Số hạng tiếp theo của dãy số sau 1 2 3 5 8

  -  

Các bài bác tập về dãy Số là một trong những dạng bài bác tập rất phổ cập trong các bài kiểm tra,đề thi. Để giúp những em học tốt hơn về Chuyên đề dãy Số của toán cải thiện lớp 4 và 5, bọn họ cùng ôn luyện và xem cách giải các bài tập dạng toán tìm quy phương tiện dãy số trong bài bác học lúc này nhé.

Bạn đang xem: Số hạng tiếp theo của dãy số sau 1 2 3 5 8

*

Các dạng bài xích tập và cách giải các bài toán siêng Đề dãy Số (phần 1) toán lớp 4 – lớp 5 nâng cao

(Có không hề ít dạng bài xích trong chăm đề hàng số toán lớp 4 & 5 chính vì như thế các em chăm chú theo dõi các phần tiếp theo để nắm bắt kiến thức cùng ôn luyện đến tốt. Những bài tập tham khảo thêm thì coi trong phân mục Bài Tập Toán nâng cao Lớp 4 – Lớp 5)

Bài 1: Hãy viết tiếp 3 số hạng vào dãy số đã cho mặt dưới:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34……

Bài giải minh họa:

Trước tiên ta mong muốn giải được việc này thì ta yêu cầu phảI xác minh được quy hình thức của dãy số.

Ta thấy:

1 + 2 = 3

3 + 5 = 8

2 + 3 = 5

5 + 8 = 13

Vậy dãy số đang cho bao gồm quy điều khoản sau: kể từ số hạng trang bị 3 trở đi thì từng số hạng sẽ bởi tổng của nhì số hạng tức khắc trước nó.

Như vậy ta rất có thể viết thêm 3 số hạng tiếp sau là vào dãy số là:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144…

Bài 2: mang đến dãy số như bên dưới, em hãy viết 3 số hạng tiếp sau vào hàng số sau đúng cùng với quy luật:

1, 3, 4, 8, 15, 27

Bài giải minh họa:

Ta thấy:

8 = 1 + 3 + 4

27 = 4+ 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

Vậy quy lao lý của hàng số là: kể từ số hạng trang bị 4 thì từng số hạng sẽ bởi tổng của tía số hạng đứng trước nó.

Như vậy ta hoàn toàn có thể điền bố số hạng tiếp theo của dãy số là: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 3: Tìm số hạng trước tiên của những dãy số sau :

a) …, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 : biết rằng mỗi dãy số có 10 số hạng.

b) …, …, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 : biết rằng mỗi hàng số có 10 số hạng.

Bài giải minh họa:

a) …, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 : biết rằng mỗi hàng số tất cả 10 số hạng.

Theo như dãy số và đề bài xích đã đến ta xét thấy:

Số hạng đồ vật 10 là : 1024 = 512 x 2

Số hạng sản phẩm 9 là : 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là : 256 = 128 x 2

Số hạng lắp thêm 7 là : 128 = 64 x 2

……………………………..

Từ điều ta vừa xét, ta suy đoán ra quy quy định của hàng số là: mỗi số hạng của dãy số bằng số hạng tức thời trước nó nhân 2.

Vậy số hạng thứ nhất của hàng số là: 1 x 2 = 2.

b) …, …, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 : hiểu được mỗi hàng số tất cả 10 số hạng.

Theo như hàng số và đề bài xích đã mang lại ta xét thấy:

Số hạng đồ vật 10 là : 110 = 11 x 10

Số hạng thiết bị 9 là : 99 = 11 x 9

Số hạng sản phẩm công nghệ 8 là : 88 = 11 x 8

Số hạng lắp thêm 7 là : 77 = 11 x 7

…………………………..

Từ điều ta vừa xét, ta suy đoán ra quy mức sử dụng của hàng số trên là: mỗi số hạng sẽ bởi 11 x số thứ tự của số hạng ấy.

Vì cụ số hạng đầu tiên của dãy là : 1 x 11 = 11.

Bài 4: đến dãy số sau, em hãy tìm các số không đủ trong dãy số cùng điền vào khu vực chấm:

a) 3, 9, 27, ……., 729

b) 3, 8, 23, ……, 608

Bài giải minh họa:

Trước tiên ta đề xuất phải kiếm được quy cách thức của dãy số

a) 3, 9, 27, ……., 729

Ta thấy:

3 x 3 = 9

9 x 3 = 27

Từ đó ta thấy quy dụng cụ của dãy số đã mang lại là: tính từ lúc số thứ 2 trở đi, mỗi số ngay thức thì sau ngay số liền trước x 3

Áp dụng quy dụng cụ của hàng số ta có:

27 x 3 = 81

81 x 3 = 243

243 x 3 = 729 (đúng cùng với đề bài xích đã cho).

Vậy các số còn thiếu trong dãy số là : 81 và 243.

b) 3, 8, 23, ……, 608

Ta dìm xét:

3 x 3 – 1 = 8

8 x 3 – 1 = 23.

……………………………………

Quy lao lý của dãy số là: kể từ số thứ 2 trở đi, số hạng sau bằng 3 lần số hạng trước trừ đi 1

Theo quy lý lẽ trên ta có:

23 x 3 – 1 = 68

68 x 3 – 1 = 203

203 x 3 – 1 = 608 (đúng).

Vậy dãy số còn thiếu hai số là: 68 cùng 203.

Bài 5: thời gian 7h sáng, một bạn đi từ A mang lại B cùng một người đi trường đoản cú B đến A ; cả hai thuộc đi cho đích của chính bản thân mình lúc 2h chiều. Vì đường đi khó dần từ A mang đến B ; nên tín đồ đi trường đoản cú A, tiếng đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ sau đó lại giảm đi 1km. Fan đi từ bỏ B giờ cuối cùng đI được 15km, cứ mỗi giờ trước đó lại giảm 1km. Tính quãng đường AB.

Bài giải minh họa:

2 giờ chiều là 14h vào ngày.

Theo đề bài xích thì 2 fan cần số giờ để đi đến đích của chính mình là:

14 – 7 = 7 (giờ)

Vận tốc của fan đi từ bỏ A mang lại B ta rất có thể lập thành dãy số như sau:

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.

Vận tốc của tín đồ đi từ bỏ B đến A ta rất có thể lập thành dãy số như sau:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Ta thấy 2 dãy số trên đều có các số hạng kiểu như nhau, vậy suy ra quãng mặt đường AB là:

9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 84 (km).

Bài 6: Điền những số tương thích vào ô trống thế nào cho tổng số 3 ô liên tiếp đều bởi 2002

     783   998

Bài giải minh họa:

Ta khắc số thứ tự những ô như sau:

     783   998
ô1ô2ô3ô4ô5ô6ô7ô8ô9ô10

Theo đk của đề bài đã cho rằng tổng của 3 ô số thường xuyên đều bởi 2002, vậy ta có:

783 + Ô7 + Ô8 = 2002.

Ô7 + Ô8 + Ô9 = 2002.

Vậy Ô9 = 783; từ kia ta tính được:

Ô8 = Ô5 = Ô2 = 2002 – (783 + 998) = 2002

Ô7 = Ô4 = Ô1 = 998

Ô3 = Ô6 = 783.

Xem thêm: Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Sống Theo Đạo Lý Uống Nước Nhớ Nguồn

Điền các số đã tìm được vào các ô ta được hàng số sau:

998221783998221783998221783998

Bài 7: mang lại dãy số như mặt dưới, em hãy viết 5 số tiếp theo

13, 19, 25,……,

Bài giải học viên tự làm

Bài 8: Điền số hạng không đủ vào hàng số sau:

a) 7, 10, 13,……, 22, 25.

b) 103, 95, 87,……, 55, 47.

Bài giải học viên tự làm

Bài 9: Điền số tương thích vào ô trống, sao cho:

a) tổng những số làm việc 3 ô tức thời nhau bởi 14,2

2,78,5

b) tổng các số ở 3 ô ngay tắp lự nhau bởi 14,3

2,77,5

Bài giải từ làm

Bài 10: mang lại dãy số: 2, 4, 6, 8,……

a) Nêu quy vẻ ngoài của dãy số ?

b) Số 93 liệu có phải là số hạng của dãy không ? bởi vì sao ?

Bài giải minh họa:

a) 2, 4, 6, 8, …

Ta thấy:

Số hạng đồ vật 1: 2 = 2 x 1

Số hạng thiết bị 2: 4 = 2 x 2

Số hạng trang bị 3: 6 = 2 x 3

…………

Số hạng lắp thêm n: ? = 2 x n

Vậy quy qui định của hàng số là: một vài hạng bởi 2 nhân cùng với số trang bị tự của số hạng ấy.

b) Ta thấy những số hạng của dãy là số chẵn cơ mà số 93 là số lẻ, vậy đề nghị số 93 không phải là số hạng của dãy số đã cho.

Bài 11: mang đến dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

a) Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số bên trên ?

b) Số 2000 bao gồm thuộc dãy số trên ko ? vì sao ?

Bài giải minh họa:

a) Ta thấy:

5 – 2 = 3

8 – 5 = 3;

11 – 8 = 3;

14 – 11 = 3;

………

Dãy số trên được viết theo quy lao lý sau: tính từ lúc số thứ 2 trở đi, từng số hạng ngay số hạng đứng ngay lập tức trước nó cộng với 3.

Vậy 3 số hạng tiếp theo sau của dãy số là: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

b) Ta thấy tính từ lúc số hạng thứ 2 của dãy các số đầy đủ chia cho 3 dư 2, mà lại số 2000 cũng phân tách cho 3 dư 2. Cần số 2000 tất cả thuộc hàng số trên.

Bài 12: Em hãy đến biết:

a) những số 60, 483 có thuộc dãy số 80, 85, 90,…… hay là không ?

b) Số 2002 có thuộc dãy số 2, 5, 8, 11,…… hay là không ?

c) Số nào trong các số 798, 1000, 9999 gồm thuộc hàng số 3, 6, 12, 24,…… phân tích và lý giải tại sao ?

Bài giải minh họa:

a) cả hai số 60, 483 những không thuộc dãy đã đến vì:

– các số hạng của hàng đã cho đều lớn hơn 60.

– các số hạng của dãy đã cho phần lớn chia hết đến 5, mà 483 không phân chia hết cho 5.

b) Số 2002 ko thuộc dãy vẫn cho do mọi số hạng của dãy khi phân chia cho 3 phần đa 2, mà lại 2002 phân tách 3 thì dư 1.

c) Cả 3 số 798, 1000, 9999 phần lớn không thuộc hàng 3, 6, 12, 24,… vì:

– mỗi số hạng của hàng (kể trường đoản cú số hạng lắp thêm 2) thông qua số hạng ngay tức khắc trước dấn với 2; mang đến nên các số hạng (kể tự số hạng trang bị 3) tất cả số hạng đứng ngay lập tức trước là số chẵn, nhưng mà 798 chí cho 2 = 399 là số lẻ.

– những số hạng của dãy phần nhiều chia hết cho 3, cơ mà 1000 lại không phân chia hết đến 3.

– những số hạng của dãy (kể tự số hạng trang bị 2) đa số chẵn, mà 9999 là số lẻ.

Bài 13: mang đến dãy số: 1, 2,2; 3,4;……; 13; 14,2.

Dựa vào hàng số đã mang lại em hãy cho biết số 34,6 gồm thuộc hàng số trên không?

Bài giải minh họa:

– Ta dìm xét:

2,2 – 1 = 1,2;

3,4 – 2,2 = 1,2;

14,2 – 13 = 1,2;

……

Quy vẻ ngoài của hàng số trên là: từ số hạng thứ hai trở đi, mỗi số hạng sau rộng số hạng ngay lập tức trước nó 1,2 đơn vị.

– mặt khác, những số hạng trong dãy số trừ đi 1 hầu hết chia hết cho 1,2.

Ví dụ:

(13 – 1) : 1,2 = 10

(3,4 – 1) : 1,2 = 2

(34,6 – 1) : 1,2 = 28

Vậy nếu viết tiếp thì số 34,6 cũng thuộc hàng số trên.

Bài 14: cho dãy số: 1996, 1993, 1990, 1997,……, 55, 52, 49.

Các số sau đây có cần là số hạng của hàng không ?

100, 123, 456, 789, 1900, 1995, 1999

Bài giải minh họa:

Nhận xét:

– Đậy là dẫy số giải pháp đều 3 1-1 vị.

– Trong dãy số này, số lớn số 1 là 1996 với số bé bỏng nhất là 49. Do đó, số 1999 chưa hẳn là số hạng của dẫy số đang cho.

– mỗi số hạng của dãy số đã chỉ ra rằng số phân chia hết mang đến 3, dư 1. Vì chưng đó, số 100 với số 1900 là số của dãy số đó.

– các số 123, 456, 789 cùng 1995 đa số chia hết đến 3 nên những số đó không hẳn là số hạng của các dãy số đang cho.

Bài 15: mang lại dãy số: 1, 4, 7, 10,…

a) Nêu quy luật pháp của dãy.

b) Số 31 có phải là số hạng của hàng không, nếu yêu cầu thì số hạng thiết bị bao nhiêu?

c) Số 1995 có thuộc dãy này không? do sao?

Học sinh tự làm

Bài 16: mang lại dãy số: 1004, 1010, 1016,…, 3008.

Hỏi số 2004 và 1760 tất cả thuộc dãy số trên giỏi không?

Học sinh tự làm

Bài 17: cho dãy số: 1, 7, 13, 19,…,

a) Nêu quy hình thức của dãy số rồi viết tiếp 3 số hạng tiếp theo.

Xem thêm: Vì Sao Pháp Xâm Lược Việt Nam, Vì Sao Thực Dân Pháp Xâm Lược Việt Nam

b) vào 2 số 1999 và 2001 thì số làm sao thuộc hàng số? vì chưng sao?

Học sinh từ bỏ làm

Bài 18: mang đến dãy số: 3, 8, 13, 18,……

Có dãy số tự nhiên nào gồm chữ số tận cùng là 6 mà lại thuộc hàng số trên không?

Bài 19: cho dãy số: 1, 3, 6, 10, 15,……, 45, 55,……

a) Số 1997 liệu có phải là số hạng của hàng số này xuất xắc không?

b) Số 561 liệu có phải là số hạng của dãy số này tốt không? trường hợp số đó chính xác là số hạng của dãy số đã mang đến thì số đó ở đoạn thứ mấy của dãy số đó ?

Học sinh tự làm

Như vậy bên trên là một số dạng bài bác Ôn siêng Đề dãy Số (phần 1) Toán Lớp 4 – 5 Nâng Cao cùng phương pháp giải giúp những em nắm bắt được kiến thức cũng như ôn tập. Trong phần tiếp theo bọn họ sẽ ôn tiếp siêng đề hàng số với những dạng bài xích khác, dường như các em cũng rất có thể tham khảo cùng lấy thêm các tài liệu bài xích tập toán cải thiện lớp 4 giỏi lớp 5 ở chuyên mục cùng thương hiệu trên trang Toán Olympic đái Học.