PHÉP LAI PHÂN TÍCH LÀ GÌ

  -  

B.kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường hoặc lệ thuộc kiểu gen.

Bạn đang xem: Phép lai phân tích là gì

C.kiểm tra ren nằm trên NST thường hoặc bên trên NST giới tính.

D.kiểm tra kiểu gene của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp xuất xắc dị hợp.

Lời giải:

Đáp án: Dkiểm tra kiểu gene của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp tuyệt dị hợp

Giải thích:

- Lai phân tích là phép lai giữa những cá thể mang tính trạng trội với những cá thể mang tính trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu ren của cá thể mang ý nghĩa trạng trội là thuần chủng xuất xắc không.

- Nếu đời con đồng tính thì cá thể trội đem lai là thuần chủng.

- Nếu đời con bao gồm sự phân tính thì cá thể trội đem lai không thuần chủng

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu đưa ra tiết hơn vềlai phân tíchnhé:

1. Lai phân tích là gì?

Phép lai so với là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu ren với cơ thể mang tính trạng lặn.

-Kết quả:

+ Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội gồm kiểu gene đồng hợp (AA).

Xem thêm: Vai Trò Của Nito Đối Với Thực Vật, Lý Thuyết Dinh Dưỡng Nitơ Ở Thực Vật Sinh 11

+ Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội tất cả kiểu gen dị hợp (Aa).

*

- Mỗiphép lai bên trên được gọi là phép lai phân tích.

Thông thường khi nói tới kiểu gen của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài cặp gen tương quan tớ những tính trạng đang được nhiệt tình như: kiểu gene AA quy định hoa tím, kiểu ren aa quy định hoa trắng. Kiểu ren chứa cặp gene gồm 2 ren tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu gene chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác biệt gọi là thể dị hợp (Aa). Như vào thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa tím ở F2 vì chưng 2 kiểu gene AA cùng Aa cùng biểu hiện.

2. Ý nghĩa của tương quan trội - lặn


-Tương quan lại trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật với người.

-Ví dụ: Ở cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả vàng, bao gồm lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, lâu năm là lặn.

-Để xác định được tương quan lại trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích:

Ví dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 có tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ýnghĩa của tương quan tiền trội – lặn:

+ vào chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định các tính trạng ước ao muốn với tập trung nhiều gene quý vào 1 kiểu gene để tạo giống có giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan liêu trội – lặn.

Xem thêm: Môn Toán Lớp 5 Số Lớn Bằng 5/7 Tổng Hai Số Hiệu Hai Số Bằng 48 Tìm Số Bé

+ Để kị sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) có tác dụng xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất với năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

3. Trội không trả toàn:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ còn F2 gồm tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1