SỐ TỰ NHIÊN NHỎ NHẤT CÓ BA CHỮ SỐ MÀ TỔNG CÁC CHỮ SỐ BẰNG 15 LÀ

  -  

Trung chổ chính giữa Toán học tập bdkhtravinh.vn giới thiệu với những em học viên lớp 4 tuyển tập 95 câu hỏi Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả tổng những chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có những chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 12.Bạn sẽ xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số cơ mà tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 15 là

Bạn đang xem: Số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có bố chữ số nhưng tổng các chữ số bởi 15 là

Bài ViO.04 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 5 chữ số cơ mà tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 5 chữ số và các chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số gồm tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số, các chữ số khác nhau và gồm tổng các chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất có các tích các chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích các chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có các chữ số không giống nhau và tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có các chữ số khác biệt và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có những chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số chẵn tất cả 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, các chữ số không giống nhau và phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, các chữ số khác nhau và chia hết đến 5.

Bài ViO.25 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, có tổng các chữ số bằng 7 và chia hết cho 5.


Bài ViO.26 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để được số sót lại là số lớn nhất có thể. Số béo nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn sót lại để được số còn lại có 15 chữ số và là số bé xíu nhất bao gồm thể. Số nhỏ xíu nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tiếp 10 số chẵn không giống 0 đầu tiên để được một số tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng mà vẫn giữ nguyên thứ tự của chúng để được sốlớn nhất, số bé xíu nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong những số đó có tối thiểu hai chữ số như thể nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tất cả 3 chữ số mà trong mỗi số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 tất cả bao nhiêu cách bố trí 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế lâu năm sao cho:

a) chúng ta C ngồi thiết yếu giữa?b) đôi bạn A cùng E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập phần nhiều số tất cả bốn chữ số khác nhau.

a) gồm bao nhiêu số nhỏ dại hơn 5000?b) bao gồm bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 từ bỏ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được từng nào số khác biệt sao cho trong các số ấy luôn có mặt chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 trường đoản cú 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau trong kia nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 tất cả bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số? trong những số đó có bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số có 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số không giống nhau?c) Số tất cả 5 chữ số không giống nhau và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số mà hàng chục lớn hơn hàng đối chọi vị?

Bài ViO.41 search số 1a2b biết số đó phân tách cho 2; 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 search số 8a3b biết số đó phân tách hết mang lại 2 với 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm kiếm số 4a8b biết số đó chia hết mang lại 2, còn chia cho 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 kiếm tìm số nhỏ xíu nhất khác 1 nhưng mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư bởi 1.

Bài ViO.45 search số bé xíu nhất mà lại khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 bao gồm số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 và 5.

Bài ViO.46 tìm số nhỏ bé nhất bao gồm 3 chữ số mà phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 kiếm tìm số bé nhỏ nhất tất cả 3 chữ số nhưng mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng có số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa phải cộng toàn bộ các số chẵn bao gồm 3 chữ số phân chia hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa đủ cộng toàn bộ các số lẻ có 3 chữ số phân tách hết đến 5 bằng?


Bài ViO.50 kiếm tìm số nhỏ xíu nhất gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số mà những số này đều không phân tách hết mang đến 3?

Bài ViO.54 có bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số chia hết mang lại 9?

Bài ViO.55 tìm số bé dại nhất không giống 0 mà phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.56 tìm số 6a2b biết số đó chia hết cho 2 còn chia cho 5 với 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tìm kiếm số 3a7b biết số đó phân chia hết cho cả 2; 5 với 9.

Bài ViO.59 tìm kiếm số 2a8b biết số đó chia hết mang lại 2 và 9, chia cho 5 dư 4.

Xem thêm: Nito Có Những Đặc Điểm Về Tính Chất Sau : A, Nitơ Có Những Đặc Điểm Về Tính Chất Sau: 1

Bài ViO.60 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số phân chia hết cho cả 2 và 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà phân chia hết cho 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác biệt không phân chia hết cho 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số mà các số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 với 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ gồm 4 chữ số khác biệt chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 search số tự nhiên lớn tốt nhất có bố chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 4 và phân tách cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tra cứu a để 31a31a31a phân chia hết cho 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết đến 72.b) 24a68b chia hết đến 48.

Bài ViO.69 kiếm tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất để khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo lắp thêm tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tra cứu số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 tìm kiếm a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 bao gồm bao nhiêu số tất cả 5 chữ số cơ mà mỗi số vừa phân tách hết đến 4 vừa phân chia hết đến 5.

Bài ViO.74 search số bé dại nhất gồm 2 chữ số biết số đó chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác biệt và:

a) các số này lớn hơn 300000?b) các số này lớn hơn 300000 và phân tách hết mang lại 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm kiếm số bé dại nhất bao gồm 5 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 cùng 5.


Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b thế nào cho a35b phân tách hết mang đến 45.

Bài ViO.78 tra cứu a + b biết 30a5b chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong siêu thị có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng bát hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa trong 5 hộp chính là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khi bán không còn số đĩa vào một hộp thì số chén bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa thời gian đầu.

Bài ViO.80 cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi bắt buộc bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số chia hết mang đến 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). Buộc phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang đến 44.

Bài ViO.82 mang lại số 777…77 (2017 số 7). Cần bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết cho 63.

Bài ViO.83 đến số 7878…78 (2017 số 78). Yêu cầu thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang đến 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề nghị bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân chia hết cho 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết mang lại 24

Bài ViO.86 tra cứu số từ nhiên nhỏ nhất có 9 chữ số ,chia hết mang lại 9 và bao gồm các đặc thù sau:

– nếu xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết đến 8

– ví như xóa 2 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết cho 7

– nếu như xóa 3 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang đến 6

– trường hợp xóa 4 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 5

– trường hợp xóa 5 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết đến 4

– giả dụ xóa 6 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 3

– nếu như xóa 7 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang đến 2

Bài ViO.87 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết mang lại 5 và bao gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số vào đó:

a) từng chữ số phần nhiều chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn bao gồm 3 chữ số khác biệt từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo thành thành những số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tục 15 số lẻ bước đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số cảm nhận để còn lại một số trong những lớn duy nhất (giữ nguyên trang bị tự các chữ số). Hãy search số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất mà trong các số ấy theo thiết bị tự từ bỏ trái sang trọng phải, mỗi chữ số (cho cho tới chữ số hàng trăm) đều bằng tổng của 2 chữ số tức khắc sau nó.

Bài ViO.93 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có những chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bởi 15.

Bài ViO.94 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà chữ số mặt hàng trăm to hơn chữ số sản phẩm chục, chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng 1-1 vị.

Xem thêm: Những Câu Đố Về Trung Thu Cho Trẻ Mầm Non Hay Và Vui Nhộn, Đố Vui Trung Thu Cho Trẻ Mầm Non

Bài ViO.95 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số nhưng mà chữ số hàng chục bằng trung bình cộng của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng solo vị.