Phát Biểu Và Viết Dạng Tổng Quát Hai Tính Chất Chia Hết Của Một Tổng

     

1: Nếu tất cả số hạng của một tổng số đông chia hết cho cùng một trong những thì tổng bao gồm chia hết số đó.

Dạng tổng quát: a⋮m;b ⋮ m ⇒(a+b) ⋮ m (a,b∈N,,m ≠≠ 00)

2: Nếu một số ít hạng của tổng đó không phân chia hết cho một số, còn các số hạng khác đầy đủ chia hết mang đến số kia thì tổng không chia hết cho số đó.

a không phân chia hết mang đến m;b ⋮m⇒(a+b) không chia hết mang đến m

Bạn đang xem: phát biểu với viết dạng tổng thể hai đặc điểm chia không còn của một tổng

CÓ hai TÍNH CHẤT phân tách HẾT CỦA MỘT TỔNG:

* đặc thù 1:

- Nếu tất cả các số hạng của một tổng các chia hết mang lại cùng một trong những thì tổng phân tách hết đến số đó.

- Dạng tổng quát: a phân tách hết cho m, b phân tách hết đến m với c chia hết đến m kéo theo ( a+b+c) phân chia hết mang lại m.( chúng ta dùng dấu phân chia hết nhé!)

* tính chất 2:

- giả dụ chỉ có một vài hạng của tổng không phân chia hết cho một số, còn những số hạng khác rất nhiều chia hết đến số kia thì tổng không phân chia hết cho số đó.- Dạng tổng quát: a không phân chia hết mang lại m, b phân tách hết đến m với c phân chia hết mang lại m kéo theo ( a+b+c) không phân tách hết đến m.( bạn dùng dấu phân chia hết cùng dấu không phân chia hết nhé!)

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!❤️❤️❤️

2 phản hồi ...Xem vớ cả bình luận Đứa con của đảng · 1 năm ngoái THANK YOU Sa · 1 năm trước Nothing!!! Đăng nhập để hỏi cụ thể

quảng cáo

câu hỏi hot cùng chủ thể LIVESTREAM 2K4 ÔN THI thpt QUỐC GIA 2022

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ĐỀ MINH HỌA SỐ 3 - 2k5 - Livestream HÓA cô THU

Gv. Nguyễn Thị Thu - phạt trực tiếp 23 tiếng trước hóa học

CHỮA ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 2 - ĐỀ SỐ 4 - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Gv. Lê Ngọc - vạc trực tiếp 1 ngày trước vật lý

ÔN THI HỌC KÌ 2 - ĐỀ DỰ ĐOÁN - 2k5 - Livestream TOÁN thầy quang đãng HUY

Gv. Lê Ngọc - phân phát trực tiếp 2 cách đây không lâu Toán

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 03 - 2k5 Lý thầy Sĩ

Gv. Lê Ngọc - phân phát trực tiếp 2 ngày trước Toán

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 - 2k5 - Livestream HÓA cô THU

Gv. Nguyễn Thị Thu - vạc trực tiếp 2 ngày trước chất hóa học

CHỮA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 thpt NHÂN CHÍNH hn - 2K6 TOÁN THẦY THẾ ANH

Gv. Lê Ngọc - phân phát trực tiếp 2 ngày trước Toán

ÔN THI VÀO 10 - CHỮA ĐỀ CHỌN LỌC 01 - 2k7 - Livestream TOÁN thầy quang đãng HUY

Gv. Lê Ngọc - phát trực tiếp 3 cách đây không lâu Toán

CHỮA ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

Gv. Cô Phạm Huyền - vạc trực tiếp 3 những năm trước hóa học

truyền bá

Xếp hạng tuần này

Xếp hạng tháng này
Bạn đang xem: Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng

*

xếp thứ hạng tuần này Xếp hạng mon này Gửi báo cáo thành công! THÔNG TIN VIETJACKLIÊN KẾTTẢI ỨNG DỤNGgmail.com thông báo × × đề xuất miễn tổn phí Hỏi đáp với ứng dụng VietJack !


Xem thêm: Top 9 Tải Tiếng Gà Mái Rừng Kêu Ổ, Top 9 Tải Tiếng Gà Mái Rừng Mồi Mp3 2022

*

*Xem thêm: Nguyên Nhân Chính Nào Khiến Cư Dân Văn Lang Sống Quần Tụ Trong Các Làng

*