhóm. Câu 1 được làm mẫu chobạn.

Đáp án


(4)

3 - I suggest that we should control the deforestation

4 - I suggest that we should put these valuable things in high-security places5 - I suggest raising money

6 - I suggest reducing smoke from exhaust fumes

6. A. Work in pairs. Tell your partners what they should do inthe following situations using suggest + Ving/clause withshould. Thao tác thoe cặp. Nói cho chúng ta cặp bạn nên làm gìtrong các trường hợp sau sử dụng cấu trúc"suggest+Ving/Mệnh đề đựng should"

- Your bicycle has been stolen.I suggest calling the police.

- You have lost your way in the thành phố centre.I suggest you should buy a map.

- You have left your workbook at home.I suggest you should tell the teacher.- Your máy tính xách tay isn"t working.

I suggest you should get your laptop fixed.

- You have forgotten khổng lồ bring your wallet when going shopping.I suggest you come back home and take your wallet.

Xem thêm: Muốn Tìm Số Bị Trừ Ta Làm Sao, Muốn Tìm Số Hạng Chưa Biết Ta Lấy

b. Now report your partner"s ideas khổng lồ another partner. Tườngthuật lại ý kiến của gười bạn cặp của bạn cho 1 bạn cặp khác.


(5)

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9


Anh lớp 9 Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9 https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9 https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-9

Tài liệu liên quan


*
cài đặt Giải bài tập lịch sử dân tộc 8 bài xích 29: cơ chế khai thác ở trong địa của thực dân Pháp cùng những biến đổi về kinh tế xã hội ở nước ta - Giải bài tập lịch sử hào hùng rút gọn lớp 8 bài bác 29 7 36 0
*
Tải bao gồm tả lớp 5 (Nghe - viết): Tà áo dài nước ta - Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Việt 5 tập 2 2 21 0
*
mua Giải bài bác tập SGK Địa lí 5 bài bác 19: các nước láng giềng của vn - Giải bài bác tập môn Địa lý lớp 5 tập 2 2 54 0
*
cài Giải bài tập SGK Toán lớp 7: Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 7 Ôn tập cuối năm 10 13 0
*
mua Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài: Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 7 Ôn tập thời điểm cuối năm 10 17 0
*
cài Giải bài xích tập trang 111 SGK Sinh lớp 9: Thành tựu chọn lọc giống ở vn - Giải bài bác tập môn Sinh học lớp 9 2 19 0
*
sở hữu Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài xích 37: thành quả chọn giống ở nước ta - Giải bài bác tập môn Sinh học lớp 9 3 30 0
*
sở hữu Giải bài bác tập SBT lịch sử lớp 10 bài 14: Các tổ quốc cổ đại trên non sông Việt phái mạnh - Giải bài bác tập môn lịch sử vẻ vang lớp 10 8 23 0
*
cài đặt Luyện từ và câu lớp 4: giải pháp viết tên người, tên địa lí vn - Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Việt 4 trang 68 2 12 0
*
mua Soạn bài xích Tập hiểu lớp 4: Tre nước ta - Giải bài xích tập SGK giờ Việt 4 trang 42 4 21 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(10.04 KB - 5 trang) - sở hữu Unit 5 lớp 9 A closer look 2 - giờ Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet phái nam | Giải bài xích tập SGK giờ Anh 9 mới Unit 5 A closer look 2
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×