Nhiệt Dung Riêng Của Nước Là

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thỏi nước đá có khối lượng 200g sống -10 độ C a) Tính nhiệt lượng đề xuất cung nhằm nước đá trở thành hơi hoàn toàn ở 100 độ . Biết sức nóng dung riêng biệt của nước đá là 1800J/kg.k, nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy là 3,4.10^5, L= 2,3.10^6 b) Nếu vứt thỏi nước đá trêb vào xô nước ở 20 độ C, sau khi cân bằng nhiệt fan ta thấy ít nước đá còn còn lại là 50g . Tính lượng nước ban sơ , biết xô nhôm có trọng lượng 100g ( nhiệt độ dung riêng của nhôm là 880J/kg.k


*

Một bình hình trụ, ban đầu chứa m n = 3 k g nước ở 24 0 C . Người ta thả vào trong bình một viên nước đá có cân nặng m đ = 1 , 4 k g vẫn ở 0 0 C . Biết chỉ gồm nước đá với nước thương lượng nhiệt với nhau; nhiệt dung riêng rẽ của nước là C n = 4200 J / k g . K ; nhiệt dung riêng của nước đá là C đ = 1800 J / k g . K nhiệt nóng tung của nước đá là λ = 3 , 36 . 10 5 J / k g . Lúc có thăng bằng nhiệt, hãy tìm ánh nắng mặt trời của nước vào bình?

A. 10 0 C

B. 6 0 C

C. 1 0 C

D. 0 0 C


*

- sức nóng lượng do nước lan ra khi hạ xuống 0°C là:

*

- Ta thấy Q t h u > Q t ỏ a minh chứng chỉ một phần nước đá bị tan ra.

Bạn đang xem: Nhiệt dung riêng của nước là

- vậy nên khi cân đối nhiệt, các thành phần hỗn hợp gồm toàn nước và nước đá.

- tuyệt khi cân đối nhiệt, ánh sáng của các thành phần hỗn hợp là  t = 0 0 C


Một viên nước đá có trọng lượng m 1 = 200 g làm việc - 10 0 C . Mang lại nhiệt dung riêng biệt của nước đá c 1 = 1800 J / k g . K , của nước c 2 = 4200 J / k g . K ; sức nóng nóng tung của nước đá ngơi nghỉ 0 0 C là λ = 3 , 4 . 10 5 J / k g ; sức nóng hóa tương đối của nước là L = 2 , 3 . 10 6 J / k g . Nhiệt lượng cần hỗ trợ để viên nước đá trở thành nước trọn vẹn là:

A. 3,6kJ

B. 68kJ

C. 71,6kJ

D. 64,4kJ


Đáp án: C

- nhiệt lượng cần thiết để viên đá biến thành nước hoàn toàn tức là nhiệt độ của lếu hợp bây giờ là 0 0 C

- hotline Q một là nhiệt lượng nược thu vào nhằm tăng nhiệt độ từ t 1 = - 10 0 C cho t 2 = 0 0 C :

*

- Nhiệt số lượng nước đá thu vào để nóng chảy trọn vẹn ở 0 0 C :

*

- nhiệt lượng cần thiết để viên đá biến thành nước hoàn toàn là:

68 + 3,6 = 71,6 (kJ)


Một khối nước đá có khối lượng m1= 2 kg ở nhiệt độ -10oC.

a) Tính sức nóng lượng cần hỗ trợ để khối nước đá bên trên hóa hơi hoàn toàn ở 100oC. Mang đến nhiệt dung riêng của nước đá với của nước theo thứ tự là : 1800J/kg.K ; 4200J/kg.K nhiệt độ nóng chảy của nước đá sinh hoạt 0oC là 3,4.105 J/kg. Nhiệt hóa hơi của nước nghỉ ngơi 100oC là 2,3.106J/kg

b) Nếu quăng quật khối nước đá trên vào bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có cân nặng m2=500g đựng m3 = 800g nước sống 100oC. Tính nhiệt độ sau thời điểm cân bằng và các thành phần bao gồm trong sức nóng lượng kế. Mang lại nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/ kg.K


Lớp 8 đồ dùng lý
1
0
Gửi diệt

a, nhiệt lượng nhằm khối nước đá đó vẫn ở nhiệt độ -100C tăng cho 00C 

(Q_1=m_1c_nđleft(t_s_1-t_đ_1 ight)=2cdot1800cdotleft<0-left(10 ight) ight>=36000left(J ight))

Nhiệt lượng nhằm khối nước đó nóng tan thành nước là:

(Q_2=m_1cdotlambda=2cdot3,4cdot10^5=680000left(J ight))

Nhiệt lượng nhằm nước đang ở nhiệt độ 00C tăng cho 1000C

(Q_3=m_1c_nleft(t_s_2-t_s_1 ight)=2cdot4200cdotleft<100-0 ight>=840000left(J ight))

