Số tự nhiên sao cho là số chính phương là

  -  

Số chủ yếu phương là số trường đoản cú nhiên có căn bậc hai là một số trong những tự nhiên, tốt nói phương pháp khác, số bao gồm phương bằng bình phương (lũy thừa bậc 2) của một số tự nhiên.

Bạn đang xem: Số tự nhiên sao cho là số chính phương là

- Số chủ yếu phương biểu thị diện tích của một hình vuông có chiều dài cạnh thông qua số tự nhiên.

Ví dụ: 9 (32), 16 (42), 36 (62) là số bao gồm phương.

- Số bao gồm phương chẵn: một số thiết yếu phương được gọi là số thiết yếu phương chẵn nếu nó là bình phương của một số chẵn.

Ví dụ: 4, 16, 36... Là số chủ yếu phương chẵn.

- Số chủ yếu phương lẻ: một số chính phương được điện thoại tư vấn là số thiết yếu phương lẻ nếu nó là bình phương của một số lẻ.

Ví dụ: 9, 49, 81... Là số thiết yếu phương lẻ.

*
Số chủ yếu phương là gì" width="352">

Cùng Top giải thuật tìm hiểu cụ thể hơn mang lại câu hỏi Số bao gồm phương là gì? nhé:

1. Đặc điểm của số thiết yếu phương

- Số chính phương chỉ bao gồm chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9, cơ mà không bao giờ tận thuộc là 2, 3, 7, 8,...

- Số thiết yếu phương phân tách cho 3 không bao giờ có số dư là 2; chia cho 4 không khi nào dư 2 hoặc 3; số bao gồm phương lẻ khi phân tách 8 luôn dư 1.

Ví dụ: 81:8 = 10 dư 1.

Công thức nhằm tính hiệu của hai số chính phương: a2 - b2 = (a+b)(a-b).

Ví dụ: 62 – 32 = (6+3)(6-3) = 9.3 = 27.

- Số cầu nguyên dương của số chủ yếu phương là một vài lẻ.

- Số thiết yếu phương chia hết đến số nguyên tố p thì phân chia hết đến p2.

Ví dụ: số chính phương 36 (62) phân tách hết mang đến 2 => 36 phân chia hết đến 4 (22)

Số thiết yếu phương 144 (122) phân chia hết mang đến 3 (144:3=48) => 144 chia hết mang đến 9 (144:9=16)

- Tất cả các số chủ yếu phương có thể viết thành dãy tổng của những số lẻ tăng dần từ 1 = 1, 4 = 1 + 3, 

9 = 1 + 3 + 5, 

16 = 1 + 3 + 5 + 7, 

25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ...v.v

2. đặc điểm của số chủ yếu phương


- Số bao gồm phương chỉ có chữ số tận cùng là 0,1,4,5,6,9, nếu các số tận thuộc là 2,3,7,8 thì chưa hẳn là số bao gồm phương.

- Khi phân tích ra vượt số nguyên tố, số chủ yếu phương chỉ chứa những thừa số yếu tắc với số mũ chẵn.


- Số chủ yếu phương chỉ có thể có một trong 2 dạng: 4n hoặc 4n + 1, không tồn tại số chủ yếu phương nào bao gồm dang 4n + 2 hoặc 4n + 3 (với n € N).

Xem thêm: Cách Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 10, Công Thức Tính Lực Đàn Hồi Của Lò Xo

- Số bao gồm phương chỉ bao gồm thể có một trong 2 dạng: 3n hoặc 3n + 1, không tồn tại số thiết yếu phương nào bao gồm dang 3n + 2 (với n € N).

- Số chủ yếu phương tất cả chữ số tận cùng là 1 trong những hoặc 9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.

- Số thiết yếu phương tận cùng bởi 5 thì chữ số hàng chục là 2.

- Số bao gồm phương tận cùng bằng 4 thì chữ số hàng trăm là chữ số chẵn.

- Số chủ yếu phương tận cùng bởi 6 thì chữ số hàng trăm là chữ số lẻ.

- Số bao gồm phương phân chia hết đến 2 thì chia hết cho 4.

- Số chủ yếu phương chia hết mang lại 3 thì chia hết đến 9.

- Số chính phương phân chia hết cho 5 thì chia hết mang đến 25.

- Số chủ yếu phương phân tách hết mang lại 8 thì chia hết mang đến 16.

- Số chủ yếu phương phân tách cho 3 không lúc nào có số dư là 2; phân chia cho 4 không lúc nào dư 2 hoặc 3; số bao gồm phương lẻ khi phân tách 8 luôn luôn dư 1.

3. Các dạng bài bác tập về số thiết yếu phương

Chứng minh một số trong những không nên là số chính phương

Ví dụ 1: Chứng minh số: (n = 2004^2 + 2003^2+ 2002^2 – 2001^2) không hẳn là số bao gồm phương.

Lời giải:

Dễ dàng thấy chữ số tận cùng của các số (2004^2); (2003^2); (2002^2); (2001^2) lần lượt là 6; 9; 4; 1. Vì thế số n có chữ số tận thuộc là 8 đề xuất n không phải là số bao gồm phương.

Ví dụ 2: Chứng minh số 1234567890 không phải là số bao gồm phương.

Lời giải:

Thấy ngay số 1234567890 chia hết mang đến 5 (vì chữ số tận cùng là 0) cơ mà không phân chia hết đến 25 (vì nhị chữ số tận cùng là 90). Cho nên vì vậy số 1234567890 không phải là số chủ yếu phương.

Chứng minh một vài là số chủ yếu phương

Ví dụ:

Chứng minh: với mọi số tự nhiên và thoải mái n thì (a_n = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1) là số bao gồm phương.

Xem thêm: Tâm Trạng Của Tác Giả Khi Qua Đèo Ngang, Tâm Trạng Tác Giả Trong Bài Thơ Qua Đèo Ngang

Lời giải:

Ta có:

(a_n = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1) = ((n^2 + 3n) (n^2 + 3n + 2) + 1) = ((n^^2 + 3n)^2 + 2(n^2 + 3n) + 1) = ((n^2 + 3n + 1)^2)

Với n là số thoải mái và tự nhiên thì ((n^2 + 3n + 1)) cũng chính là số trường đoản cú nhiên, theo định nghĩa, (a_n) là số chủ yếu phương.