Soạn anh văn 8 unit 7 skills 2

  -  

Phần Skills 2 để giúp đỡ bạn học rèn luyện hai kỹ năng là "listening" (nghe) cùng "writing" (viết) phụ thuộc từ vựng và cấu tạo ngữ pháp vẫn học theo chủ thể "pollution" (ô nhiễm). Bài viết sau là gợi nhắc giải bài bác tập trong sách giáo khoa. Một số trong những phần mang tính chất tham khảo chúng ta học hoàn toàn có thể sáng sản xuất theo ý tưởng của riêng biệt mình.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn anh văn 8 unit 7 skills 2

2. Listen to part of a conversation on TV between a reporter và an environmentalist about thermal pollution
*

Skills 2 – Unit 7: Pollution

Listening

1. Describe what you see in the pictures và talk about relationship between them. (Miêu tả phần nhiều gì chúng ta xem trong hình và nói tới mối quan hệ nam nữ giữa chúng.)

Giải:

The first picture shows an algal bloom in coastal seawater. (Hình hình ảnh dầu tiên cho thấy sự nở hoa của tảo vào nước biển lớn ven bờ.)The second picture shows the cooling towers from a power station. (Hình ảnh thứ hai cho thấy thêm các tháp làm mát xuất phát từ một trạm điện.)They are both related lớn thermal pollution. (Cả nhị đều tương quan đến ô nhiễm và độc hại nhiệt.)

2. Listen khổng lồ part of a conversation on TV between a reporter and an environmentalist about thermal pollution. Complete the diagram. Use more than three words for each blank. (Nghe phần bài bác đàm thoại trên tv giữa một phân phát thành viên với nhà môi trường xung quanh học về ô nhiễm nhiệt. Xong bảng biểu. áp dụng không rộng 3 từ cho từng chỗ trống.)

Thermal pollution: (Ô lây nhiễm nhiệt)

Defination: Water getting (1) hotter or (2) cooler (Định nghĩa: nước nóng hơn hoặc nhiệt độ thấp hơn Nguyên nhânJ

Causes:

Power plants using water lớn (3) cool equipment. (Nhà thiết bị nhiệt điện sử dụng nước để làm mát thiết bị.)Discharge of cold water into (4) warm rivers. (Thải nước nóng vào đông đảo dòng sông.)

Effects:

Warm (5) water decreasing oxygen. (Nước nóng hơn làm giảm lượng ôxi.)Less oxygen harming fish populations (6). (ít ôxi làm cho hại bầy cá.)Harmful (7) alga blooms being other effect. (Sự cải tiến và phát triển của đầy đủ tảo gây hại cũng là hậu quả khác.)Can change colour (8) of the water và poison (9) fish. (Có thể chuyển đổi màu sắc của nước với gây ngộ độc cá.)

Solutions: Building cooling towers khổng lồ (10) cool down the water. (Xây dựng đều tháp làm mát để triển khai nguội nước.)

Audio script:

Reporter: Does thermal pollution mean that bodies of water get hotter, Mr Nam?Mr Nam: Not always. Sometimes the water becomes colder, & that’s also thermal pollution means a change in the water temperature.Reporter: That’s interesting! What causesMr Nam: nguồn station are one factor. They use water in the nearby lakes or rivers to lớn cool their equipment, which heats up the water. Then they dump the hot water back into its source.Reporter: Are there any other causes?Mr Nam: Yes. Thermal pollution may also happen due to lớn the discharge of cold water from reservoirs into warm rivers.Reporter: Thermal pollution can have dramatic effects. Right?Mr Nam: Certainly. Most aquatic creatures need a certain temperature lớn survive.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Công Dụng Của Sơ Đồ Lắp Đặt Là Gì, Câu 1 Trang 192 Sgk Công Nghệ 8


Xem thêm: Cách Sử Dụng Sigil Tiền Bạc, Hướng Dẫn Cách Tạo Sigil Theo Tên Đơn Giản


Warmer water has less oxygen in it, & this can harm fish populations. Besides, warmer water can cause harmful algal blooms. This can change the colour of the water lượt thích in the first picture and, more seriously, the algea poisons the fish.Reporter: What can we do, Mr Nam?Mr Nam: In many places, they build cooling towers like in the second picture to lớn cool down the water from power stations.Reporter: Anything else we can do?...

Writing

3. Work in pairs. Discuss the causes và effects of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. (Làm theo cặp. Bàn luận những nguyên nhân và hậu quả của một trong những loại ô nhiễm và độc hại trong quanh vùng em. Chú giải vào biểu đồ.)

Air pollution (Ô nhiễm không khí)

Definition: Air pollution occurs when the air contains gases, dust, fumes or odour in harmful amounts (Định nghĩa: Ô nhiễm ko khí xảy ra khi không khí đựng khí độc, bụi, sương hoặc mùi khó chịu với số lượng nguy hiểm.)Cause: industrial watse, exhaust from car and plane... (Nguyên nhân: hóa học thải công nghiệp, khí thải trường đoản cú xe hơi cùng máy bay... )Effect: causing diseases, death lớn humans, damage to other living organisms such as animals và food crops, or the natural or built environment. (Hậu quả: gây nên những căn bệnh, chết choc cho con người, tạo hại đến quần thể sống như động vật và mùa màng thực phẩm, hoặc môi trường thiên nhiên thiên nhiên hoặc bản vẽ xây dựng môi trường.)

4. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area. One of you writes about the causes and the other writes about the effects of pollution type you have just discussed in 3. (Tưởng tượng rằng em đang viết một bài bác báo cho một tờ báo địa phương về một loại độc hại trong khoanh vùng em. Một trong các bạn viết về tại sao và những người dân khác viết về hậu quả, tiếp nối thảo luận.)

Giải:

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface. (Ô lây lan đất xẩy ra khi những hoạt động của con tín đồ phá hủy bề mặt trái đất.)Causes: pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation... (Nguyên nhân: dung dịch trừ sâu, thuốc khử cỏ, chất thải công nghiệp hóa chất, nàn phá rừng...)Effects: soil pollution, soil erosions, the upper layer of soil is damaged, effects on wild-life... (Tác động: ô nhiễm đất, sói mòn đất, lớp khu đất mặt bị hư, ảnh hưởng tác động lên động vật hoang dã hoang dã...)Solutions: Fine heavily people who cut the forest and those who realease chemicals waste into the ground. (Giải pháp: vạc nặng bạn chặt phá rừng và tín đồ thải rác chất hóa học vào đất)

5. Read each other’s work and put them khổng lồ make a complete article. (Đọc bài xích của mỗi cá nhân và đặt nó cùng nhau để gia công bài hoàn chỉnh.)

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface. There are many causes leading khổng lồ soil pollution. Pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation,... All are causes that make the soil polluted. The consequences are that: the soil is erosed, the upper layer of soil is damaged, and the homes for wild ainmals may disappear forever. So what we can bởi to resolve the problems? The goverment should fine heavily people who cut the forest and those who realease chemicals waste into the ground. Besides, we should educate people about the importance of soil & how lớn protect land when farming.