Nhiệt lượng nhằm nước bốc tương đối hết

(Q_4=m_1L=2cdot2,3cdot10^6=4600000left(J ight))

Nhiệt lượng phải để khối nước đá bốc hơi trọn vẹn là

(Sigma Q=Q_1+Q_2+Q_3+Q_4=36000+680000+840000+4600000=6156000left(J ight))

 


Đúng 1

bình luận (0)

Một viên nước đá có khối lượng m 1 = 400 g ở - 15 0 C mang lại nhiệt dung riêng của nước đá c 1 = 1800 J / k g . K , của nước c 2 = 4200 J / k g . K ; nhiệt nóng tan của nước đá nghỉ ngơi 0 0 C là 3 , 4 . 10 5 J / k g ; sức nóng hóa tương đối của nước là L = 2 , 3 . 10 6 J / k g . Bạn ta đun cho nóng viên đá với thu được 400g nước ở ánh sáng 25 0 C . Nhiệt lượng cần thiết cho qúa trình này là:

A. 188,8kJ

B. 185,3kJ

C. 190kJ

D. 194,2kJ


Lớp 8 đồ vật lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án: A

- điện thoại tư vấn Q một là nhiệt lượng nược thu vào để tăng ánh sáng từ t 1 = - 15 0 C mang lại t 2 = 0 0 C :

*

- Nhiệt số lượng nước đá thu vào để nóng chảy trọn vẹn ở 0 0 C :

*

- Nhiệt ít nước thu vào để tăng ánh sáng từ 0 0 C mang đến 25 0 C :

*

- Tổng nhiệt lượng thu vào trong cả quy trình là:

*


Đúng 0

comment (0)

Trong một bình gồm một cục nước đá có cân nặng m1 = 6kg ởt1= -200C. Tín đồ ta đổ vào trong bình chứa m2 = 0,1 kilogam nước nghỉ ngơi t2 = 50C. đến nhiệt dung riêng biệt của nước đá, của nước cùng nhiệt rét chảy cúa nước đá theo lần lượt là c1 = 1800J/kg.K; c2 = 4200J/kg.K, λ=34.104J/kg. Tính ánh sáng chung của hệ khi có thăng bằng nhiệt. Tính lượng nước và nước đá gồm trong bình lúc đó.

Giúp với bản thân đang đề nghị gấp


Lớp 8 trang bị lý Chương II- Nhiệt học
2
0
Gửi bỏ

Gọi nhiệt độ cân bằng chung của hệ là (t).

Xem thêm: Soạn Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta Ngắn Gọn, Soạn Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta

Nhiệt ít nước tỏa từ (5^oC) xuống nhiệt độ cân bằng (t) là:

(Q=0,1cdot4200cdotleft(5-t ight)=420left(5-t ight)J)

Nhiệt lượng cần cung ứng để tăng từ (-20^oC) đến (0^oC) là:

(Q_1=6cdot1800cdotleft(t-left(-20 ight) ight)=10800left(t+20 ight)J)

Nhiệt lượng cần cung ứng để khối nước chảy từ (0^oC) là:

(Q_2=mcdotlambda=6cdot34cdot10^4=204cdot10^4J)

Cân bởi nhiệt ta được:

(Q_1=Q+Q_2)

(Rightarrow10800cdotleft(t+20 ight)=204cdot10^4+420left(5-t ight))

(Rightarrow t=162,75^oC)


Đúng 4

comment (1)

Nhiệt độ cân nặng bằng cuối cùng là - 4 độ C


Đúng 1
bình luận (0)

Nói nhiệt độ dung riêng của nước là 4 200J/kg.K tức là gì?


Lớp 8 vật dụng lý
1
0
Gửi hủy

Có nghĩa là: ước ao cho 1kg nước nóng dần lên thêm 1oC cần cung ứng một nhiệt độ lương là 4 200J.


Đúng 0

bình luận (0)

Nhiệt lượng là gì? phương pháp nhiệt lượng? lúc nói sức nóng dung riêng rẽ của nước là 4200 J/kg.K điều ấy có nghĩa gì? 


Lớp 8 vật lý bài xích 24. Phương pháp tính sức nóng lượng
4
1
Gửi diệt

Tham khảo

*Nhiệt lượng là gì?

Nhiệt lượng được hiểu  phần nhiệt năng nhưng vật nhận được hay không đủ trong quy trình truyền nhiệtNhiệt lượng của 1 đồ dùng thu vào để làm nóng lên nhờ vào vào 3 yếu tố sau: Khối lượng của vật: nếu khối lượng của đồ càng khủng thì nhiệt lượng của trang bị thu vào cũng càng lớn

*Công thức sức nóng lượng?

Công thức tính nhiệt lượng thu vào Q = m . C . ∆t vào đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của đồ gia dụng (kg), ∆t là độ tăng nhiệt của thiết bị (0C hoặc K), c là nhiệt dung riêng biệt của hóa học làm thiết bị (J/kg. K).

*Khi nói nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K điều đó có nghĩa gì? 

