Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20

     
- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số tự nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập vừa lòng conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: trang bị tự triển khai các phép tínhBài 10: đặc điểm chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết đến 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số ra vượt số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước bình thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung bự nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Sách giải toán 6 bài bác 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập phù hợp con giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài bác 4 trang 12
: những tập phù hợp sau gồm bao nhiêu thành phần ?

D = 0, E = bút, thước, H = x ∈ N .

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20

Bạn đang xem: Số bộ phận của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20

Lời giải

– Tập hòa hợp D có 1 phần tử là 0

– Tập phù hợp E có 2 thành phần là bút, thước

– H = x ∈ N hay H = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Vậy tập phù hợp H có 11 bộ phận

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài xích 4 trang 12: tra cứu số tự nhiên và thoải mái x nhưng x + 5 = 2.

Lời giải

Ta gồm : x + 5 = 2

⇒ x = 2 – 5 (vô lý)

Vậy không có giá trị của x.

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 4 trang 13: Cho tía tập hợp: M = 1; 5, A = 1; 3; 5, B = 5; 1; 3.

Dùng kí hiệu ⊂ để biểu thị quan hệ thân hai trong bố trường vừa lòng trên.

Lời giải

Ta có:

Tập đúng theo M có 2 bộ phận là: 3; 5

Tập thích hợp A có 3 bộ phận là: 1; 3; 5

Tập phù hợp B gồm 3 phần tử là: 5; 1; 3

Mọi phần tử của tập phù hợp M phần đa thuộc tập vừa lòng A nên M ⊂ A

Mọi phần tử của tập hợp M rất nhiều thuộc tập hòa hợp B đề nghị M ⊂ B

Mọi phần tử của tập hợp A hầu hết thuộc tập hòa hợp B đề nghị A ⊂ B

Mọi bộ phận của tập hòa hợp B số đông thuộc tập đúng theo A bắt buộc B ⊂ A

Bài 16 (trang 13 sgk Toán 6 Tập 1): từng tập phù hợp sau gồm bao nhiêu phần tử?

a) Tập đúng theo A những số tự nhiên và thoải mái x mà x – 8 = 12

b) Tập đúng theo B các số tự nhiên và thoải mái x nhưng x + 7 = 7

c) Tập đúng theo C các số tự nhiên x nhưng x . 0 = 0

d) Tập vừa lòng D những số tự nhiên x cơ mà x . 0 = 3

Lời giải:

a) Ta viết A = x ∈ N .

x – 8 = 12 ⇒ x = 8 + 12 ⇒ x = đôi mươi ∈ N.

Vậy A = 20, A có một trong những phần tử là 20.

b) Ta viết B = x + 7 = 7

x + 7 = 7 ⇒ x = 7 – 7 ⇒ x = 0 ∈ N.

Vậy B = 0, B có một trong những phần tử là 0.

c) Ta viết: C = x ∈ N .

Mà ta sẽ biết những số thoải mái và tự nhiên nhân với 0 đều bởi 0.

Do kia C = N = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …., C tất cả vô số phần tử.

d) Ta viết D = x.0 = 3.

Mà ta sẽ biết hồ hết số tự nhiên nhân với 0 đều bởi 0.

Do đó không tồn tại số tự nhiên nào nhân với 0 bởi 3.

Nên D = ∅, D không có phần tử nào.

Bài 17 (trang 13 sgk Toán 6 Tập 1): Viết các tập hợp sau và cho thấy thêm mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?

a) Tập vừa lòng A các số tự nhiên và thoải mái không vượt vượt 20

b) Tập đúng theo B những số từ nhiên lớn hơn 5 nhưng bé dại hơn 6

Lời giải:

a) những số tự nhiên không vượt quá 20 có nghĩa là các số thoải mái và tự nhiên ≤ 20. Bởi đó:

A = 0, 1, 2, 3, … , 19, 20

Vậy A gồm 21 phần tử.

b) giữa hai số liên tiếp nhau 5 và 6 không có số nào. Vì đó:

B = ∅

Vậy B không có phần tử nào.

Xem thêm: Số Nguyên Tử H Trong Phân Tử Glucôzơ Là 11 22 6 12, Số Nguyên Tử Hidro Trong Phân Tử Glucozơ Là

Bài 18 (trang 13 sgk Toán 6 Tập 1): mang đến A = 0. Có thể nói rằng A là tập thích hợp rỗng giỏi không?

Lời giải:

Ta gồm A = 0 phải A có 1 phần tử là 0.

Tập rỗng là tập phù hợp không có thành phần nào, mà A có một phần tử bắt buộc tập phù hợp A khác tập trống rỗng (viết là A ≠ ∅).

Lời giải:

Các số từ nhiên nhỏ hơn 10 là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Do đó viết A = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Các số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi hơn 5 là 0, 1, 2, 3, 4.

