Phá Cường Địch Báo Hoàng Ân

  -  
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

“Phá cường địch, báo hoàng ân” loại chữ biểu đạt lòng yêu thương nước của người anh hùng nào?

A.

Bạn đang xem: Phá cường địch báo hoàng ân

 Trần Quốc Tuấn

B. Lý thường xuyên Kiệt

C. Trần Quốc Toản

D. Trần quang Khải


*

*

Câu 7. Trong cuộc đao binh chống quân Nguyên lần vật dụng hai, ai là fan tự giương cao lá cờ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”?

A. Trần quang đãng Khải.

B. Trần Quốc Toản.

C. Trần Quốc Tuấn.

D. Trần Khánh Dư.

Câu 8. Khi Mông Cổ cho sứ giả mang lại đưa thư rình rập đe dọa và dụ sản phẩm vua Trần, thể hiện thái độ vua Trần như thế nào?

A. Chém đầu sứ đưa ngay trên chỗ.

B. Vội xoàn xin giảng hòa.

C. Bắt giam sứ đưa vào ngục.

D. Trả lại thư ngay.

Câu 9. Nhà Lý luôn kiên quyết giữ lại vững phương pháp gì vào khi gia hạn mối bang giao với các nước nhẵn giềng?

A. Hòa hảo, thân thiện.

B. Mở cửa, trao đổi, lưu thông sản phẩm hóa.

C. Đoàn kết, kị xung đột.

D. Giữ vững chủ quyền và trọn vẹn lãnh thổ.

Câu 10. Thời Trần, chức quan như thế nào chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất?

A. Hà đê sứ.

B. Khuyến nông sứ.

C. Đồn điền sứ với hà đê sứ.

D. Đồn điền sứ.

Câu 11. Đâu là bộ chính sử trước tiên có quý giá của nước ta?

A. Đại Việt thực lục.

B. Đại Việt sử kí toàn thư.

C. Đại Việt sử lược.

D. Đại Việt sử kí.

Câu 12. Điểm tương đương nhau trong cơ chế tổ chức quân đội thời công ty Lý so với thời công ty Trần là

A. Xây dựng theo công ty trương “đông đảo, tinh nhuệ”.

B. Tập trung tạo ra lực lượng quân đội đông nhằm áp hòn đảo kẻ thù.

C. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

Xem thêm: Top 10 Al Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nóng Có Phản Ứng Gì? Al + H2So4 → Al2(So4)3 + So2 + H2O

D. Xây dựng theo chủ trương “cốt tinh nhuệ, không cốt đông”.

Câu 13. Một lực lượng quân đội đặc biệt chỉ xuất hiện trong triều Trần kia là

A. Cấm quân.

B. quân các lộ.

C. quân những địa phương.

D. quân của những vương hầu.

Câu 14. Một trong những điểm lưu ý của khoa cử thời Lý là

A. Mỗi năm đều có khoa thi.

B. Chương trình thi cử thuận lợi nên số tín đồ đỗ đạt cao.

C. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, qui củ, lúc nào triều đình buộc phải mới mở khoa thi.

D. 5 năm một lượt triều đình tổ chức khoa thi.

Câu 15. Ý như thế nào không phản chiếu bối cảnh thành lập nhà trằn đầu ráng kỉ XIII?

A. Trần Thủ Độ rước quân đi lật đổ công ty Lý, gửi Trần Cảnh lên ngôi.

B. Thành lập trong toàn cảnh nhà Lý suy yếu.

C. Nhà Lý phải phụ thuộc thế lực đơn vị Trần.

D. Lý Chiêu Hoàng kết hôn với trằn Cảnh cùng nhường ngôi mang lại chồng.

 

Câu 16. Biểu hiện chứng tỏ đạo nho ngày càng cải cách và phát triển ở thời trằn là

A. các bên nho được chỉ định những chức vụ đặc trưng trong cỗ máy nhà nước.

B. các bên nho được tham dự các buổi thiết triều.

C. các đơn vị nho được phụ trách quá trình ngoại giao.

D. các nhà nho được nhiều bổng lộc.

Câu 17. Cuộc tiến công tập kích sang khu đất Tống của Lý hay Kiệt là

A. hành động quang minh chính đại tự vệ.

B. hành cồn trấn áp đơn vị Tống.

C. nhằm giải quyết mâu thuẫn thân hai nước.

D. cuộc chiến tranh xâm lược.

Câu 18. Sự trở nên tân tiến của nông nghiệp & trồng trọt dưới thời è không mang ý nghĩa sâu sắc nào sau đây?

A. Là đk để Đại Việt triển khai chiến tranh mở có bờ cõi.

B. Tạo đk để văn hóa cải tiến và phát triển rực rỡ.

C. Là cửa hàng để củng cố cơ chế phong kiến siêng chế.

D. Ổn định đời sống quần chúng. # và thực trạng xã hội.

Câu 19. Đâu là thế hệ thấp kém tuyệt nhất trong buôn bản hội thời Trần?

A. nông dân

B. thương nhân

C. thợ thủ công.

Xem thêm: Tả Về Trải Nghiệm Của Em Hay Chọn Lọc Tập Làm Văn Lớp 6 Sách Kết Nối Tri Thức

D. nông nô, nô tì.

Câu 20. Địa danh nào nối liền với phần lớn chiến công hiển hách của quân dân bên Trần trong cuộc kháng chiến lần trang bị hai kháng quân xâm lăng Nguyên?