UNIT 8 LỚP 9 READ

     

Phần này giúp đỡ bạn học luyện tập khả năng đọc và vấn đáp các câu hỏi liên quan mang đến chủ đề của Unit 8: Celebrations. Chúng ta học chú ý lắng nghe nhằm ghi nhớ biện pháp phát âm những từ mới. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

LISTEN & READ – UNIT 8: CELEBRATIONS

Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to lớn clean and decorate their homes, and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 9 read

Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder.

Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter Day (Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs - as long as they are good. In many countries, people crowd the streets khổng lồ watch colorful parades.

Xem thêm: Phương Pháp So Sánh Lực Bazo Của Amin (Cách Giải Bài Tập Có Đán Án)

Dịch bài:

Mặc dù có nhiều ngày lễ vào năm, dẫu vậy ngày Tết tuyệt Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất của người việt nam Nam. Tết là ngày lễ hội hội diễn ra vào vào cuối tháng Một hoặc thời điểm đầu tháng Hai. Đó là thời hạn cho gia đình dọn dẹp vệ sinh và trang hoàng nhà cửa, và thưởng thức những món ăn quan trọng đặc biệt như bánh chưng. Những thành viên mái ấm gia đình sống ở xa nhà cố gắng về đoàn tụ cùng gia đình vào thời gian Tết.

Lễ vượt Qua ra mắt vào vào cuối tháng Ba hoặc vào đầu tháng Tư. Dịp nghỉ lễ hội này được tổ chức triển khai ở Israel vì chưng tất cả người Do Thái. Trong ngày lễ hội này, tín đồ dân kỉ niệm sự tự do ra khỏi ách nô lệ. Lễ quá Qua cũng là một liên hoan tiệc tùng xuân cổ truyền. Vào những buổi tối thứ nhất và đêm tối thứ hai, các gia đình Do Thái ăn một bữa ăn quan trọng gợi là Seder.

Xem thêm: Nêu Những Việc Làm Yêu Thương Con Người, Biểu Hiện Của Lòng Yêu Thương Con Người

Lễ Phục Sinh là một liên hoan tiệc tùng tràn đầy nụ cười được tổ chức ở nhiều nước. Nó ra mắt gần như cùng thời hạn với Lễ quá Qua. Vào dịp nghỉ lễ Phục Sinh (Chủ nhật Phục Sinh), trẻ em nhận được kẹo sô-cô-la hoặc trứng con đường nếu chúng ngoan ngoãn. Ở nhiều quốc gia, tín đồ dân tập trung đi ra ngoài đường để xem các cuộc diễn hành rực rỡ.