Sơ đồ tư duy hợp chất vô cơ

     
*

Hãy cùng Top lời giải đọc thêm kiến thức về quan hệ giữa các hợp chất vô cơ nhé!

1. Điều kiện để sảy ra bội nghịch ứng

- sản phẩm phải có 1 kết tủa hoặc bay hơi.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hợp chất vô cơ

- Axit bắt đầu sinh ra yếu hơn axit tham gia phản ứng.

2. Một trong những phản ứng hóa học minh họa


CaO + 2HCl→ CuCl2 + H2O

CO2 +2NaOH → Na2CO3 + H2O

K2O + H2O → 2KOH

Cu(OH)2 →CuO + H2O

SO3 + H2O→H2SO4

Mg(OH)2 + H2SO4→ MgSO4 + 2H2O

CuSO4 + 2NaOH→ Cu(OH)2 + Na2SO4

AgNO3 + HCl→ AgCl + HNO3

H2SO4 + ZnO → ZnSO4 +H 2O

Lưu ý:

- một số oxit sắt kẽm kim loại như Al,O3, MgO, BaO, CaO, Na2O, K2O. Không xẩy ra H2, teo khử.

- các oxit sắt kẽm kim loại khi sống trạng thái hoá trị cao là oxit axit như: CrO3, Mn2O7,…

- các phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo các điều khiếu nại của từng bội phản ứng.

- lúc oxit axit công dụng với dd Kiểm thì tuỳ theo tỉ lệ thành phần số mol sẽ khởi tạo ra muối hạt axit tốt muối trung hoà.

NaOH + CO2 →NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

- Khi tính năng với H2SO4 đặc, kim loại sẽ diễn đạt hoá trị cao nhất, không hóa giải Hidro

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2SO4

B. BÀI TẬP

Bài tập 1: giữa những thuốc thử làm sao sau đây hoàn toàn có thể dùng sáng tỏ dung dịch natri sunfat cùng dung dịch natri cacbonat:

a, dung dịch bari clorua.

b, hỗn hợp axit clohiđric.

c, dung dịch chì nitrat.

d, Dung dịch bạc tình nitrat.

e, hỗn hợp natri hiđroxit.

Xem thêm: Đề Cương Khoa Học Lớp 4 - Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Khoa Học Lớp 4

Giải thích và viết phương trình hóa học.

Giải: Thuốc test b), dung dịch axit clohiđric.

- hỗn hợp HCl tác dụng với Na2CO3 cho khí CO2 bay lên còn Na2SO4 không tác dụng.

2HCl + Na2CO3→2NaCl + CO2+H2O

- không nên dùng thuốc test d), dung dịch AgNO3. Vì hiện tượng lạ quan sát sẽ không còn rõ rệt: Ag2CO3 không tung và Ag2SO4 ít tan.

Bài tập 2: Dãy hóa học nào tiếp sau đây gồm các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nóng?

A. Cu, Mg(OH)2, CuO cùng SO2

B. Fe, Cu(OH)2, MgO với CO2

C. Cu, NaOH, Mg(OH)2 và CaCO3

D. Cu, MgO, CaCO3 và CO2

Đáp án đúng: C. Cu, NaOH, Mg(OH)2 và CaCO3

Bài tập 3: Hoàn thành chuỗi phương trình bội nghịch ứng sau:

Fe → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

Giải: 

(1) fe + 2HCI → FeCl2 + H2

(2) FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCI

(3) Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

(4) Fe(OH)2(tº) → FeO + H2O

Bài tập 4: Hòa tan không còn 3,53 gam các thành phần hỗn hợp X gồm ba sắt kẽm kim loại Mg, Al và Fe trong hỗn hợp HCl thu được 2,352 lít khí hiđro (đktc) với dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, nhận được m gam các thành phần hỗn hợp muối khan. Quý hiếm của m là

A. 11,195.

B. 12,405.

C .7,2575.

D. 10,985.

Đáp án đúng: D. 10,985.

Xem thêm: Triết Học Là Phạm Trù Lịch Sử, Phạm Trù “Hệ Thống” Trong Lịch Sử Triết Học

Giải thích: 

nH2 = 2,352/22,4 = 0,105(mol)

Phương trình tổng quát: sắt kẽm kim loại + HCl → muối + H2

Bảo toàn nhân tố H → nHCl = 2nH2 = 2.0,105 = 0,21 (mol)

Bảo toàn khối lượng

→mmuoi = mX + mHCl − mH2 =3,53 + 0,21.36,5 − 0,105.2 = 10,985 (g)

Bài tập 5: Để khác nhau 3 chất rắn CaO, MgO, P2O5 có thể cần sử dụng thuốc thử là

A. Dung dịch NaOH

B. Nước và quỳ tím

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Dung dịch HCl

Đáp án đúng: B. Nước với quỳ tím

Giải thích: 

Thử cùng với lượng nhỏ mỗi chất.

Cho nước vào các chất rắn, quan sát tiếp nối cho thêm quỳ tím:

Không chảy → MgO

+ Tan, tạo ra thành dung dịch làm cho quỳ tím hóa đỏ → P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

+ Tan, tạo thành thành dung dịch làm quỳ tím hóa xanh → CaO

CaO + H2O → Ca(OH)2

Bài tập 6: Cho 8 gam hỗn hợp tất cả Cu và Fe công dụng với hỗn hợp HCl dư sinh sản thành 1,68 lít khí H2 thoát ra sinh sống đktc . Tính % về khối lượng của từng sắt kẽm kim loại Cu bao gồm trong hỗn hợp?