Nhỏ Từ Từ 0.25 Lít Dung Dịch Naoh 1 04M

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhỏ thanh nhàn 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch có 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 với 0,04 mol H2SO4 thu được từng nào gam kết tủa?

A.Bạn sẽ xem: nhỏ dại từ tự 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

4,128

B. 2,568

C.Bạn đã xem: nhỏ từ tự 0.25 lít hỗn hợp naoh 1 04m 1,560

D.

Bạn đang xem: Nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

5,064


*

Đáp án A

nOH- = 0,26 mol

OH-+ H+ → H2O

0,08 0,08

Al3++ 3OH- → Al(OH)3

0,032 0,096 0,032

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3

0,024 0,072 0,024

Al(OH)3+ OH- →AlO2-+ 2H2O

0,012 0,012

Kết tủa thu được có 0,02 mol Al(OH)3; 0,024 mol Fe(OH)3Khối lượng là 4,128 gam

Nhỏ rảnh 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 cùng 0,04 mol H2SO4 chiếm được m gam kết tủa. quý giá của m là

A.2,568.

B.1,560.

C.4,128

D.5,064.

Nhỏ thảnh thơi 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd tất cả 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 với 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. quý hiếm của m là

A.2,568.

B.1,560.

C.4,128

D.5,064.

Nhỏ đàng hoàng 0,25 lít dung dịch NaOH 2,08M vào dung dịch gồm 0,048 mol FeCl 3 ; 0,032 mol Al 2 SO 4 3 và 0,08 mol H 2 SO 4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 8,256

5,136

C. 1,560

D. 10,128.

Xem thêm: Phân Biệt 2 Góc Kề Bù Là Gì Nhỉ, Khái Niệm Hai Góc Kề Bù, Hai Góc Phụ Nhau

Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 mang lại phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa trên là

A. 0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 mang lại phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V nhằm thu được lượng kết tủa trên là

A. 0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6

Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 mang đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của V nhằm thu được lượng kết tủa trên là

A.0,9

B.0,45

C.0,25

D.0,6

Thêm rảnh 300 ml dung dịch có Ba(OH)2 0,5M với KOH x mol/lít vào 50 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M. Sau khi hoàn thành các bội nghịch ứng nhận được 36,9 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,75

B. 0,25

C. 0,50

D. 1,00

Hòa tan trọn vẹn a gam hỗn hợp Al với Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được hỗn hợp X và 1,008 lít khí H2 (đktc). đến từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) phụ thuộc vào vào thể tích hỗn hợp NaOH (V lít) được màn biểu diễn bằng trang bị thị dưới đây


*

Giá trị của a là

A. 2,34

B.

Xem thêm: Là Cơn Gió Phiêu Du - Top 16 Mới Nhất 2022, Lời Bài Hát 100

7,95

D. 2,43

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH cùng 0,2 mol NaOH. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với kết tủa Y. Nhỏ tuổi từ từ đến khi hết dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, hiện ra 0,25 mol CO2. Cực hiếm của V là