SỐ TRỪ VÀ SỐ BỊ TRỪ

     

- Cách thực hiện phép trừ ko nhớ vào phạm vi (100) và áp dụng vào giải toán.

Bạn đang xem: Số trừ và số bị trừ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: triển khai phép tính.

- Đặt tính theo cột dọc, các chữ số cùng một hàng được để thẳng với nhau.

- triển khai phép trừ theo trang bị tự trường đoản cú hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: (18 - 5)

Giải

*

Dạng 2: Toán đố

- Đọc cùng phân tích đề: xác minh các số liệu vẫn cho, số lượng tăng lên hay giảm bớt và yêu mong của bài xích toán.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 12 Bài 29 : Thực Hành, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 12

- Tìm phương pháp giải: nhờ vào các từ khóa của vấn đề như kiếm tìm “tất cả”, “còn lại”… với yêu mong của bài toán để xác minh phép tính phù hợp.

- trình diễn lời giải: Viết lời giải, phép tính cùng đáp số cho bài xích toán.

- Kiểm tra giải thuật của vấn đề và kết quả vừa kiếm tìm được.

Xem thêm: Chẳng Nhòa Đi Vết Son - Hợp Âm Yêu Một Người Có Lẽ

Ví dụ: Một fan nông dân nuôi (13) bé gà, tiếp đến người ấy phân phối đi (2) con. Hỏi bạn nông dân đó sót lại bao nhiêu con gà ?


Giải:

Người nông dân đó còn sót lại số bé gà là:

(13 - 2 = 11) (con)

Đáp số: (11) con

Dạng 3: Tính nhẩm

Thực hiện tại phép trừ các số tròn chục cơ mà không cần đặt tính.

- Em trừ những chữ số ở hàng chục

- Viết thêm vào hiệu quả một chữ số (0)

Ví dụ: Tính nhẩm: (90 - 30 - 10 = ....)

Giải:

Em nhẩm: (9 - 3 - 1 = 5)

Vậy (90 - 30 - 10 = 50)

Số bắt buộc điền vào nơi chấm là (50)


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài bác 1: Ôn tập các số mang lại 100
bài xích 2: Số hạng - Tổng
bài xích 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài 1: Phép cộng có tổng bởi 10
bài bác 2: 26 + 4; 36 + 24
bài bác 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài bác 5: 49 + 25
bài 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài bác 7: 28 + 5
bài xích 8: 38 + 25
bài 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài bác 10: bài toán về các hơn.
bài bác 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài 13: 47 + 25
bài 14: câu hỏi về ít hơn
bài xích 15: Ki-lô-gam
bài 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài bác 17: 26 + 5
bài bác 18: 36 + 15
bài 19: Bảng cùng
bài bác 20: Phép cộng có tổng bằng 100
bài 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài 1: Tìm một vài hạng vào một tổng
bài bác 2: Số tròn chục trừ đi một số trong những
bài xích 3: 11 trừ đi một trong những : 11 - 5
bài bác 4: 31 - 5
bài bác 5: 51 - 15
bài bác 6: 12 trừ đi một số
bài xích 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài 9: tìm số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một vài : 13 - 5
bài bác 11: 33 - 5
bài 12: 53 - 15
bài 13: 14 trừ đi một vài : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài xích 15: 54 - 18
bài 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trong những
bài bác 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài xích 19: Bảng trừ
bài 20: 100 trừ đi một số
bài 21: search số trừ
bài 22: Đường thẳng
bài 23: Ngày, tiếng
bài xích 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về tính toán (học kì 1)
bài bác 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia
bài bác 1: Tổng của tương đối nhiều số
bài xích 2: Phép nhân
bài 3: vượt số - Tích
bài xích 4: Bảng nhân 2
bài 5: Bảng nhân 3
bài bác 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường cấp khúc - Độ dài con đường gấp khúc
bài 9: Phép phân tách
bài 10: Bảng phân tách 2
bài bác 11: một trong những phần hai
bài bác 12: Số bị phân tách - Số phân chia - yêu quý
bài bác 13: Bảng chia 3
bài 14: một trong những phần ba
bài xích 15: tìm một quá số của phép nhân
bài 16: Bảng phân tách 4
bài xích 17: 1 phần tư
bài xích 18: Bảng phân chia 5
bài xích 19: một trong những phần năm
bài xích 20: Giờ, phút - thực hành xem đồng hồ.
bài bác 21: tìm số bị phân tách
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài xích 23: Số 1 trong phép nhân và phép phân tách
bài bác 24: Số 0 vào phép nhân với phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ trong PHẠM VI 1000
bài bác 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài xích 2: So sánh các số tròn trăm
bài 3: những số tròn chục từ bỏ 110 đến 200
bài 4: những số từ bỏ 101 mang lại 110
bài xích 5: những số từ 111 cho 200
bài bác 6: các số có ba chữ số
bài bác 7: So sánh các số có cha chữ số
bài 8: Mét
bài 9: Ki-lô-mét
bài 10: Mi-li-mét
bài bác 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, 1-1 vị.
bài bác 12: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
bài xích 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.