Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9

     

+ Số $234;1236...$ có các chữ số tận cùng là $4$ và $6$ là những số chẵn phải chúng chia hết đến $2.$

+ Số $ 237$ có tổng các chữ số là $2+3+7=12$ phân tách hết cho $3$ nên $237$ phân tách hết mang lại $3.$

+ Số $795$ có chữ số tận cùng là $5$ vì thế nó chia hết mang lại $5$

+ Số $792$ bao gồm tổng các chữ số là $7+9+2=18$ phân chia hết mang đến $9$ đề nghị số $792$ phân tách hết mang đến $9.$

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: phân biệt các số phân chia hết cho 2 ; 3; 5 và đến 9

Phương pháp giải

Sử dụng dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang lại 5, cho 3; đến 9

Sử dụng tính chất chia hết của tổng, của hiệu.

Bạn đang xem: Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9

Dạng 2: Viết các số phân chia hết mang đến 2, mang lại 5; mang đến 3; mang đến 9 từ các số hoặc những chữ số mang lại trước

Phương pháp giải

Các số phân chia hết đến 2 phải có chữ số tận cùng là 0 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8.


Các số phân tách hết mang đến 5 phải gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Các số phân tách hết mang lại 2 với 5 phải gồm chữ số tận cùng là 0.

Các số phân tách hết mang đến 3 là những số có tổng những chữ số chia hết mang lại 3.

Xem thêm: Điều Kiện Để Một Vật Dẫn Điện Cần Điều Kiện Nào Sau Đây, Điều Kiện Để 1 Vật Dẫn Điện Là A

Các số phân chia hết đến 9 là các số tất cả tổng những chữ số phân tách hết mang lại 9.

Dạng 3: Toán có tương quan đến số dư vào phép chia một số trong những tự nhiên cho 2, cho 5; cho 3; mang đến 9

Phương pháp giải

* Chú ý rằng:

Số dư trong phép phân chia cho 2 chỉ rất có thể là 0 hoặc 1.

Số dư vào phép chia cho 5 chỉ có thể là 0, hoặc 1,hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4.

Dạng 4: tra cứu tập hợp các số tự nhiên và thoải mái chia hết đến 2, mang lại 5; cho 3; đến 9 trong một khoảng tầm cho trước.

Xem thêm: Đề Thi Sử Lớp 10 Học Kì 1 Môn Lịch Sử Lớp 10 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Lịch Sử 10 Năm Học 2020

Phương pháp giải

Ta liệt kê tất cả các số phân chia hết mang lại 2, mang lại 5; mang lại 3; đến 9 (căn cứ vào tín hiệu chia hết ) trong khoảng đã cho.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài 1: Tập hợp, bộ phận của tập phù hợp
bài bác 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiên. Cách ghi số tự nhiên
bài 3: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
bài bác 4: Phép cộng và phép nhân
bài bác 5: Phép trừ và phép phân tách
bài bác 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân-chia nhị lũy thừa cùng cơ số
bài 7: máy tự triển khai phép tính
bài bác 8: tính chất chia hết của một tổng
bài xích 9: tín hiệu chia hết cho 2;3; 5 và 9
bài 10: Ước và bội
bài 11: Số nguyên tố, phù hợp số
bài xích 12: Phân tích một số ra quá số nhân tố
bài xích 13: Ước bình thường và bội thông thường
bài 14: Ước chung béo nhất, bội chung nhỏ tuổi nhất
bài bác 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, bửa túc về số tự nhiên và thoải mái
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài bác 1: Tập hợp những số nguyên
bài xích 2: sản phẩm công nghệ tự trong tập hợp các số nguyên
bài xích 3: cộng hai số nguyên cùng dấu
bài xích 4: cùng hai số nguyên khác dấu
bài 5: đặc thù của phép cộng những số nguyên
bài bác 6: Phép trừ nhì số nguyên
bài 7: Qui tắc vết ngoặc
bài xích 8: Qui tắc chuyển vế
bài bác 9: Nhân nhị số nguyên và đặc thù
bài 10: Bội và ước của một vài nguyên
bài bác 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài xích 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
bài 2: đặc thù cơ phiên bản của phân số
bài xích 3: Qui đồng mẫu số các phân số. đối chiếu phân số
bài xích 4: Phép cộng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
bài bác 5: Phép trừ phân số
bài 6: Phép nhân phân số và tính chất cơ bạn dạng
bài xích 7: Phép phân chia phân số
bài 8: láo lếu số Số thập phân phần trăm
bài xích 9: tía bài toán cơ phiên bản của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài xích 1: Điểm. Đường thẳng
bài bác 2: tía điểm thẳng hàng
bài xích 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài bác 4: Tia
bài xích 5: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Lúc nào thì AM+MB=AB?
bài 6: Trung điểm của đoạn trực tiếp
bài bác 7: Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng
CHƯƠNG 5: GÓC
bài bác 1: Nửa khía cạnh phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài xích 3: lúc nào thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?
bài xích 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài xích 6: Tam giác
bài xích 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.