Sơ đồ tư duy hóa học 11

     

Bài học hầu hết rèn luyện năng lực viết phương trình phản ứng dàn xếp giữa những chất điện li dạng đầy đủ và dạng ion thu gọn. Vận dụng kiến thức để tham gia đoán chiều hướng của bội phản ứng trao đổi giữa những chất năng lượng điện li cùng làm một số dạng bài tập cơ bản.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học 11

Đang xem: Sơ đồ tứ duy chương 1 hóa 11

1. Nắm tắt lý thuyết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 5 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng caoChương 1 bài bác 5

4. Hỏi đáp vềBài 5: luyện tập Axit, bazơ, muối và p.ư thảo luận ion

*
Hình 1: Sơ đồ tư duy chất hóa học “Sự điện li”

Axit là hóa học khi tan trong nước phân li ra ion H+

Bazơ là chất khi rã trong nước phân li ra ion OH-

Hiđroxit lưỡng tính là hóa học khi rã trong nước vừa có thể phân li theo phong cách axit, vừa rất có thể phân li theo phong cách bazơ.

Hầu hết những muối khi tan nội địa phân li trọn vẹn thành cation kim loại (hoặc NH4+) và anion cội axit.

Nếu nơi bắt đầu axit còn chứa hiđro axit thì nó sẽ liên tục phân li yếu đuối ra cation H+ và anion gốc axit.

Bài 1:

Dùng bội phản ứng thảo luận ion để tách:

a, ion Mg2+ thoát khỏi dung dịch chứa các chất tung Mg(NO3)2 với KNO3


READ: Vẽ Sơ Đồ bốn Duy bài xích Bức Tranh Của Em Gái Tôi, Sơ Đồ bốn Duy Về Góc Nhọn, Góc Tù, Góc Bẹt

b, ion PO43- thoát ra khỏi dung dịch chứa những chất tan K3PO4 với KNO3

Hướng dẫn:

a, Mg(NO3)2 + 2KOH →Mg(OH)2 ↓+ 2KNO3

b, K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓+ 3KNO3

Bài 2:

Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để làm trung hòa bớt lượng dư axit HCl trong dạ dày.

Xem thêm: Châu Phi Có Những Loại Khoáng Sản Chủ Yếu: A, Châu Phi Có Những Loại Khoáng Sản Chủ Yếu:

a, Viết PTHH dưới dạng phân tử với ion rút gọn của bội nghịch ứng.

b, nồng độ axit HCl vào dạ dày 0,035M, tính thể tích hỗn hợp HCl được trung hòa và thể tích CO2 (đktc) sinh ra khi uống 0,336g NaHCO3.

Hướng dẫn:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (1)

HCO3- + H+→ CO2 + H2O

Tính số mol NaHCO3 rồi nhờ vào PTHH (1) suy ra số mol CO2 và HCl rồi tính thể tích

VCO2 = 0,0896 lít; VHCl = 0,114 lít

Bài 3:

Hòa chảy 0,887g NaCl cùng KCl trong nước, cách xử lý dung dịch thu được bởi một lượng dư hỗn hợp AgNO3 thu được 1,913g kết tủa. Tính thành phần tỷ lệ của mỗi hóa học trong lếu láo hợp.

Hướng dẫn:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

KCl + AgNO3 → AgCl↓ + KNO3

Gọi x, y theo lần lượt là số mol của NaCl cùng KCl, dựa vào cân nặng hỗn đúng theo ta tất cả pt và dựa vào số mol kết tủa ta tất cả thêm phương trình nữa, giải hệ tìm kiếm x,y →tính cân nặng KCl rồi tính %KCl, %NaCl = 100 – %KCl

Hệ: (left{ eginarrayl 58,5x + 74,5y = 0,887 x + y = 0,0133 endarrayight.)→ x= 0,00659 mol; y = 0,00671 mol→ mKCl = 0,5g


READ: Sơ Đồ tư Duy tâm lý Học Đại cưng cửng By Thảo Bi On Prezi Next, Sơ Đồ tư Duy tư tưởng Học Đại Cương

→%mKCl = 56,4%, %mNaCl = 43,6%

Bài 4:

Cho 400g hỗn hợp H2SO4 49% vào nước được 2 lít hỗn hợp A.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Số Phận Người Phụ Nữ Trong Xã Hội Phong Kiến Qua Một Số Tác Phẩm

a, Tính nồng độ mol ion H+ trong dung dịch A.

b, Tính thể tích dd NaOH 1,8M phải thêm vào dd A để thu được dung dịch có pH = 1, pH = 7, pH =13

Hướng dẫn:

a,Tính cân nặng H2SO4 →tính số mol H2SO4→ mang số mol phân chia thể tích ra mật độ H2SO4 = 1M

H2SO4→ 2H+ + SO42-

1M 2M

ddA = 2M

b, số mol H2SO4 = 2 mol bắt buộc số mol H+ = 4 mol, số mol NaOH = 1,8 VddNaOH (mol)

nên nOH- = 1,8V, bản chất của quá trình trung hòa là

H+ + OH- → H2O ,vì thu được dd bao gồm pH = 1 + dư

4 mol > 1,8VddNaOH

nH+ dư = 4 – 1,8VddNaOH (1)

pH = 1 → = 10-1 M = 0,1M, Vddsau = VddA + VNaOH = 2+ VddNaOH , →nH+ dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Từ (1) và (2) có: 4-1,8VddNaOH = 0,1 . (2+ VddNaOH) → VddNaOH = 2 lít

pH = 7 thì môi trường trung tính nH+ = nOH- →4 = 1,8VddNaOH→ VddNaOH = 2,2 lít

pH = 13>7, môi trường bazơ, số mol OH- dư: nOH- dư = 1,8VddNaOH- 4 (1)

pH = 13 → = 10-13 M→ = (frac10^ – 1410^ – 13)= 0,1M→nOH- dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Bài 5:

Cho biết cực hiếm pH của những dung dịch sau:

Na2CO3, KCl, CH3COONa, NaHSO4, AlCl3, Na2S, C6H5ONa, NH4Cl. Giải thích?

Hướng dẫn:

ion trung tính(mạnh) không bị thủy phân, những ion trung tính tất cả gốc của axit bạo dạn (HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4


READ: Sơ Đồ tứ Duy Toán Hình Lớp 8 Chương 1, Sơ Đồ Tu Duy Hình học Lớp 8 Chương 1

, HClO3, HClO4 ) cùng cation của bazơ mạnh( KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2)

Na2CO3→2Na+ + CO32-

Na+ là cation của bazơ táo bạo nên không biến thành thủy phân, CO32- gốc axit yếu nên bị thủy phân

CO32- + H2O ⇄HCO3- + OH-, môi trường thiên nhiên bazơ cần pH >7

KCl → K+ + Cl- , ion mạnh không trở nên thủy phân, môi trường thiên nhiên trung tính, pH = 7

CH3COONa→ CH3COO- + Na+

CH3COO- + H2O ⇄CH3COOH + OH–, môi trường thiên nhiên bazơ phải pH >7

NaHSO4 → Na+ + HSO4- ­

HSO4- ⇄H+ + SO42- (hoặc HSO4- + H2O ⇄H3O+ + SO42- (H3O+ chính là H+) môi trường thiên nhiên axit cần pH 3→ Al3+ + 3Cl-


Post navigation


Previous: ” Mandarin Là Gì, Nghĩa Của từ bỏ Mandarin, Mandarin Vs Cantonese Mandarin
Next: Cung Thiên Phúc Thiên Đức Là Gì, Sao Thiên Phúc