Do kia viết B = 0, 1, 2, 3, 4.

Nhận thấy toàn bộ các phần tử của tập hòa hợp B hồ hết thuộc tập hợp A ( 0 ∈ A, 1 ∈ A, 2 ∈ A, 3 ∈ A, 4 ∈ A).

Do đó ta viết B ⊂ A.

Bài trăng tròn (trang 13 sgk Toán 6 Tập 1): mang đến tập phù hợp A = 15 ,24. Điền kí hiệu ∈, ⊂, = vào ô vuông đến đúng:


*

Lời giải:

Nhận xét: tập đúng theo A = 15, 24 là tập hợp tất cả hai phần tử là 15 với 24.

15 là một trong những phần tử của A. Ta viết 15 ∈ A.

15 là tập đúng theo có một phần tử 15, cơ mà 15 ∈ A. Vậy 15 ⊂ A.

15, 24 là một trong những tập hợp gồm hai bộ phận là 15 với 24. Ta viết 15,24 = A.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 21 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): Tập hòa hợp A = 8, 9, 10, …, 20 có 20 – 8 + 1 = 13 (phần tử).

Tổng quát: Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái từ a cho b gồm b – a + 1 phần tử

Hãy tính số bộ phận của tập đúng theo B = 10, 11, 12, …, 99

Lời giải:

Tập đúng theo B = 10, 11, 12, 13, …, 99 là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên từ 10 mang đến 99.

Do kia B có 99 – 10 +1 = 90 (phần tử).

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 22 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)
: Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Nhì số chẵn (hoặc lẻ) tiếp tục thì hơn nhát nhau 2 đối chọi vị.

a) Viết tập phù hợp C các số chẵn nhỏ dại hơn 10

b) Viết tập phù hợp L các sổ lẻ to hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20

c) Viết tập vừa lòng A tía số chẵn liên tục trong kia số nhỏ dại nhất là 18

d) Viết tập phù hợp B tứ số lẻ liên tiếp, trong số đó số lớn số 1 là 31

Lời giải:

Dựa vào những định nghĩa của đề bài xích ta tất cả :

a) các số chẵn nhỏ hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8.

Do kia ta viết C = 0, 2, 4, 6, 8.

b) những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn đôi mươi là 11, 13, 15, 17, 19.

Do kia ta viết L = 11, 13, 15, 17, 19.

c) Số chẵn ngay tức khắc sau 18 là 20, số chẵn ngay tức khắc sau 20 là 22.

Do đó tía số chẵn thường xuyên trong kia 18 là số nhỏ dại nhất là 18, 20, 22.

Ta viết A = 18, 20, 22.

d) tư số lẻ liên tiếp, số lớn số 1 là 31 là 31, 29, 27, 25.

Do đó ta viết B = 25, 27, 29, 31.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 22 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9. Nhị số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn yếu nhau 2 đối chọi vị.

a) Viết tập thích hợp C những số chẵn nhỏ dại hơn 10

b) Viết tập đúng theo L các sổ lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20

c) Viết tập hợp A bố số chẵn tiếp tục trong kia số nhỏ dại nhất là 18

d) Viết tập hòa hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong những số đó số lớn nhất là 31

Lời giải:

Dựa vào các định nghĩa của đề bài xích ta có :

a) những số chẵn bé dại hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8.

Do đó ta viết C = 0, 2, 4, 6, 8.

b) những số lẻ lớn hơn 10 nhưng bé dại hơn đôi mươi là 11, 13, 15, 17, 19.

Do đó ta viết L = 11, 13, 15, 17, 19.

c) Số chẵn tức thì sau 18 là 20, số chẵn ngay tức khắc sau 20 là 22.

Do đó bố số chẵn liên tiếp trong đó 18 là số bé dại nhất là 18, 20, 22.

Ta viết A = 18, 20, 22.

d) tư số lẻ liên tiếp, số lớn nhất là 31 là 31, 29, 27, 25.

Do đó ta viết B = 25, 27, 29, 31.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 22 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9. Nhị số chẵn (hoặc lẻ) liên tục thì hơn kém nhau 2 đối chọi vị.

a) Viết tập thích hợp C những số chẵn nhỏ tuổi hơn 10

b) Viết tập thích hợp L những sổ lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20

c) Viết tập vừa lòng A ba số chẵn thường xuyên trong kia số nhỏ nhất là 18

d) Viết tập đúng theo B bốn số lẻ liên tiếp, trong những số đó số lớn nhất là 31

Lời giải:

Dựa vào những định nghĩa của đề bài bác ta có :

a) các số chẵn bé dại hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8.

