Sơ đồ cấu trúc của máy tính

     

BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH

1. Quan niệm về khối hệ thống tin học

- hệ thống tin học dùng để làm nhập, xử lí, xuất, truyền và tàng trữ thông tin.

Bạn đang xem: Sơ đồ cấu trúc của máy tính

- hệ thống tin học gồm 3 phần:

Phần cứng (Hardware)Phần mềm (Software)Sự quản lí lí và tinh chỉnh và điều khiển của con người. Đây là yếu tố đặc trưng nhất.

2. Sơ đồ kết cấu của một máy tính

-Máy tính là thiết bị sử dụng để tự động hóa quy trình thu thập, lưu trữ và cách xử lý thông tin.

- máy tính gồm các phần tử chính sau:

Bộ cách xử lý trung tâm(CPU –Central Procesing Unit).Bộ ghi nhớ trong(Main Memory).Bộ ghi nhớ ngoài(Sencondary Memory).Thiết bị vào(Input Device)Thiết bị ra(Output Device)

Sơ đồ cấu tạo máy tính:

*

a. Bộ xử lý trung tâm (CPU)

- CPU là thành phần quan trọng nhất của dòng sản phẩm tính, sẽ là thiết bị chính tiến hành và tinh chỉnh việc tiến hành chương trình.

- CPU gồm hai bộ phận chính:

Bộ điều khiển(CU – control Unit): tinh chỉnh và điều khiển các bộ phận thực hiện chương trình.Bộ số học/lôgic(ALU – Arithmetic/Logic Unit): thực hiện các phép toán số học cùng lôgic.

- hình như còn gồm thanh ghi (Register) và bộ lưu trữ truy cập nhanh (Cache).Tốc độ truy vấn đến Cache hơi nhanh, chỉ sau tốc độ truy vấn thanh ghi.

b. Bộ lưu trữ trong(Main memory)

- bộ nhớ lưu trữ trong còn mang tên là bộ lưu trữ chính.

- bộ lưu trữ trong là khu vực chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lý.

- bộ nhớ trong bao gồm 2 thành phần:

ROM (read only memory): chứa một số trong những chương trình khối hệ thống được đơn vị phân phối nạp sẵn.Chương trình trong ROM ktra những thiết bị và sinh sản sự giao tiếp thuở đầu với những chương trình.Dữ liệu vào ROM không xóa được và cũng vẫn tồn tại đi.

RAM (random access memory): là phần bộ nhớ có thể đọc với ghi dữ liệu trong những khi làm việc. Khi tắt thiết bị dữ kiệu vào RAM có khả năng sẽ bị mất đi.

- Các showroom trong sản phẩm công nghệ được ghi trong hệ Hexa, mỗi ô nhớ có dung tích 1 byte.

c. Bộ nhớ lưu trữ ngoài(Secondary Memory)

- dùng làm lưu trữ lâu dài hơn dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ lưu trữ trong.

Xem thêm: Nội Dung Của Bài Thơ Thương Vợ Là Gì, Nội Dung Chính Bài Thương Vợ

- bộ nhớ ngoài thường xuyên là đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash.

d. đồ vật vào(Input device)

- vật dụng vào sử dụng để tin báo vào sản phẩm công nghệ tính.


Bàn phím(keyboard)Chuột(mouse)Máy quét(scanner)MicroWebcam(là một camera kĩ thuật số)

e. Thứ ra(Output device)

- trang bị ra dùng để lấy dữ liệu ra từ sản phẩm công nghệ tính.

- có rất nhiều loại máy ranhư:

Màn hình(monitor)Máy in(printer)Máy chiếu(projector)Loa với tai nghe(speaker và headphone)Modem (thiết bị vào/ra):Là thiết bị dùng làm truyền thông giữa các hệ thống máy tính thông qua đường truyền.

3. Hoạt động vui chơi của máy tính

* nguyên lý điều khiển bởi chương trình:

- vật dụng tính chuyển động theo chương trình.

- trên mỗi thời khắc máy chỉ thực hiện 1 lệnh, nó thực hiện rất nhanh.

* nguyên tắc lưu trữ chương trình:Lệnh được gửi vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xử lý giống như các dữ liệu khác.

Xem thêm: Đặt Câu Với Từ Ầm Ầm Ầm - La Ầm Ĩ Trong Tiếng Tiếng Anh

* nguyên lý Phôn Nôi-man:Mã hóa nhị phân, điều khiển và tinh chỉnh bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy vấn theo địa chỉ cửa hàng tạo thành một nguyên lý chung gọi là nguyên tắc Phôn Nôi-man.