Số 1035 7 thuộc kiểu dữ liệu nào

  -  

Tin học 8 Bài 3: Chương trình laptop và dữ liệu

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 (trang 24 sgk Tin học tập lớp 8): Hãy nêu tối thiểu hai kiểu tài liệu và một phép toán hoàn toàn có thể thực hiện được bên trên một phong cách dữ liệu, tuy thế phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia.

Bạn đang xem: Số 1035 7 thuộc kiểu dữ liệu nào

Trả lời:

- nhị kiểu tài liệu là: Integer (số nguyên), String (xâu kí tự).

- Phép toán: (3∗4)+(5∗6)∗(123-2123) chỉ triển khai được bên trên kiểu dữ liệu Integer cùng không tiến hành đươc bên trên kiểu dữ liệu String

Bài 2 (trang 24 sgk Tin học tập lớp 8): dãy chữ số 2017 rất có thể thuộc hầu như kiểu dữ liệu nào?

Trả lời:

- dãy chữ số 2017 rất có thể thuộc thứ hạng dữ liệu: Integer (số nguyên), ), real (số thực), String (xâu kí tự).

Bài 3 (trang 24 sgk Tin học lớp 8): đến hai xâu kí trường đoản cú "Lớp" cùng "8A". Hãy thử có mang một "phép toán" hoàn toàn có thể thực hiện được trên nhị xâu kí từ bỏ đó.

Trả lời:

- Ta có thể định nghĩa một "phép toán" hoàn toàn có thể thực hiện tại đươc trên nhì xâu kí trường đoản cú đó. Ví dụ như:

Phép đếm: Đếm số kí tự tất cả trong "Lớp" cùng "8A".

Phép chuyển đổi: biến đổi chữ thường xuyên thành chữ hoa với ngược lại: "Lớp" thành "lỚP", "8A" thành "8a".

Phép ghép: Ghép nhì xâu kí tự "Lớp" với "8A" thành "Lớp 8A".

Xem thêm: Khi Nói Về Quá Trình Quang Hợp, Phát Biểu Nào Sau Đây Không Đúng Về Quang Hợp

Bài 4 (trang 25 sgk Tin học tập lớp 8):Hãy phân biệt ý nghĩa sâu sắc của những câu lệnh Pascal sau đây:

Writeln("5+20=" , "20+5") ; với Writeln("5+20=" , 20+5);

Hai lệnh sau có tương tự với nhau không? trên sao?

Writeln("100"); và Writeln(100);

Trả lời:

- Writeln("5+20=" , "20+5"); thì sẽ đến ra tác dụng trả về ở trong kiểu dữ liệu xâu kí tự: 5+20= 20+5

- Writeln("5+20=" , 20+5); thì sẽ cho ra kết quả là một số trong những bởi một phép tính toán: 5+20= 25

- nhị lệnh sau Writeln("100"); với Writeln(100); sẽ đã cho ra cùng một kết quả là 100. Tuy nhiên kiểu dữ liệu của hai lệnh lại không tương tự nhau, một lệnh là kiểu dữ liệu xâu kí tự, một lệnh thuộc kiểu tài liệu số nguyên.

Bài 5 (trang 25 sgk Tin học tập lớp 8): Viết các biểu thức toán tiếp sau đây với những ký hiệu trong Pascal:

*

Trả lời:

*

Bài 6 (trang 25 sgk Tin học lớp 8): Chuyển các biểu thức được viết vào Pascal dưới đây thành những biểu thức toán:

*

Trả lời:

*

Bài 7 (trang 25 sgk Tin học lớp 8): Hãy xác định công dụng của những phép đối chiếu sau đây:

Trả lời:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

d) Đúng lúc x> 3 cùng ngược lại.

Bài 8 (trang 25 sgk Tin học lớp 8): Viết các biểu thức ở bài bác tập 7 theo quy ước của Pascal.

Xem thêm: Bài Soạn Lớp 8: Bố Cục Của Văn Bản Văn 8 : Bố Cục Của Văn Bản

Trả lời:

a) (15-8)>=3;

b) (20-15)∗(20-15) 25;

c) 11∗11 = 121;

d)x> 10 – 3∗x;

Tìm hiểu không ngừng mở rộng (trang 25 sgk Tin học lớp 8): Khi học môn Toán em đã quen thuộc với các số nguyên, số thực thuộc với những phép toán số học với phép đối chiếu trên tập hợp những số đó. Phép toán cộng và phép đối chiếu cũng hoàn toàn có thể định nghĩa cùng có ý nghĩa trên tập hợp những kí tự cùng xâu kí tự. Em hãy mày mò nhé.