NƯỚC CHẢY TRÊN MẶT TẠO NÊN DẠNG ĐỊA HÌNH

     

Câu hỏi :

Cho biết dạng địa hình vày nước chảy trên bề mặt tạo thành những rãnh nông, khe rãnh xói mòn, các thung lũng, sông suối được điện thoại tư vấn là?


*