So sánh luận cương chính trị và cương lĩnh chính trị

  -  

– Đều xác định tính chất của biện pháp mạng trong quy trình tiến độ trước đôi mắt là tứ sản dân quyền, tiếp nối bỏ qua giai đoạn TBCN, tiến trực tiếp lên XHCN và chủ nghĩa cộng sản


– Đều xác minh nhiệm vụ của cách mạng bốn sản dân quyền là phòng đế quốc, kháng phong kiến, 2 nhiệm vụ này có mối quan hệ tình dục khăng khít cùng với nhau

– Đều khẳng định lãnh đạo là giai cấp công nhân thông qua Chính đảng tiên phong, giải pháp mạng việt nam là 1 bộ phận, có quan hệ mật thiết, gắn thêm bó với giải pháp mạng gắng giới.

Bạn đang xem: So sánh luận cương chính trị và cương lĩnh chính trị


II. Khác nhau

1. đặc thù xã hội

– cương cứng lĩnh chủ yếu trị đầu tiên: làng hội vn là thôn hội thuộc địa nửa phong kiến, bao hàm 2 mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc nước ta với đế quốc Pháp xâm lấn và mâu thuẫn giữa dân chúng lao cồn (chủ yếu hèn là nông dân) với địa chủ phong kiến, vào đó, mâu thuẫn cơ bản nhất, nóng bức nhất là xích míc giữa tổng thể dân tộc vn với đế quốc Pháp và bọn tay sai.


– Luận cương chủ yếu trị 10/1930: làng hội Đông Dương gồm 2 mâu thuẫn dân tộc và giai cấp, trong những số ấy mâu thuẫn thống trị là cơ phiên bản nhất

2. đặc điểm cách mạng.

-Cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên: bí quyết mạng trải qua 2 giai đoạn: bí quyết mạng bốn sản dân quyền và bí quyết mạng thổ địa để tiến lên chũ nghĩa cộng sản. Nhị giai đoạn sau đó nhau, không bức tường chắn nào ngăn cách.

– Luận cương bao gồm trị 10/1930: bí quyết mạng Đông Dương ban đầu là phương pháp mạng tứ sản dân quyền, sau khi chiến thắng tiến thẳng lên XHCN ko qua giai đoạn cải tiến và phát triển TBCN. Chấm dứt thắng lợi của quá trình này bắt đầu làm tiếp tiến độ khác.


3. Quân thù cách mạng

-Cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên: Đế quốc Pháp, vua quan tiền phong kiến và tứ sản phản giải pháp mạng. Cưng cửng lĩnh đã xác minh rõ quân địch không phải toàn bộ là phong kiến và tư sản

– Luận cương chính trị 10/1930: Đế quốc cùng phong kiến, luận cương không riêng biệt rõ trong hàng ngũ ách thống trị phong kiến còn có phần tử tiến bộ, Luận cương cũng không nói đến thành phần tư sản mại bản.

4. Trách nhiệm cách mạng


-Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên: Đánh đổ đế quốc Pháp, lũ phong kiến và bốn sản phản bí quyết mạng, làm cho nước vn độc lập. Dựng lên chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông, tịch thu hết sản nghiệp của đế quốc, tịch thâu ruộng đất,… phân tách cho dân nghèo, tiến hành cách tân ruộng đất.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Từ 1919 Đến 1930, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt

– Luận cương bao gồm trị 10/1930: Đánh đổ gia thế phong kiến, đánh đổ ách áp bức tách lột bốn bản, thực hành cách mạng thổ địa với đánh đổ đế quốc Pháp, tạo cho Đông Dương trọn vẹn độc lập.

5. Vai trò lãnh đạo

-Cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên: thống trị công nhân trải qua đội mũi nhọn tiên phong là Đảng cộng Sản Việt Nam.

– Luận cương chủ yếu trị 10/1930: kẻ thống trị vô sản với đội đi đầu là Đảng cùng sản Đông Dương

6. Lực lượng giải pháp mạng

-Cương lĩnh chính trị đầu tiên. Kẻ thống trị công nhân, dân cày là đụng lực là cội của cách mạng cần được liên minh với ách thống trị tiểu bốn sản, tư sản dân tộc, trung và tiểu địa chủ.

– Luận cương thiết yếu trị 10/1930. Chỉ gồm công nhân và nông dân, không đề cập tới các giai cấp khác.

III. Thừa nhận xét

– Về phương pháp cách mạng và quan hệ giữa giải pháp mạng vn và nuốm giới, cả cương lĩnh chính trị trước tiên và Luận cương chính trị 10/1930 đều xác minh giống nhau.

– tuy vậy hạn chế lớn số 1 của Luận cương chủ yếu trị 10/1930 chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của 1 xã hội trực thuộc địa nên k nêu cao được vụ việc dân tộc lên bậc nhất mà nặng về vấn đề đấu tranh giai cấp, chưa xác minh được xích míc dân tộc giỏi mâu thuẫn thống trị là công ty yếu, kẻ thù nào là chủ yếu. Đánh giá k đúng kĩ năng cách mạng của kẻ thống trị tiểu bốn sản, trung cùng tiểu địa chủ…. Và kĩ năng liên minh với thống trị tư sản dân tộc; ko thấy được khả năng phân hóa và lôi cuốn 1 bộ phận thống trị địa công ty trong bí quyết mạng giải tỏa dân tộc.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Viết Về Một Bộ Phim Bằng Tiếng Anh ❤️️ 17 Đoạn Văn Hay

– Sự đúng mực của cương lĩnh chính trị thứ nhất thể hiện tại ở bài toán xác định chính xác mối quan hệ giữa dân tộc bản địa và giai cấp, xác minh đúng lực lượng và quân thù cách mạng, đấy là 1 cương lĩnh cách giải phóng dân tộc chính xác và sáng chế của Đảng đang soi con đường chỉ lối cho biện pháp mạng vn trong cuộc chống chọi cho độc lập tự do.