Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta

     

- cải thiện trình độ dân trí, hòa nhập với xu hướng cải cách và phát triển chung của toàn nhân loại.

- cách tân và phát triển và áp dụng khoa học tập kĩ thuật vào sản xuất

- Xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu, tiến hành dân giàu, nước mạnh, làng hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Tập trung cải cách và phát triển nền kinh tế mạnh, bền bỉ để đưa quốc gia đi lên hội nhập cùng với quốc tế. 

- giữ lại gìn bạn dạng sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tiếp thu bao gồm chọn lọc văn hóa bên ngoài. 

xechieuve.com.vn
Bạn đang xem: Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*Xem thêm: 1 Trang 55 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 6 Trang 55 Sgk Toán 7 Tập 1

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp xechieuve.com.vn
Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Của Mạng Điện Trong Nhà : Khái Niệm, Đặc Điểm, Cấu Tạo

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng xechieuve.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.