1kg 1 k g nước khi biến thành nước đá sẽ giải phóng nhiệt lượng là 4200J .

Xem thêm: Những Biện Pháp Khắc Phục Bùng Nổ Dân Số Thế Giới Tiến Tới Ổn Định Dân Số


Đúng 4
comment (4)

Nhiệt lượng là nhiệt năng mà vật nhận thấy hay thiếu tính trong quy trình truyền nhiệt

(Q=m.c.Delta t=m.c.left(t_2-t_1 ight))

 1kg nước khi chuyển đổi thành nước đá sẽ giải phóng ra một nhiệt lượng là 4200J 


Đúng 3
comment (2)

Tham khảo

*Nhiệt lượng là gì?

Nhiệt lượng được hiểu  phần nhiệt năng mà vật nhận thấy hay thiếu tính trong quy trình truyền nhiệtNhiệt lượng của 1 thiết bị thu vào để làm nóng lên dựa vào vào 3 nhân tố sau: Khối lượng của vật: nếu khối lượng của đồ dùng càng béo thì nhiệt lượng của đồ gia dụng thu vào cũng càng lớn

Ta có: nhiệt dung riêng của một chất cho thấy thêm nhiệt lượng cần truyền cho 1kgchất đó để nhiệt độ tăng thêm 10C(1K)

*Công thức nhiệt lượng?

Công thức tính sức nóng lượng thu vào Q = m . C . ∆t trong đó: Q là sức nóng lượng (J), m là khối lượng của thiết bị (kg), ∆t là độ tăng nhiệt độ của vật (0C hoặc K), c là sức nóng dung riêng của chất làm đồ (J/kg. K).

=> nhiệt độ dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Điều này còn có nghĩa là: Để nâng 1kg nước tăng lên 1 độ ta cần hỗ trợ cho nó nhiệt độ lượng là 4200J


Đúng 4

comment (0)

Một mẫu xô bởi nhựa trọng lượng m = 500 g có chứa m 1 = 5 k g nước ở ánh sáng t 1 = 30 0 C và số đông viên nước đá bao gồm cùng khối lượng  m 2 = 200 g ở ánh nắng mặt trời t 2 = - 6 0 C . Mang đến nhiệt dung riêng của nhựa, nước và nước đá thứu tự là C = 5000 J / k g . K , C 1 = 4200 J / k g . K và C 2 = 1800 J / k g . K . Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là λ = 3 , 4 . 10 5 J / k g (bỏ qua sự điều đình nhiệt với môi trường xung quanh bên ngoài). Bạn ta thả các viên đá vào trong xô. Hỏi phải thả vào xô ít nhất bao nhiêu viên nước đá nhằm nhiệt độ ở đầu cuối trong xô là 0 0 C ?

A. 8 viên

B. 9 viên

C. 10 viên

D. 11 viên


Lớp 8 đồ vật lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án: B

- sức nóng lượng vị xô và nước toả ra nhằm hạ nhiệt độ xuống 0°C là:

*

- nhiệt lượng thu vào của 1 viên nước đá nhằm tăng nhiệt độ lên 0°C và tan không còn tại 0°C là:

*

- Số viên nước đá rất cần phải thả vào nước là:

705000 : 83760 = 8,4

- Vậy bắt buộc thả vào xô tối thiểu 9 viên đá để nhiệt độ cuối cùng trong xô là 0 0 C


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho một chậu nhỏ dại bằng thuỷ tinh trọng lượng m = 150 g gồm chứa m 1 = 750 g nước sinh hoạt nhiệt độ  t 1 = đôi mươi 0 C . Fan ta thả vào chậu một khối nước đá bao gồm khối lượng  m 2 = 300 g sinh hoạt nhiệt độ  t 2 = - 5 0 C . Mang lại nhiệt dung riêng rẽ của thủy tinh, nước với nước đá theo lần lượt là C = 2500 J / k g . K ,  C 1 = 4200 J / k g . K và  C 2 = 1800 J / k g . K . Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là λ = 3 , 4 . 10 5 J / k g (bỏ qua sự đàm phán nhiệt với ly và môi trường xung quanh bên ngoài). Kết luận nào dưới đây là đúng đắn nhất?

A. Khối nước đá chưa tan hết

B. Khối nước đá đã tan hết, ánh nắng mặt trời hỗn hợp phệ hơn  0 0 C

C. Khối nước đá vẫn tan hết, nhiệt độ hỗn vừa lòng đúng bằng 0 0 C

D. Không đủ các đại lý để kết luận


Lớp 8 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án: A

- sức nóng lượng vày chậu cùng nước toả ra nhằm hạ ánh nắng mặt trời xuống 0 0 C là:

*

- nhiệt độ lượng thu vào của khối nước đá nhằm tăng ánh nắng mặt trời lên 0 0 C và tan không còn tại 0 0 C là:

*

- bởi Q 2 > Q 1 buộc phải khối nước đá không tan hết


Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn