Số nguyên tố p sao cho p; p + 10 và p + 14 đều là số nguyên tố là số

     

a) Tìm p là số trường đoản cú nhiên sao để cho p+1;p+2;p+4 phần lớn là số nguyên tố.Bạn đã xem: Số thành phần p làm thế nào cho p; p. + 10 và p. + 14 đều là số thành phần là số

c) tra cứu số thành phần p làm sao để cho p+10 và p+14 cũng là số nguyên tố
Bạn đang xem: Số nguyên tố p sao cho p; p + 10 và p + 14 đều là số nguyên tố là số

*Xem thêm: Kỹ Lưỡng Hay Kĩ Lưỡng Là Gì, Nghĩa Của Từ Kỹ Lưỡng Trong Tiếng Việt

b) +) Nếu p = 3k + 1 (kthuộc N)=> 2p2+ 1 = 2.(3k + 1)2+ 1 = 2.(9k2+ 6k + 1) + 1 = 18k2+ 12k + 2 + 1 = 18k2+ 12k + 3 chia hết cho 3 và to hơn 3 => 2p2+ một là hợp số (loại)

+) Nếu p = 3k + 2 (k trực thuộc N) => 2p2+ 1 =2.(3k + 2)2+ 1 = 2.(9k2+ 12k + 4) + 1 = 18k2+ 24k + 8+ 1 = 18k2+ 24k + 9chia hết đến 3 và to hơn 3 => 2p2+ 1 là hợp số (loại)

Vậy phường = 3k, mà p. Là số thành phần => k = 1 => p = 3
Xem thêm: Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Thủ Dầu Một, Trung Tâm Ngoại Ngữ Tại Thủ Dầu Một

*

a) +) Nếu phường = 1 => p + 1 = 2; p. + 2 = 3; phường + 4 = 5 là số nguyên tố

+) Nếu phường > 1 :

p chẵn => p. = 2k => p + 2= 2k + 2 chia hết mang đến 2 => p+ 2 là phù hợp số => loại

p lẻ => p = 2k + 1 => p. + 1 = 2k + 2 chia hết cho 2 => p+1 là hợp số => loại

Vậy phường = 1

c) p = 2 => p + 10 = 12 là vừa lòng số => loại

p = 3 => phường + 10 = 13; p+ 14 = 17 những là số yếu tố => p. = 3 thỏa mãn

Nếu p. > 3 , p rất có thể có dạng

+ p. = 3k + 1 => p + 14 = 3k + 15 phân chia hết mang lại 3 => loại phường = 3k + 1

+ p. = 3k + 2 => p + 10 = 3k + 12 là phù hợp số => loại p. = 3k + 2

Vậy p. = 3

Đúng 0 bình luận (0)

câu a là phường ko có giá trị chớ

Đúng 0
phản hồi (0)

Tìm số nguyên tố p sao cho:

p+10 cùng p+14 hầu như là số nguyên tố

p+6,p+8 với p+14 đều là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 1 0 gởi Hủy

vi p. La so nguyen to

đặt phường = có dạng 3k, 3k+1, 3k+2

Thay vào

+>p+10=3k+10

p+14=3k+14(chọn)

+>p+10=3k+1+10=3k+11

p+14=3k+1+14=3k+15=>loại

+>p+10=3k+2+10=3k+12=>loại

Từ các bt trên suy ra snt đề xuất tìm là 3

Các câu sau làm tuong tu

Đúng 0
phản hồi (0)

Tìm số yếu tố p làm sao cho p+10 với p+14 là số nguyên tố.

Lớp 6 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Tìm số nguyên tố làm thế nào để cho p+10 và p+14 hầu hết là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Nếup=2(Rightarrow)p+10=12,là hợp số (loại)

Nếup=3(Rightarrow)p+10=13,p+14=17, các là số nhân tố nênp=3 thỏa mãn

Nếu p>3,p rất có thể có dạng :

+, p=3k +1(Rightarrow)p+14=3k+15chia hết cho 3, các loại p=3k+1

+, p=3k+2(Rightarrow)p+10=3k+12, là hòa hợp số , loai p=3k+2

Vậy p=3

Đúng 0
comment (0)

Tìm số nguyên tố thế nào cho p+10 với p+14 cũng là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 0 0 gửi Hủy

tìm phường là số nguyên tố sao để cho p+10 và p+14 là một số trong những nguyên tố

Lớp 6 Toán Ôn tập toán 6 7 0 nhờ cất hộ Hủy

Ta bao gồm : p = 3 => p. + 10 = 13 mà lại 13 là số yếu tố => phường + 10 là số nguyên tố

phường = 3 => p + 14 = 17 nhưng 17 là số yếu tố => p. + 14 là số yếu tắc

+) Với p > 3 . Lúc đó p. Chia đến 3 ta tất cả 2 kỹ năng

- Trường phù hợp 1 : p. = 3k + 1 => phường + 14 = 3k + 1 + 14 = 3k + 15 = 3 ( k + 5 )

Mà : p + 14 > 3 => 3 ( k + 5 ) > 3 => 3 ( k + 5 ) là hòa hợp số ( Vô lý )

- Trường hòa hợp 2 : p. = 3k + 2 => p. + 10 = 3k + 2 + 10 = 3k + 12 = 3 ( k + 4 )

Mà : p. + 10 > 3 => 3 ( k + 4 ) > 3 => 3 ( k + 4 ) là phù hợp số ( Vô lý )

Vậy phường = 3 thì p + 10 và p. + 14 là số thành phần .

Đúng 0
phản hồi (0)

p=3 nha p Ngô Thu Hiền

Đúng 0
comment (0)

p=3

Đúng 0
comment (0)

Tìm số nguyêntố psao cho:

p+10 cùng p+14 các là số nguyên tố

p+6,p+8,p+12 và p+14 hồ hết là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

tìm số yếu tắc p làm thế nào cho p+10 với p+14 cũng chính là số yếu tắc ?

Lớp 6 Toán 2 0 nhờ cất hộ Hủy

xét p=2=>p+10=12 phân tách hết cho 2

=>p+10 là hợp số(loại)

xét p=3=>p+10 cùng p+14 ần lượt bằng 13 cùng 17 là các số nguyên tố(thỏa mãn)

xét p>3=>p=3k+1;3k+2

xét p=3k+1=p+14=3k+1+14=3k+15=3(k+5) chia hết mang lại 3

=>p+14 là phù hợp số(loại)

xét p=3k+2=>p+10=3k+2+10=3k+12=3(k+4) phân tách hết mang lại 3

=>p+10 là thích hợp số(loại)

vậy p=3

Đúng 0
phản hồi (0)

P=3 BẠN NHA

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đúng 0
comment (0)

Tìm số nguyên tố p sao cho p + 10 cùng p+ 14 cũng chính là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 2 0 giữ hộ Hủy

dễ số đó là số 3

 

Đúng 0
bình luận (0)

do p là số nguyên tố suy ra p=2

xét p=2 suy ra p+10=12(ko là số nguyên tố)

xét p=3 suy ra p+10=13(là số nguyên tố),p+14=17(là số nguyên tố)

Suy ra p=3 vừa lòng đề bài

p=14 chia hết cho 3 nhưng p+14>3 suy ra p+14 ko là số nguyên tố,vô lý

Vậy với p. Là số yếu tố > 3 thì p ko thỏa mãnđề bài

p=3 là số yếu tắc duy nhất vừa lòng đề bài

Chúc Yoon học giỏi!

Đúng 0
bình luận (0)

Tìm số yếu tắc p sao cho p+10 cùng p+14 mọi là số nguyên tố