PHENYL AXETAT TÁC DỤNG VỚI NAOH

  -  

Câu hỏi: Thuỷ phân phenyl axetat vào dung dịch NaOH dư thu được các sản phẩm hữu cơ là

A.natri axetat cùng phenol

B.axit axetic cùng natri phenolat

C.axit axetic cùng phenol

D.natri axetat cùng natri phenolat

Trả lời:

Đáp án đúng là D: natri axetat với natri phenolat

Thuỷ phân phenyl axetat vào dung dịch NaOH dư thu được các sản phẩm hữu cơ lànatri axetat và natri phenolat

Giải thích:

Thủy phân phenyl axetat sẽ thu được natri axetat với natri phenolat (do phenol có mặt tiếp tục phản ứng với NaOH)

Phenyl axetat: CH3COOC6H5

Cùng xechieuve.com.vn search hiểu về Phenyl axetat nhé:

1. Định nghĩa Phenyl axetat

- Định nghĩa: Phenyl axetat là este của phenol và axit axetic

- Công thức phân tử: C8H8O2

- Công thức cấu tạo: CH3COOC6H5

*

- tên gọi

+ tên gốc chức: Phenyl axetat

+ Danh pháp quốc tế: Phenyl etanoat

2. Tính chất vật lí cùng nhận biết


- Phenyl axetat là một chất rắn, nóng chảy ở khoảng 50độC

3. Tính chất hóa học

- Tác dụng với oxi

2C8H6+19O2→16CO2+6H2O

-Tác dụng với nước

10C8H6+160H2O→80CO2+19H2O

-Tác dụng vớiAgNO3

AgNO3+C8H6→AgC8H5+HNO3

-Tác dụng vớiBr2

C8H6+3Br2→4C2HBr+2HBr

C8H6+2Br2→C8H6Br4

-Tác dụng vớiNaNH2

C8H6+2NaNH2→C8H4Na+NaNH3+NH3

-Tác dụng vớiKMnO4vàH2SO4

35C8H6+26KMnO4+39H2SO4→40C7H6O2+24H2O+13K2SO4+26MnSO4

5C8H6+38KMnO4+57H2SO4→40CO2+72H2O+19K2SO4+38MnSO4

-Tác dụng vớiKMnO4và nước

3C8H6+2KMnO4+4H2O→3C8H6(OH)2+2MnO2+2KOH

-Các phản ứng đặc trưng khác:

Phenylaxetylen bao gồm thể được khử (hydro hóa) bởi hydro bên trên chất xúc tác Lindlar để tạo ra styren.

Bạn đang xem: Phenyl axetat tác dụng với naoh

*

Việc chọn chất xúc tác rhodium dẫn đến quy trình cyclotrimer hóa tạo ra cả hai loại đồng phân 1,2,4- và 1,3,5- cùng với số lượng đáng kể các sản phẩm dimer enyne acyclic:

*

Phenylaxetylen trải qua một phản ứng hydrat hóa, được xúc tác bởi vàng (III) hoặc thủy ngân (II), để tạo ra acetophenone.

*

4. Điều chế

- Phenyl axetat thường sản xuất từ phản ứng của phenol với anhydrit axetic.

C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOC6H5+ CH3COOH

- Một biện pháp khác để sản xuất Phenyl axetat là tách bóc cacboxyl aspirin

5.Các dạng bài tập về phenyl axetilen

Bài 1:

Khi thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm thu được

 A. Muối cùng axit.

 B. Muối và ancol

 C. Axit với ancol.

 D. Muối.

Hướng dẫn:

  CH3COOC6H5+ 2NaOH→ 3COONa + C6H5ONa

Sau phản ứng thu được hỗn hợp nhị muối CH3COONa cùng C6H5ONa.

Đáp án D.

Bài 2:Khi thủy phân phenyl axetat vào môi trường kiềm (NaOH) dư, chất sau phản ứng ko có

 A. Natri axetat .

 B. Natri phenolat.

 C. Natri hidroxit.

 D. Phenyl axetat..

Hướng dẫn:Phản ứng là một trong những chiều, kiềm dư, sau phản ứng không thu được phenyl axetat.

Xem thêm: Thế Nào Là Sinh Quyển ? Nêu Giới Hạn Sâu Nhất Của Sinh Quyển Xuống Đến

Đáp án D.

Ví dụ 3:Phản ứng thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm là

 A. Phản ứng thuận nghịch.

 B. Phản ứng một chiều.

 C. Phản ứng nhị chiều.

 D. Phản ứng điều chế ancol.

Hướng dẫn:

Phản ứng thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm tà tà phản ứng một chiều.

Đáp án B.

Bài 3:Phản ứng thủy phân phenyl axetat vào môi trường kiềm là

 A. Phản ứng thuận nghịch.

 B. Phản ứng một chiều.

 C. Phản ứng nhị chiều.

 D. Phản ứng điều chế ancol.

Xem thêm: Em Hiểu Thế Nào Về Trật Tự 2 Cực Ianta Là J, Vì Sao Gọi Là “Trật Tự Hai Cực Ianta”

Hướng dẫn:

Phản ứng thủy phân phenyl axetat trong môi trường kiềm là là phản ứng một chiều.