Sinh Học Bài 15 Lớp 11

     

B.> CHUYẾN HÓA VẬT CHẤTVÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT§15. TIÊU HÓA sống ĐỘNG VẬTKIẾN TIIỨC cơ BẢNỞ động vật chưa tồn tại cơ quan tiêu hóa, thức ăn được hấp thụ nội bào. Những enzim trường đoản cú lizôxôm vào không bào hấp thụ thủy phân chất hữu cơ tất cả trong thức ăn uống thành các chất dinh dưỡng 1-1 giản. Những chất dinh dưỡng dễ dàng được tế bào thực hiện cho các hoạt động sống.ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn uống được tìèu hóa nước ngoài bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong vùng túi) cùng nội bào.Ổ động vật có ống tiêu hóa, thức ăn uống được tiêu hóa nước ngoài bào. Thức ăn đi qua ống hấp thụ được thay đổi cơ học cùng hóa học tập trỏ thành phần nhiều chất dinh dưỡng đơn giản và được phản vào máu. Các chất ko được hấp thụ trong ống tiêu hóa sẽ khởi tạo thành phân với được thải ra ngoài.GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU IIỎI SÁCH GIÁO KHOA4. PHÁN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬNĐánh dâu X vào ô □ đến câu trá lời dáng về tư tưởng tiêu hóa:Tiêu hóa là quy trình làm biến đổi thức ăn uống thành những chất hữu cơChất dinh duông đon giản di vào tế bào chấtIIZ.UAUIII va"không bào tiêu hóaEnzim tự lizôxôm vàiLizôxôm gắn thêm vàokhông bề tiêu hóaKhông tiêu hóHình thành ko bào tiêu hóaChất thải ra ngoàiTiêu hóa là quá trình tạo ra những chất dinh dường với năng lưựng, ra đời phân thải ra bên ngoài cơ thể.□ tiêu hóa là quy trình biến dổi thức nạp năng lượng thành những chất bổ dưỡng và lạo ra năng lượng0 tiêu hóa là vượt trình biến đổi các chíứ dinh dưỡng gồm trong thức ăn uống thành hầu hết chất đơn giản và dễ dàng mà cơ thể hấp thụ được.Hình 15.1 là 1 trong những ví dụ về hấp thụ nội bào ở động vật đơn bàoHình ỉ5.1. - tiêu hóa nội hào sống trùng giày♦ Dưới đó là các quy trình tiến độ của quá trình tiêu hóa thức ãri làm việc trùng giày:Các chất dinh dưỡng dễ dàng và đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng biệt phần thức ãn ko được hấp thụ trong ko bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.Màng tế bào lõm dần vào, hiện ra không bào tiêu hóa cất thức nạp năng lượng bên trong.Lizôxôm tích hợp không bào tiêu hóa.


Bạn đang xem: Sinh học bài 15 lớp 11


Xem thêm: Phát Biểu Sau Đây Về Ram Là Đúng ? Phát Biểu Nào Sau Đây Về Ram Là ĐúngXem thêm: Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 68 Luyện Tập, Please Wait

Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa cùng thủy phân những chát dinh dưỡng tinh vi thành các chất dinh dưỡng đối chọi giản.Đánh dấu X vào ô □ mang đến câu vấn đáp đúng về trình tự các giai đoạn của quá trình tiêu hóa.□ 1-» 2 —» 3D2-»l->302^3^1D3->2->lHình 15.2. - tiêu hóa thức nạp năng lượng trong túi hấp thụ của thủy tứcTụi sao vào túi tiêu hóa, thức ăn sau khoản thời gian được tiêu hóa nước ngoài bào lại liên tục tiêu hóa nội bào?Trả lời:Trong túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong lòng túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) cùng tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên phía trong các tế bào trên thành túi tiêu hóa).Thức ăn uống phải được liên tục tiêu hóa nội bào (tiêu hóa trong ko bào tiêu hóa) đổi mới dạng dễ dàng để cơ thể hoàn toàn có thể sử dụng được.♦ - Hãy nhắc tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người.Điền vào bảng 15 quy trình tiêu hóa thức nạp năng lượng trong các bộ phận của ống tiêu hóa của fan (trả lời bằng cách đánh dâu X vào những cột tiêu hóa cơ học cùng tiêu hóa hóa học).Trả lời:Kê’ thương hiệu các phần tử của ống hấp thụ của người: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.Bảng 15. Hấp thụ thức ăn trong các phần tử của ống tiêu hóa sinh hoạt ngườiSTTBỘ PHẬNTIÊU HÓA Cơ HỌCTIÊU HÓA HÓA HỌC1MiệngX....:X 2Thưc quảnX3Da dàyXX 4Ruột nonXX 5Ruột già;X♦ Ông hấp thụ của một trong những động đồ vật như giun đất, châu chấu, chim (hình 15.3 —> hình 15.5 có thành phần nào khác với ống tiêu hóa nghỉ ngơi người? Các thành phần đó tất cả chức nốmg gì?mônỐng tiêu hóa của một vài động đồ dùng như giun đất, châu chấu, chim có thành phần khác vổi ống hấp thụ của fan là: diều, dạ dày cơ (ở chim). Diều là nơi cất thức nạp năng lượng và tiết ra những dịch làm mềm thức ăn. Bao tử cơ rất khỏe có chức năng nghiền nát thức nạp năng lượng dạng hạt.B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPCho biết sự khác biệt giữa hấp thụ nội bào vù tiêu hóa nước ngoài bào.Trả lời:+ tiêu hóa nội bào là hấp thụ thức ăn uống ở bên trong tế bào. Thức nạp năng lượng được tiêu hóa hóa học trong ko bào hấp thụ nhờ hệ thống enzim.+ Tiêu hóa nước ngoài bào là tiêu hóa thức ăn phía bên ngoài tế bào. Thức ăn rất có thể được tiêu hóa hóa học trong túi hấp thụ hoặc được tiêu hóa lẫn cả về mặt cơ học cùng hóa học trong ống tiêu hóa.Ông tiêu hóa phân trở thành những phần tử khác nhau có công dụng gì?Trả lời:Ống tiêu hóa phân trở thành những bộ phận khác nhau có công dụng làm tăng tác dụng tiêu hóa thức ăn.Tại sao lại nói tiêu hóa thức nạp năng lượng trong Ống tiêu hóa lù tiêu hóa nước ngoài bào?Trả lời:Nói tiêu hóa thức ăn trong ống hấp thụ là tiêu hóa nước ngoài bào do thức ăn được ticu hóa trong tim ống ticu hóa, bôn kế bên tế bào.Cho biết rất nhiều ưu điếm cua hấp thụ thức nạp năng lượng trong ống tiêu hóa đối với trong túi tiêu hóa.Trả lời:Những ríu điểm của ticu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi ticu hóa là:Thức ăn uống đi theo một chiều trong ông tiêu hóa không biến thành trộn lẫn với chất thải (phân); thức ăn trong túi tiêu hóa bị xáo trộn với chát thải.Trong ống ticu hóa dịch tiêu hóa không trở nên hòa loãng, còn trong túi tiêu hóa, dịch ticu hóa bị hòa loãng với không hề ít nước.Nhờ thức nạp năng lượng đi theo một chiều, nen ông tiêu hóa sinh ra các thành phần chuyển hóa, tiến hành các tác dụng khác nhau như hấp thụ cơ học, hấp thụ hóa học, dung nạp thức ăn. Trong lúc đó, túi tiêu hóa không có sự chuyển hóa như vào Ống tiêu hóa.CÂU HỎI BỔ SUNGTại sao giun chí cùng sán sống kí sinh vào ruột người không có hệ tiêu hóa mù vẫn sống thông thường ?Trả lời:Các hóa học dinh dưỡng tất cả sẩn vào ruột non thuận tiện chui quá bề mặt cơ thể mỏng tanh của sán dây và giun chỉ, vị vậy hệ tiêu hóa của bọn chúng không quan trọng nữa cùng bị thoái hóa hoàn toàn.