SỐ TỰ NHIÊN LỚN NHẤT CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

a. Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số .

Bạn đang xem: Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau

b.Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số , các chữ số khác nhau.


*

*

a)số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số là:9999

b) số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số , các chữ số khác nhau là:9876


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a) Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số

b) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau


Tính tổng của a) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số.d) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ...

Tính tổng của

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số.

d) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau


Tính tổng củaa) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.+ Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là: 10+ Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là: 999Tổng là: 10+999=1009b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số...

Tính tổng của

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

+ Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là: 10

+ Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là: 999

Tổng là: 10+999=1009

b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 98

Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. 102

Tổng là: 98+102=200

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số.

+ Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1023

+ Số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số là: 998

Tổng là: 1023+998=2021

d) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 9876

Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1024

Tổng là: 9876+1024=10900


Đúng(0)
Phạm Mai Anh
a) Số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số là: 10Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số là: 999Vậy tổng của hai số trên là: 10 + 999 = 1009b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 98Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là: 102Tổng của 2 số trên là; 98 + 102 = 200c) Số tự nhiên nhỏ nhất có 4chữ số khác nhau là: 1023Số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số là: 998Tổng của...
Đọc tiếp

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số là: 10

Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số là: 999

Vậy tổng của hai số trên là: 10 + 999 = 1009

b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 98

Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là: 102

Tổng của 2 số trên là; 98 + 102 = 200

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có 4chữ số khác nhau là: 1023

Số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số là: 998

Tổng của 2số trên là: 1023+998=2021

d) Số tự nhiên lớn nhất có 4chữ số khác nhau là: 9876

Số tự nhiên chắn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1024

Tổng của hai số trên là: 9876 + 1024 = 10900

Hok tốt :)


Đúng(0)
Tính tổng của a) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số.d) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ...
Đọc tiếp

Tính tổng của

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số.

d) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.


#Toán lớp 6
1
Cao Minh Tâm
a) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.+ Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là: 10+ Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là: 999Tổng là: 10 + 999 = 1009b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 98Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ...
Đọc tiếp

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 101, 102, Ôn Tập Giữa Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 4: Tiết 7

+ Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là: 10

+ Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là: 999

Tổng là: 10 + 999 = 1009

b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 98

Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. 102

Tổng là: 98 + 102 = 200

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số.

+ Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1023

+ Số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số là: 998

Tổng là: 1023 + 998 = 2021

d) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 9876

Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1024

Tổng là: 9876 + 1024 = 10900


Đúng(0)

câu 1: Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

câu 2: viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

B) viết số tự nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

câu 3: A) số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

B)số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.


#Toán lớp 6
2
Top Scorer

Câu 1 : A = { 0; 2 }

Câu 2 : a. 1000

b. 1023

Câu 3 : a. 999

b. 987


Đúng(0)
Tamako cute

1.Bài giải:

Trong số 2000 có bốn chữ số là 2 và ba chữ số 0. Nhưng khi viết một tập hợp thì mỗi phần tử chỉ được kể một lần nên tập hợp các chữ số của số 2000 là {0; 2}.

2.

a) 1000

b) 1023

3.

a) 999

b) 987

ủng hộ nha....


Đúng(0)

viếtcác tập hợp các chữ số 2000

a.viết số tự nhiên nhỏ nhất co 4 chữ số

b.Viết các sô tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau


#Toán lớp 6
2
cô nàng dễ thương

mình chọn tập B lên mình viết là

B={2,0}

số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số là

1000

số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là

1023

đúng thì bnaj ủng hộ nhé


Đúng(0)
Hoàng Tử của dải Ngân Hà

đặt tên tập hợp là A

A = { 2 ; 0 }

a) STN đó là : 1000

b) STN đó là : 1023


Đúng(0)

viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số 1,5,6,8 ?


#Toán lớp 6
9
kudo shinichi

số tự nhiên lớn nhấtđó là: 8651

số tự nhiên nhỏ nhấtđó là:1568

chúc bạn học tốt


Đúng(0)
pham thuy trang

8651

1568


Đúng(0)

viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau.


#Toán lớp 6
4
Mathematics❤Trần Trung Hiếu❤Music

Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là :

Trả lời :

9876.


Đúng(0)
~ Thanh Tâm ~

trả lời9876

học tốt


Đúng(0)

tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là


#Toán lớp 6
2
Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đ/p = 36


Đúng(0)
Nguyễn Hoàng Khánh An
36 nha bạn
Đúng(0)

a)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số

b)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau

c)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn

d)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ khác nhau và đều là số lẻ

 


#Toán lớp 6
2
Nguyễn Minh Phương

a)Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số là:1000

b)Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là:1023

c)Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và đều là số chẵn là:2046

d)Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và đều là số lẻ là:1357

Đúng k cho mình nha!Học tốt!


Đúng(1)
Đoàn Đức HàGiáo viên
a)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số:\(1000\).b)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau:\(1023\).c)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn:\(2046\).d)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ khác nhau và đều là số...
Đọc tiếp

a)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số:\(1000\).

b)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau:\(1023\).

c)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn:\(2046\).

Xem thêm: Chống Chọi Với Thiên Nhiên (Thuyết Minh), Trẻ Em Và Biến Đổi Khí Hậu

d)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ khác nhau và đều là số lẻ:\(1357\).


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyếnxechieuve.com.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng