Nhập vào 3 số abc. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không c++

  -  
*Bạn đang xem: Nhập vào 3 số abc. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không c++

Viết lịch trình nhập vào 3 số a, b, c. Soát sổ 3 số đó có phải là 3 cạnh của một tam giác xuất xắc không? nếu phải, chất vấn tam giác đó có phải là tam giác đều


*

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

readln(a,b,c);

if (a>0) and (b>0) and (c>0) and (a+b>c) và (a+c>b) và (b+c>a) then 

begin

if (a=b) and (b=c) then write('Day la tam giac deu')

else writeln('Day khong la tam giac deu');

end

else writeln('Day khong la cha canh trong mot tam giac');

readln;

end.


*Xem thêm: Fe Tác Dụng Với Hcl - Fe + Hcl → Fecl2 + H2

Viết công tác nhập vào 3 số a, b, c. Kiểm soát 3 số đó có phải là 3 cạnh của một tam giác giỏi không? giả dụ phải, chất vấn tam giác đó liệu có phải là tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông, tam giác vuông cân không? Hướng dẫn:Để soát sổ tam giác: tổng nhị cạnh bất kì to hơn cạnh còn lạiĐể phân loại tam giác: - Tam giác đều: bao gồm 3 cạnh bởi nhau - Tam giác cân: có 2 cạnh bằng nhau - Tam giác vuông: áp dụng công thức Pi-ta-go - Tam giác vuông cân: nó vừa vuông, vừa cân nặng

Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. đánh giá 3 số đó liệu có phải là 3 cạnh của một tam giác tốt không? nếu như phải, kiểm soát tam giác đó liệu có phải là tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông, tam giác vuông cân không?

 

Hướng dẫn:

Để soát sổ tam giác: tổng hai cạnh bất kì to hơn cạnh còn lại

Để phân các loại tam giác: 

 

- Tam giác đều: có 3 cạnh bằng nhau

 

- Tam giác cân: gồm 2 cạnh bởi nhau

 

- Tam giác vuông: vận dụng công thức Pi-ta-go

 

- Tam giác vuông cân: nó vừa vuông, vừa cân

 

 


Viết lịch trình nhập vào cha số thực a b c chất vấn xem ABC bao gồm phải chiều dài của ba cạnh tam giác ko Nếu không phải thì bình chọn A B C không phải là chiều lâu năm của tía cạnh tam giác Nếu vừa lòng là chiều lâu năm 3 cảnh thì tính với thoing báo ra màn hình hiển thị chu vi, diện tích của 3 tam giác ?


Viết lịch trình nhập từ bàn phím 3 số a,b,c . Kiểm tra xem 3 số đó gồm phải 3 cạnh của tam giác ko . Giả dụ là 3 cạnh thì tính chu vi và ăn diện tích của tam giác đó . Ghi hiệu quả bài toán vào tập bai1.inp
Xem thêm: Không Chỉ Xuất Hiện Trong Truyện Doraemon Đến Từ Thế Kỷ 22, Doraemon (Nhân Vật)

Mn giải góp e vs ạSửa 4 lỗi trong công tác dưới đây để có một công tác hoàn thiện xử lý bài toán : mang lại 3 cạnh của tam giac là số thực a,b, c nhập vào từ bỏ bàn phím, soát sổ xem tam giác sẽ cho gồm phải tam giác các không? (2đ) Program kiemtra; Uses crt; var a,b,c: integer; Begin write(" Moi nhap 3 canh cua mot tam giac a, b, c: "); Readln(a;b;c); If a=b=c then Writeln( "Day la 3 canh cua tam giac deu’); Else writeln(" Day khong phai canh cua tam giac deu"); readln; End. Lỗi 1: var a,...

Mn giải góp e vs ạ

Sửa 4 lỗi trong công tác dưới đây để sở hữu một công tác hoàn thiện giải quyết và xử lý bài toán : mang đến 3 cạnh của tam giac là số thực a,b, c nhập vào từ bỏ bàn phím, bình chọn xem tam giác vẫn cho tất cả phải tam giác những không? (2đ) Program kiemtra; Uses crt; var a,b,c: integer; Begin write(' Moi nhap 3 canh cua mot tam giac a, b, c: '); Readln(a;b;c); If a=b=c then Writeln( 'Day la 3 canh cua tam giac deu’); Else writeln(' Day khong phai canh cua tam giac deu'); readln; End. Lỗi 1: var a,b,c: integer; Sửa lỗi 1: ___________________________________ Lỗi 2: readln(a;b;c); Sửa lỗi 2: _____________________________________ Lỗi 3: If a=b=c then Sửa lỗi 3: ______________________________________ Lỗi 4: Writeln( 'Day la 3 canh cua tam giac deu'); Sửa lỗi 4 ________________________