Do kia ta viết C = 0, 2, 4, 6, 8.

b) những số lẻ to hơn 10 nhưng bé dại hơn trăng tròn là 11, 13, 15, 17, 19.

Do kia ta viết L = 11, 13, 15, 17, 19.

c) Số chẵn tức thời sau 18 là 20, số chẵn ngay tức khắc sau 20 là 22.

Do đó cha số chẵn liên tiếp trong kia 18 là số nhỏ nhất là 18, 20, 22.

Ta viết A = 18, 20, 22.

d) tứ số lẻ liên tiếp, số lớn số 1 là 31 là 31, 29, 27, 25.

Do đó ta viết B = 25, 27, 29, 31.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 23 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): Tập vừa lòng C = 8, 10, 12, …, 30 tất cả (30 – 8) : 2 + 1 = 12 (phần tử).

Tổng quát:

– Tập hợp những số chẵn từ số chẵn a mang lại số chẵn b gồm (b – a) : 2 + một phần tử

– Tập hợp các số lẻ từ bỏ số lẻ m mang lại số lẻ n gồm (n – m) : 2 + một phần tử

Hãy tính số bộ phận của các tập hòa hợp sau:

D = 21, 23, 25, …, 99

E = 32, 34, 36, …, 96

Lời giải:

+ Tập phù hợp D = 21 ; 23 ; 25 ;……. ; 99 là tập hợp những số lẻ từ bỏ 21 mang đến 99

Nên D có (99 – 21) : 2 + 1 = 78 : 2 + 1 = 39 + 1 = 40 (phần tử).

+ Tập hợp E = 32 ; 34 ; 36 ; … ; 96 là tập hợp những số chẵn từ 32 cho 96

Nên E tất cả (96 – 32) : 2 + 1 = 64 : 2 + 1 = 32 + 1 = 33 (phần tử).

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 24 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): mang lại A là tập hợp những số từ nhiên nhỏ hơn 10 ;

B là tập hợp các số chẵn;

N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0.

Dùng ký hiệu ⊂ để biểu thị quan hệ của mỗi tập vừa lòng trên với tập thích hợp N những số tự nhiên.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Từ Và Câu Tổng Kết Vốn Từ Và Câu: Tổng Kết Vốn Từ

Lời giải:

Các số tự nhiên nhỏ dại hơn 10 có : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Các số chẵn bao hàm : 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

Do đó :

A = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

B = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, …

N* = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; …

N = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; ….

Nhận thấy mọi bộ phận của những tập hòa hợp A, B, N* đầy đủ là bộ phận của tập hợp N.

Do kia ta viết : A ⊂ N, B ⊂ N, N* ⊂ N.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 25 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): mang đến bảng sau (theo Niên giám năm 1999)
Nước

Diện tích

(nghìn km2)

Nước

Diện tích

(nghìn km2)

Bru-nây 6 Mi-an-ma 677
Cam-pu-chia 181 Phi-lip-pin 300
In-đô-nê-xi-a 1919 Thái Lan 513
Lào 237 Việt nam 331
Ma-lai-xi-a 330 Xin-ga-po 1

Lời giải:

Sắp xếp những diện tích theo sản phẩm tự từ phệ đến nhỏ dại là:

1919 > 677 > 513 > 331 > 330 > 300 > 237 > 181 > 6 > 1.

Do đó các nước theo thiết bị tự tất cả diện tích nhỏ tuổi dần là:

Indonesia; Myanmar; Thái Lan; Việt Nam; Malaysia; Philippines; Lào; Campuchia; Brunei; Singapore.

Tập hợp tư nước có diện tích lớn duy nhất là :

A = Indonesia; Myanmar; Thái Lan; Việt Nam

Tập hợp ba nước gồm diện tích nhỏ tuổi nhất là:

B = Campuchia; Brunei; Singapore.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 25 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): đến bảng sau (theo Niên giám năm 1999)
Nước

Diện tích

(nghìn km2)

Nước

Diện tích

(nghìn km2)

Bru-nây 6 Mi-an-ma 677
Cam-pu-chia 181 Phi-lip-pin 300
In-đô-nê-xi-a 1919 Thái Lan 513
Lào 237 Việt nam giới 331
Ma-lai-xi-a 330 Xin-ga-po 1

Viết tập phù hợp A tư nước có diện tích lớn nhất, viết tập hòa hợp B bố nước bao gồm diện tích bé dại nhất.

Lời giải:

Sắp xếp những diện tích theo thứ tự từ mập đến nhỏ tuổi là:

1919 > 677 > 513 > 331 > 330 > 300 > 237 > 181 > 6 > 1.

Do đó những nước theo sản phẩm tự gồm diện tích nhỏ tuổi dần là:

Indonesia; Myanmar; Thái Lan; Việt Nam; Malaysia; Philippines; Lào; Campuchia; Brunei; Singapore.