Sách Luyện Thi Hội Thi Tin Học Trẻ Với Scratch 3

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Sách luyện thi hội thi tin học trẻ với scratch 3

*

*

*

sử dụng phép tính nhanh:

=(one + nine)+(two + eight)+(three + seven)+(four + six)+ten+five

=ten+ten+ten+ten+ten+five

=fifty-five


chuyển các số đếm sau sang dạng số lắp thêm tự

1. Three ⇒ _____________________

2. Nine ⇒ _____________________

3. Twenty ⇒ _____________________

4. Six ⇒ _____________________

5. Twelve ⇒ _____________________

6. One ⇒ _____________________

7. Thirty-one ⇒ _____________________

8. Seventeen ⇒ _____________________

9. Two ⇒ _____________________

10. Twenty-three ⇒ _____________________

11. Fifteen ⇒ _____________________

12. Eight ⇒ _____________________

13. Five ⇒ _____________________

14. Eleven ⇒ _____________________

15. Twenty-four ⇒ _____________________

16. Ten ⇒ _____________________

17. Seven ⇒ _____________________

18. Twenty-eight ⇒ _____________________

19. Fifteen ⇒ _____________________

20. Thirteen ⇒ _____________________


Lớp 4 giờ đồng hồ anh thí điểm
2
0
Gửi diệt

1. Third

2. Ninth

3. Twentieth

4. Sixth

5. Twelfth

6. First

7. Thirty-first

8. Seventeenth

9. second

10. twenty-third

11. fifteenth

12. eighth

13. fifth

14. eleventh

15. twenty-fourth

16. tenth

17. seventh

18. twenty-eighth

19. fifteenth

20. thirteenth


Đúng 0

bình luận (0)

1. Third

2. Ninth

3. Twentieth

4. Sixth

5. Twelfth

6. First

7. Thirty-first

8. Seventeenth

9. Second

10. Twenty-third

11. Fifteenth

12. Eighth

13. Fifth

14. Eleventh

15. Twenty-fourth

16. Tenth

17. Seventh

18. Twenty-eighth

19. Fifteenth

20. Thirteenth

nếu đúng thì k bản thân nha


Đúng 0
bình luận (0)

(.)

(one+four+five+ten+nine+six+seven=)


Lớp 3 Toán
10
0
Gửi diệt

one + four + five + ten + nine + six + seven = thirty seven


Đúng 0

phản hồi (0)

Mình thiếu hiểu biết gì cả


Đúng 0
phản hồi (0)

mình đắn đo đó là đồ vật gi nhưng sẽ bị trừ điểm đó


Đúng 0
bình luận (0)

three + nine - two =

a, five

b, six

c, ten

one + nine - two =

a, eight

b, six

c, ten

thaks


Lớp 3 giờ anh
7
0
Gửi bỏ

Câu một là cCâu 2 là a


Đúng 0

phản hồi (0)

three + nine - two = ten

one + nine - two = eight


Đúng 0
bình luận (0)

three + nine - two = ten

one + nine - two = eight


Đúng 0
phản hồi (0)

dịch rồi làm :

one + two + three + four + five + seven + eight + nine + two = ???

ai làm được nào


Lớp 3 Toán
7
0
Gửi bỏ

1 + 2 + 3+ 4 +5 + 7 + 8 + 9 +2 = 41 


Đúng 0Xem thêm: Trắc Nghiệm Lịch Sử 8 Bài 21 : Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai 1939

comment (0)

forty-one


Đúng 0
phản hồi (0)

forty - seven


Đúng 0
bình luận (0)

một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười= one two three four five six seven eight nine ten 

help me don"t hellp my

I"am+I"m= I am

 


Lớp 3 giờ đồng hồ anh
2
0
Gửi diệt

Pẹn thiệt là giỏi


Đúng 0

bình luận (0)

What tại sao là help me don"t hellp me 


Đúng 0

comment (0)

điền vào địa điểm trống:

one; two; three; ____; five ; six; seven; _____; nine ; ______.

nhanh độc nhất vô nhị tớ đã tích! 


Lớp 5 giờ đồng hồ anh
9
0
Gửi diệt

one; two; three; four; five; sĩ; seven; eight; nine; ten


Đúng 0

bình luận (0)

theo thử tự nhé: four ; eight ; ten

k nha!


Đúng 0
bình luận (0)

One ; two ; three ; four ; five ; six ; seven ; eight ; nine ; ten .


Đúng 0
comment (0)

complete the table .the first one is doNE FOR YOU

WE SAYoh nine eight two oh three four six eight
0989203468(a)
37216893eight three one two double eight five
(b)

(c)

0987347522(d)
36915596four three seven one three four two
(e)(f)
5742981thre nine two one two four eight two
(g)(h)
01694051970 

 


Lớp 7 tiếng anh Telephone numbers
1
0
Gửi hủy

(a)oh nine eight nine two oh three four six eight

(b), (c),(e), (f),(g) và (h) mik thấy không nên sai

(d)oh nine eight seven three four seven five double two

01694051970:oh one six nine four oh five one nine seven oh

Có fải bài này vào vở bt tiếng anh 7 ko?


Đúng 0

comment (1)

Write the time

1. At quarter khổng lồ eight

2.From half past six khổng lồ eight o’clock

3.From four o’clock to quarter past five 

4.At twelve o’clock 

5.At ten past eight

6.At ten khổng lồ eight

7.From quarter past six lớn seven o’clock

8.At five past two

9.From seven khổng lồ nine o’clock

10.From ten past four khổng lồ five o’clock

11.At five o’clock

12.At half past seven

13.From five o’clock khổng lồ half past six 


Lớp 4 tiếng anh
1
0
Gửi bỏ

Write the time

1. A quarter lớn eight :7h45"

2.From half past six khổng lồ eight o’clock:from 6h30 lớn 8h

3.From four o’clock to lớn quarter past five :from 4 to lớn 5h15

4.At twelve o’clock :12h

5.At ten past eight:8h10

6.At ten khổng lồ eight:7h50

7.From quarter past six to lớn s:even o’clock:from 6h15 khổng lồ 7

8.At five past two:2h5

9.From seven khổng lồ nine o’clock:from 7 khổng lồ 9

10.From ten past four to five o’clock:from 4h10 lớn 5h

11.At five o’clock:5h

12.At half past seven:7h30

13.From five o’clock lớn half past six :from 5h to 6h30


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Đặc Điểm Nổi Bật Của Phong Trào Cần Vương, Trong Giai Đoạn 1885

olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn